יום רביעי, 25 בדצמבר 2019

ספר לימוד ומילון לעברית מקראית

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית


Jeff A. Benner, Ancient Hebrew Dictionary, USA 2009, 201 pages

הספר הוא ספר לימוד לעברית ומילון תמציתי לאלף המילים השכיחות ביותר במקרא: 379 פעלים ו-621 שמות עצם. כל מילה מופיעה בעברית עם תעתיק לאותיות לטיניות המלמד את הגייתה, ועם תעתיק לכתב העברי הקדום (כתב דעץ/רעץ) ! המחבר יוצא מתוך הנחה שהמקרא נכתב מלכתחילה בכתב פיקטוגרפי זה והתבוננות בו עשויה לתרום לפעמים להבנת משמעות המילים. 


המחבר מדגיש שאת פרשנות המילים יש לחפש בתרבות המקראית העתיקה ושיש להזהר לא להטיל עליה את משמעות המילים בעברית המודרנית. למשל. 
המילה ׳שלום׳ איננה peace אלא Completeness הבנה שהולמת את ההקשרים המקראיים שלה. לא הרמוניה הדדית בין פרטים או קבוצות אלא  A state of being complete (עמ׳ 9-8). 


אלה הרעיונות המנחים ששימשו את המחבר בספרו הקודם:
Jeff A. Benner, The ancient Hebrew language and alphabet : understanding the ancient Hebrew language of the Bible based on ancient Hebrew culture and thought, USA 2004, 214 pages

כל ערך במילון מלווה בהפנייה לשני ספרים: The Ancient Hebrew Lexicon of the Bible
ולמילון של Strong. 
בסוף הספר ישנה טבלה של האלפבית (עמ׳ 164). הנה קטע ממנה 


כמו כן יש בנספח טבלה של הגיית התנועות בעברית, תחיליות וסופיות, מילות יחס, מילות חיבור, המספרים היסודיים והסידוריים, הזמנים, הכינויים ועוד. אין תגובות:

פרסום תגובה