תנאי שימוש

אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש בבלוג ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הכלולים במסמך זה.

1. הנכם רשאים להשתמש בטקסטים שבבלוג אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד ומחקר. אין לעשות בבלוג ובתכניו שימוש מסחרי כלשהו. השימוש בדימויים החזותיים שמופיעים בבלוג כפוף לחוק זכויות היוצרים. 

2. כל ציטוט מהתכנים שבבלוג חייב לשאת את הפרטים הביבליוגרפיים המלאים שלו: שם מחבר הרשומה, שם הרשומה, שם הבלוג וכתובתו האלקטרונית. 

3. בבלוג מתפרסמים תכנים שנכתבו על ידי אנשים שונים. הבלוג אינו נושא בשום אחריות שהיא לתכנים אלו. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם - חלה על מי שמסר אותם לפרסום בבלוג. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, הבלוג יסירם לאלתר.

4. בתגובות למאמרים אין לשתול קישוריות לאתרים בעלי משמעות מסחרית (=פרסומת מוסווית). קישוריות כאלה, אם תהיינה, תוסרנה לאלתר.