יום ראשון, 7 ביולי 2013

ספר בראשית - תכנים ועיצובם

שמאי גלנדר, ספר בראשית (בשני כרכים), האוניברסיטה הפתוחה, רעננה תש"ע 2009

האוניברסיטה הפתוחה
זהו עיון מקיף בספר בראשית, על מבנהו והרכבו, על מסריו הרעיוניים ועל אומנות העיצוב והסיפור שבו. הספר מכיל שתים עשרה יחידות (שש בכל כרך), שכל אחת מהן מוקדשת לנושא מסוים, לפי הפירוט שלהלן. יחידה 1 מוקדשת למבנהו, תכניו וחיבורו של ספר בראשית. העיון ממזג בין הגישות השונות המקובלות במחקר ובין גישתו האישית של המחבר בכל הנוגע למקורות ולגרסות השונות של כתבים מסוימים, תוך ניסיונות להציע גישה המאפשרת גישור על פני ההבדלים.
יחידה 2 מוקדשת לבריאה ולראשית האנושות, תוך השוואות בין המקרא ובין מיתוסים קדומים, ובניסיון להצביע על ההיגדים הרעיוניים שבמיתוסים השונים.
יחידה 3 נדרשת לייחודו הרעיוני והספרותי של סיפור הבריאה המקראי, ולאמונה המשתקפת בסיפורים אלה. עיקרה ניתוח ספרותי של שני סיפורי הבריאה, על ההבדל והמשותף להם, והיא מתעכבת במיוחד על סיפור גן-עדן ועל דמות האל כפי שזו מוצגת בסיפור זה. יחידה 4 נדרשת לסיפורי ראשית האנושות (בראשית ד-יא), תוך הצגת הרצף העלילתי והרעיוני שבין סיפורים אלה. המגמה המרכזית בחלק זה של העיון היא להציג קו עלילתי ורעיוני עקבי ביחסים ההדדיים שבין האל לאנושות.
יחידה 5 מציגה את תולדות העמים ותולדות עם ישראל כיצירות ספרותיות עצמאיות: הרשימות שלמראה ראשון אינן אלא חומר אינפורמטיבי, מוצגות בעיון זה כמסמכים הטומנים בחובם "אמירות" עקרוניות המשקפות את גישתם של המחברים. הכוונה לרשימת צאצאי קין, לרשימת היחס מאדם עד נח, ללוח העמים, לרשימות יחס נוספות, כמו גם למעשה בבני האלים ובבנות האדם, ולברכת יעקב לבניו. יחידה 6 דנה ברקע לסיפורי האבות, תוך הידרשות לעדויות חחוץ-מקראיות לתקופה האמורה. יחידה 7 עניינה אמונתם של האבות, תוך התמודדות עם משמעותן הרעיונית של האפיזודות השונות, והידרשות להבדלים בין אברהם ויעקב במחזורי הסיפורים השונים. יחדה 8 מציגה את מחזור סיפורי אברהם, תוך ניתוח מפורט של כל אחד מן הסיפורים. יחידה 9 דנה במסופר על יצחק ויחידה 10 מוקדשת למחזור סיפורי יעקב. יחידה 11 מוקדשת לניתוח נרחב של סיפור יוסף, ויחידה 12 עוסקת באומנות הסיפור בספר בראשית, תוך הצגה מפורטת לאומנות העיצוב הספרותי המייחדת את ספר בראשית מספרי מקרא אחרים.

העיון בספר זה נגיש לכל לומד באשר הוא, לתלמידים ולמורים, כמו גם לאנשי מחקר. כתיבתו של הספר לוותה על ידי צוות יועצים: פרופ' א’ גרינשטיין, פרופ' מ’ גרסיאל, פרופ' י’ הופמן, פרופ' ז’ ויסמן (ז"ל), ד"ר שלומית ירון, ד"ר ח’ כץ.


אין תגובות:

פרסום תגובה