יום שישי, 25 באפריל 2014

פרשת קדושים: ויקרא יט 1 - כ 27

פרופ' יהושע גתי, אוניברסיטת קייפ טאון, המכללה האקדמאית בית ברל ואוניברסיטת תל אביב

פרשת קדושים: ויקרא יט 1 - כ 27
שוב מחזקת התורה את תפיסת הקדושה. רעיון הקדושה עולה בקנה אחד עם הפן האי-רציונאלי בדת. (הדברים נכתבים בהשראת ספרו המרכזי של רודולף אוטו, הקדושה: על הלא רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי [מגרמנית: מרים רון], ירושלים תשנ”ט). אוטו פיתח את המושג 'המסתוריות מלאת היראה' - mysterium tremendum - שמורכב מיסוד היראה ואנרגיה של כוח עצום. לאור זה אנו אמורים לקרוא את הפסוקים הפותחים את ויקרא י"ט: "קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם". אלוהים קדוש, אבל קדושה זאת מואצלת לעם, וזו תחושה כבדה של מחויבות ויראה. היא חובקת את ההכנות לעבודת הקורבנות ואת עצם הפיכת הקרבן מבהמה של חולין לקדושה.

מותם של בני אהרון החוזר והנזכר בראש פרשת ‘אחרי מות’ (ויקרא טז 1 וראו י 2), מדגיש את החשיבות העצומה של הקדושה. הבנים פגעו בדרך מסוימת בקדושה ומתו על כך, ויש בכך גם כדי להורות לקח. הקדושה מבדילה. ויקרא יח לא רק אומר מה יש לעשות אלא פותח דווקא במה לא: "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו , וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחקתיהם לא תלכו" (פסוק 3 ). אתם מיוחדים, קדושים. הקדושים אמונים על ניהול אורח חיים קפדני, השם דגש על ענייני אישות, ובאות הגדרות מהי תועבה שיש להימנע ממנה. העונש על התועבה המינית הכוללת גם יחסים חד-מיניים הוא קשה ביותר, מכיון שחטא זה מטמא לא רק את העובר עליו אלא גם את הארץ עצמה, והעונש על כך הוא חמור מאד: "ותטמא הארץ, ואפקד עונה עליה , ותקא הארץ את ישביה " (יח 25 ). התועבה המינית היא עילה להישלח לגלות. עד כדי כך.
ומאלף: מיד עם ההכרזה שקדושים אתם כי ה' קדוש, באה ההוראה על יראת אב ואם. ונשים לב: לא כבעשרת הדברות: כבדו אלא יראו. והיא מלווה בהוראת שמירת השבת. ללמד עד כמה עיקרים אלה עקרוניים בהגדרת קדושת העם. עדיין בקונטקסט הקדושה, ואנו עוברים להוראות חברתיות מוסריות של השארת חלקים מאדמת הכרם לעני, לא תגנבו, לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. דאגה לנזקק  "לא תקלל חרש ולפני עור לא תשים מכשל... לא תשנא את אחיך בלבבך" (יט 14-18) , כשהשיא הוא " ואהבת את רעך כמוך". זוהי דרישה ענקית, הדוחקת רגש קמאי של האדם: האגו. הדרישה כאן היא להתעלם מיצר האגו של האדם ולאהוב את הזולת כפי שאתה אוהב את עצמך. קשה לדעת אם ניתן לממש זאת, אבל הותווה בפנינו יעד שהוא ראוי ומכוון לבני העם הקדוש, וראוי שנהרהר בדברים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה