יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

התגלות

מתן מורג, מחנך ומורה

הסנה בוער על גג ביתי
אך אלוהים לא מדבר אליי.
רק חום האש שורף אותי
ונעליי לוחצות עליי.
ואין שום רוח, ואין שום אש
ואין שום קול דממה
ורק הרעש שלוחש
צועק מתוך האדמה.

כבר ראיתי שקדיות רבות
וסירים נפוחים למכביר
ולא ראיתי כל אות
או כתובת רשומה על קיר.
באלפי פרדסים חיכיתי
ושום רכב אש לא עבר
וגם מרכבות לא ראיתי
ואף אופן לא עצר.

ורק גיבורים מתים ועבודה זרה
מתגלים לי בכל מקום
הבעל והאשרה
ובת יפתח ואבשלום.
ואין אף נביא בשער
ודבר אלוהים בפיו
שיחוס מעט על הנער
מפני סכין אביו.

תגובה 1: