יום רביעי, 15 באוגוסט 2018

״כי דבר האלוהים חי הוא״ - ספרם של יאיר זקוביץ וסרג׳ רוזר

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית

הוצאת מאגנס

 זקוביץ וסרג׳ רוזר, כי דבר האלוהים חי הוא: שמונה שיחות על האיגרת אל העברים, הוצאת מאגנס, ירושלים תשע״ו 2016, 277 עמודים

הספר, ׳כי דבר האלוהים חי הוא: שמונה שיחות על האיגרת אל העברים׳, הוא פרי שיתוף פעולה בין שני חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים: חוקר המקרא, פרופ׳ אמריטוס יאיר זקוביץ ואיש מדע הדתות, פרופ׳ סרג׳ רוזר. קדם לו ספרם של השניים - ׳בראשית היה הדבר: שמונה שיחות על הבשורה הרביעית׳, ירושלים תשע״ד 2014. 
בספר הנוכחי הועלו על הכתב שיחותיהם של זקוביץ ורוזר על האיגרת אל העברים שבברית החדשה. תקלוט השיחות עבר שינויים קלים בלבד.  
האגרת אל העברים היא יצירה חידתית. לא ידוע מי חיברה, לאיזה קהל יעד היא כוונה ואם היא התחברה לפני או אחרי חורבן בית שני. 
החוקרים ניסו להתחקות אחר מקורותיהם המקראיים של האמונות והדעות שבאיגרת, ואחר ההשפעות שהיא ספגה מ׳רוח העידן׳, כפי שהיא מתגלה בחיבורים יהודיים מימי בית שני, בספרות החיצונית, במגילות קומראן ובכתבי פילון האלכסנדרוני. באיגרת נמצאו עדויות מוקדמות לתפיסות שתופענה מאוחר יותר בספרות חז״ל.
זקוביץ ורוזר משערים שהאגרת כוונה לקהילת חסידי ישוע, שרוחם נפלה בהם כשנוכחו לדעת שחזרתו של המשיח מתעכבת. היא מנסה לעודד אותם באמצעות העברת הגאולה מהעולם הארצי למרחב השמיימי. האיגרת מציירת ירושלים שמיימית, מקדש שמיימי וכהונה שמיימית של ישוע. החיבור רווי בדימויים כהניים. 
איגרת אל העברים היא מעין דרשה הנשענת על כתובים רבים מהמקרא. המחבר מציע חידושים מפליגים, הן לעומת המסורת היהודית והן מול המסורת המיוחדת שהתקבעה בקרב חסידי ישוע, ומציג אותם כנטועים בכתבי הקודש של ישראל. היא ׳דבר אלהים החי׳. 
המקרא מצוטט באיגרת בגרסת תרגום השבעים ולא מן המקור העברי. 
נושאי השיחות הם:
ההיררכיה שבין ישוע לבין המלאכים;
אופי השיח עם המקרא;
עליונותו של ישוע על משה;
יציאת מצרים כהטרמה למסע חסידיו של ישוע;
גיבורי אמונה שונים שכוח אמונתם אמור לעודד את נמעני האיגרת;
היחס בין מלכיצדק המקראי לישוע; 
היחס למשכן ולמקדש הארצי למקדש השמימי;
דמותו של הכוהן-המשיח ושאלת קהל היעד של האיגרת. 
אחרי כל שיחה יש רשימה ביבליוגרפית והמלצות לקריאה נוספת. 
לספר יש מבוא העוסק במקומה ובייחודה של האיגרת אל העברית בין החיבורים שנוצרו בדורות הראשונים של חסידי ישוע. וביתר פירוט: התגבשות הקנון של הברית החדשה והאיגרת אל העברים; סוגיית מחבר האיגרת; תיארוך; הקשרה ההיסטורי-רעיוני של האיגרת וסוגיית קהל היעד. 

אין תגובות:

פרסום תגובה