יום שלישי, 30 במאי 2017

מחבלי קליטה לחבלי גאולה

ד"ר שלמה בכר, אוניברסיטת חיפה (בגמלאות)


קשים ישראל לגרים כספחת// בבואם להיקלט בארץ המובטחת//הם חווים מכות שלא נכתבו בַּתורה// כמו שחוותה  זאת כל עלייה בְּתורה.//  
כך קרה גם לרות, עולה חדשה// שעלתה ארצה מתוך אחריות ותחושה// שאין משליכים לעת זִקְנה לרחוב// חמות יקרה, ערירית ומלאת מכאוב.// אבל מה הופתעה כשדווקא נשות החמולה// התעלמו מנעמי ולא נעמו לה.// וכך, בודדה ומבודדת בשולי העיר// נאלצת רות להתפרנס משולי הקציר.// וכשהיא חשופה להתייחסות פוגענית// היא עושה את דרכה בקהילה רכלנית// ומתנצחת עם בעז, גאה ודעתנית.//
ומשכלו כל הקְצירים והתקרב יום סגריר// היא משדלת את בעז בתום הקציר,// שישתדל למענה בשער העיר.// והוא נעתר, לא נרתע מהקהילה המופתעת// כי הבין שאשת חיל היא גם אישה כלת דעת.//
ובכן, אם הממונה בשער על הגיור// היה הרבי מלובביץ, או חסיד של הרבי מגור// והיה דן  במואבייה אלמונית, אלמנה// לא הייתה רות נכנסת תחת כנף בעז וכנפי השכינה,// ועובד לא היה נעשה לַסַּב// של חוטר ישי, שיצא ממואב.// והרבי, הנחשב לנצר משורשיו,// לא היה  מתגלה כמשיח עכשיו.// בקיצור: אם הייתה רות פסולה מבוא בקהל ישראל// כי אז לה ולציון לא היה בא גואל.// 
אבל, כמה מעלות טובות למקום עלינו,// שלא השבית לנו אז את גואלנו// ושבחר בנוכרייה, שתלד בן להלל// לכבוד בית דוד ולתפארת עם ישראל.//

לביקורת החברתית ראו גם שירה של נאוה סמל, גֵרָה - על רות המואביה


עוד מקאמות מפרי רוחו של ד"ר שלמה בכר:
קוטרים
ד״ר שלמה בכר

האטד וכבשת הרש
וראו גם מאמרו:
הנאמנות כמפתח להבנת מגילת רות
           תגובה 1:

 1. ד״ר שלמה בכר עושה השלכה של ההתנהגות השלילית של חלק מהעם בהווה לעבר
  הרחוק לספור מגילת רות.
  הציור החדש של המגילה הוא לא סימפטי ובקורתי .
  והיא רות המואביה מופיעה בדמות חדשה אסרטיבית ובעלת דעה שמובילה את בועז לממונה על הגיור בשער.
  להזכירכם כי במגילת רות היא המואביה נקלטה בשמחה ללא גיור.
  החיוביות של רות ובועז מקבלת תמיכה מהמקום הוא האלוהים שמנע כפיה דתית
  והקצנה .
  התערבות האלוהים מחזירה את העם והעולם למימד הגאולה , שתגיע מרות

  השבמחק