יום ראשון, 8 בינואר 2017

קיצור תולדות יהוה האם היה פסל של יהוה בבית המקדש? - תוכן העניינים

ד״ר יגאל בן-נון, קיצור תולדות יהוה, הוצאת רסלינג, תשעז 2016 

הוצאת רסלינג

תוכן העניינים

מבוא: הפולחן הישראלי וזיקתו לתרבות האזור
1 - התפנית הדרמטית בימי יאשיהו
פולחן יהוה לפני הרפורמה
כישלון רפורמות בעולם הקדום
שפן מבצע הפיכה נגד הכוהנים ונגד המלך
מאבק צאצאי שילה במקדש בית-אל
צאצאי שילה שולטים ביהודה 
יהודה בונה לעצמה עבר מפואר
תרמית רציפותה של שושלת בית דוד
הפולחן היהודאי חוזר למצבו הקודם

2 - מוצאו של יהוה
מסורות מקבילות על מוצא הישראלים
הוויכוח על מוצא העמים
העברים הוא שם גנאי
העפירו אינם עברים אבל העברים הם עפירו
באיזו שפה דיברו בישראל וביהודה?
הישראלים הם כנענים
מסורת אברהם נגד מסורת יעקב
יהוה אל חדש מצפון ערב
יהוה אלוהי אדום ואלוהי מדיין 

3 - מפולחן אלילי למונו-יהויזם
יהוה בראש פמליית אֵלים
רפורמת המונו-יהויזם
מפוליתאיזם לסינקרטיזם

4 - יהוה האֵל של יוצאי מצרים
יהוה מתגלה בהרים
מסורת חורב נגד מסורת סיני
איפה ניתנה התורה?
אהרון בונה עגל זהב ליהוה במדבר
מסורת אהרון נגד מסורת משה 
גירוש שדים או ברית עם יהוה?

5 - יהוה בכתובות עתיקות
יהוה בשבטי השוסו
יהוה בברכות מכונתילת עג'רוד 
יהוה בכתובות מח'ורבת אל כום
המהפך בתפיסת פולחן יהוה
ייצוג אֵלים בכן הפולחני מתענך
יהוה בחרסי שומרון
יהוה בכתובת מישע
יהוה במכתבי לכיש וערד
יהוה בקמעות מכתף הינום 
יהוה ירושלים מחירבת בית ליי 

6 - תכונותיו של יהוה ופמליתו
אלוהים בכתובת דיר עלא
האֵלים שמש, חמן ואשרה
קורבן אדם לשכך את כעסו של יהוה
קדשים, קדשות וזנות פולחנית
יהוה כאישה וכגבר נבגד
אדמת יהוה: האל הטריטוריאלי

7 - האם היה פסל של יהוה בבית המקדש?
משתחווים לפסל יהוה
לראות את יהוה פנים אל פנים
יהוה נכנס בתהלוכה לביתו
שביית פסלי יהוה והשאיפה להשבתם

סוף העידן הפולחני והולדת היהדות

הערות ומראי מקום 

תגובה 1:

 1. לאה קראתי את מאמרו של יגאל בן נון ממנו אני מביא קטע למטה .
  כן קראתי בעיון את תשובותיו לשאלותיך בראיון שהענקת לו ב 5 ביוני 2014 ״על התרמית של רציפות שושלת בית דוד ועל יהוה ופסלו״ וכן

  קראתי בעניין ותשומת לב לפרטים את סקירתו של חגי הופר 2016 על ספרו של יגאל בן נון ״קצור תולדות יהוה״
  בכל מה שפורסם על דעותיו של יגאל ברור לי כקורא אוביקטיבי שיגאל נכשל להצביע על איזה שהוא ממצא -ואפילו ברמז -
  ארכיאולוגי היסטורי או מקראי על קיומו של פסל של יהוה בבית המקדש.
  יגאל מתחמק להשיב על טענותיו ובולטת הנטיה והכוונות השליליות שלו על העם והדת היהודית.

  אני מביא כאן קטע ממאמרו של יגאל בן-נון 1 דצמבר 2016
  הייצוג הפיסולי של יהוה בביתו בירושלים ובמקדשים אחרים הוא נושא מרכזי בחיבורי. גם כאן יש להפריד בין המציאות בשתי הממלכות לעומת הטקסטים של העורכים הרפורמים שניסו ללא הצלחה לכפות את שלילת הצבת פסלים ליהוה ולאֵלים נוספים במקדשים. האמונות הבסיסיות של אוכלוסיית שתי הממלכות אינן שונות מטבעם החברתי של בני התקופה שזקוקים לאובייקט מוחשי כדי לסגוד לו, להשתחוות אליו ולהגיש לו קטורת, מנחות וזבחים. תהלוכות וטקסי חג ומועד לא
  יכלו להתקיים ללא שימוש בפסלים ואובייקטים המייצגים את האֵל. ייצוגים חזותיים של יהוה או אֵל נמצאו בכמויות רבות על גבי טביעות חותם, טביעות גליל, ציורים ופסלונים באתרים ארכיאולוגים בשתי הממלכות ובמסחר בעתיקות. מחקר זה אינו מתכוון לעסוק בסוגיית האמונה האנושית באלוהות ובסיבות המצאתה של האלוהות בידי בני אנוש. הוא עוסק באֵל אחד, יהוה, בפנתאון שבסביבתו ובהקשריו ההיסטוריוגרפים.

  ערכתי סקירה בעצמי על כל מה שזמין בספרות העולמית כולל מיקראית ארכיאולוגית והיסטורית - לא מצאתי אפילו רמז שיצדיק את טענותיו של יגאל.
  התנך מביא במקומות מסוימים כידוע חזיונות של נביאים שראו בעיני רוחם את אלוהים ״ כמו ראיתי את אלוהים יושב ״ וכו
  חזון ישעיהו יחזקאל ועוד אך אין רמז לפסל של יהוה בבית המקדש.
  יגאל מחזיק שני תוארי דוקטור.
  לו היה מציג טענות מעין אילו בעתון רפואי מדעי ללא אסמכתה
  היה מקבל בקורת שלילית ביותר ולא היה זוכה לפרסום דבריו
  יש מי שהיו מכנים את טענותיו ״שטויות״

  השבמחק