יום שלישי, 9 בנובמבר 2010

'יעקב ועשו' לביאליק


ח"נ ביאליק בצעירותו
בין יצירותיו של ח"נ ביאליק מצויות שתיים הקרויות בשם "יעקב ועשו". האחתידועה פחותארוכה ודרמטיתנכללת בין שיריו הראשוניםוהיא נכתבה עוד בשבתו בוולז'ין בשנת תרנ"א (1891). עיקרה קינה על מצבו הקשה של עם ישראל (יעקבבין אומות העולם (עשו). השנייהקלילה יותר ומוכרת יותרהיא תרגום-עיבוד לעברית של שיר עם ידוע ביידישהמצביע על עליונותו של יעקב בהשוואה אל עשויצירה שנייה זו נכתבה ככל הנראה בשנת תרפ"ב (1922) וראתה אור לראשונה בשנת תרפ"גתחת הכותרת "פזמון עם", בעיתון "על המשמר". שם צורפו לשיר דברי הסבר מאת המביא לדפוס: "את הפזמון הזה שמעתי מפי ביאליק והריני מוסרו כאן על פי הזיכרון".
ישנם הבדלים בין נוסח השיר  כפי שפורסם ב"על המשמרלבין הנוסח כפי שביאליק כלל אותו בסופו של דבר במהדורת כל כתביו (תרצ"ג). לא ברור אם ביאליק שינה עם הזמן את נוסח השיראו שמא הדפסתו ב"על המשמראכן נסמכה על הזיכרון ועל כן איננה מדויקתהבית הראשון מתחיל כך: ”עשו משכים לבית המרזח, / חבית משקים מפיו תתן ריח. / חבית יין מפיו נותנה ריח, / אוי, אוי, אוי, / אוי לעשו הגוי!“. והבית השני מתחיל כך: ”יעקב משכים לבית התפלה, / נותן ליוצרו שבח ותהלה [...] הוי, מה טוב / חלק יעקב!“.
[על פיח"נ ביאליק – שיריםמהדורה מדעית בלוויית מבואות וחילופי נוסחבעריכת דמירון ואחריםתל-אביב תשמ"ג-תש"ן]

מתוך: א' שנאן (עורך), י' זקוביץ וד' פרוינד, נהרדעה - דפי פרשת השבוע של האוניברסיטה העברית בירושלים, תולדות (תשס"א 2000)

התמונה מתוך:  
Archives of the YIVO Institute for Jewish Research, New York

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה