יום ראשון, 6 בינואר 2013

ספרות החכמה במקרא ובמזרח התיכון הקדום - בית מקרא חוברת נז

נילי שופק ויאיר הופמן (עורכים), ספרות החכמה במקרא ובמזרח התיכון הקדום, בית מקרא נז (תשע"ב), חוברת ב, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים.
מוסד ביאליק
ראשיתה של חוברת זו בכנס מדעי שארגנה פרופ' נילי שופק באוניברסיטת חיפה בשנת תשע"א 2011. כל המחקרים בחוברת למעט אחד מבוססים על ההרצאות של מחבריהם בכנס. חוברת זו ממשיכה את מסורת 'בית מקרא' לפרסם מדי פעם חוברות נושאיות.
ספרות החכמה המקראית, שמרוכזת בעיקר בספרי משלי, איוב וקהלת, מבטאת את החיפוש הבלתי נלאה אחר החוקיות בעולם (בין האדם לאל, בינו לבין זולתו ובינו לבין העולם הסובב אותו) כדי לנצלה לתועלתו. ספרות חכמה פרחה גם בתרבויות שסבבו את ישראל, אך המיוחד לחכמה המקראית היא האכסיומה ש'יראת אדני היא חכמה' (איוב כח 28). החוברת כוללת שבעה מאמרים. ואלו הם:
משה גרסיאל, דיאלקטיקה אינטרטקסטואלית בבעיית הגמול: הדגמה מתהלים א וירמיהו יב; יז;
איתמר כסלו, קהלת והתמודדותו עם המוות לאור התפישות במקרא ובספרות המזרח הקדום;
טובה פורטי, לשאלת הסידור והעריכה בקהלת: הפתגם כחוליה מגשרת;
אליעזר (אד) גרינשטיין, החכמה בשפה האוגריתית;
אביגדור ויקטור הורוויץ, 'פגוש דב שכול באיש': טיפוסים שליליים בספר משלי ובכתבים מסופוטמיים;
יעקב קליין ונילי סמט, דת ומוסר בספרות הפתגמים השומרית;
נילי שופק, 'הוראה לפתיים כדי לדעת': תורת פתחחתפ וספרות החכמה המקראית. 

אין תגובות:

פרסום תגובה