יום רביעי, 2 בינואר 2019

ספר עזר ללימוד העברית המקראית

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העבריתW. Garr Randall and Steven Ellis Fassberg, (eds.), A Handbook of Biblical Hebrew, Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns 2016, volume 1 (xi + 227 pp.); volume 2 (vi + 136 pp.)

לפנינו אסופת מאמרים שהיא ספר הדרכה/עזר על לשון המקרא המיועד לסטודנטים ולקהל המשכיל הקורא אנגלית. האסופה מנגישה לקהל היעד הזה בצורה בהירה ותמציתית את הסוגיות המרכזיות הנוגעות ללשון המקרא. המאמרים שבאסופה שנכתבו על ידי חוקרים בולטים של העברית המקראית ונערכה על ידי גאר רנדל וסטיב פסברג. 

לאסופה שני כרכים. הכרך הראשון הוא מבואי באופיו ועוסק בסוגיות כלליות הנוגעות לריבוי פניה של העברית המקראית והכרך השני - מדגים את ההסברים התאורטיים בטקסטים קונקרטיים.
הכרך הראשון נחלק לארבעה מדורים: המדור הראשון (פרקים 4-1- ) הוא המדור שככל הנראה ימשוך את לבם של רוב הקוראים - ארבעת השלבים בהתפתחותה של העברית המקראית: העברית המקראית הקלאסית-הסטנדרטית, העברית המקראית הארכאית, העברית המקראית של תקופת המעבר והעברית המקראית המאוחרת. המדור השני (פרקים 7-5) עוסק בטקסטים עבריים חוץ-מקראיים מתקופת המקרא: לשון הכתובות העבריות, לשונו של בן-סירא ולשונן של מגילות מדבר יהודה. המדור השלישי (פרקים 13-8) עוסק במסורות קריאה עתיקות, והמדור הרביעי והאחרון (פרקים 14-16) מביא מאמרים להרחבה: מסורת טבריה בקריאת המקרא ושיטת המסורה; תרומת עברית התנאים להבנת עברית המקרא ומסורות קריאה מודרניות של עברית המקרא. 

תוכן העניינים של הכרך הראשון
Part I: Phases of Biblical Hebrew 
1. Standard/classical Biblical Hebrew / Joseph Lam and Dennis Pardee
ֿ2. Archaic Biblical Hebrew / Agustinus Gianto
3. Transitional Biblical Hebrew / Aaron D. Horn
4. Late Biblical Hebrew / Matthew Morgenstern 

Part II. Contemporary Hebrew attestations
5. Epigraphic Hebrew / Shmuel Ahituv, W. Randall Garr, and Steven E. Fassberg
6. Ben Sira / Wido van Peursen 
7. The Hebrew of the Dead Sea Scrolls / Jan Joosten 

Part III. Ancient and medieval reading traditions 
8. Hebrew in Greek and Latin transcriptions / Alexey Eliyahu Yuditsy
9. Samaritan tradition / Moshe Florentin
10. Babylonian tradition / Shai Heijmans 
11. Karaite transcriptions of Biblical Hebrew / Geoffrey Khan
12. Palestinian tradition / Joseph Yahalom 
13. Tiberian-Palestinian tradition / Holger Gzella -- Part IV. Essays

Part IV. Essays
14. The Tiberian tradition of reading the Bible and the Masoretic system / Yosef Ofer
15. The contribution of Tannaitic Hebrew to understanding Biblical Hebrew / Moshe Bar-Asher
16. Modern reading traditions of Biblical Hebrew / Aharon Maman

הכרך השני עוסק בהדגמות של התופעות הנדונות במאמרי החלק הראשון. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה