יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

איתמר כסלו, על סף הארץ המובטחת: תוכן העניינים

ד"ר איתמר כסלו, על סף הארץ המובטחת: תיאור ההכנות לכניסה
הוצאת מאגנס
לארץ ומקומו בהתהוות התורה, הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס, ירושלים תשע”ג 2013

מבוא
א. מצב המחקר 
ב. נושא המחקר 
ג. שיטת המחקר 
פרק ראשון: מפקד בני ישראל בערבות מואב (במדבר כו) –
מקורותיו וגלגוליו
א. מבוא 
ב. במדבר כו ובראשית מו 
ג. תיאור המפקד במקורו ומטרתו 
ד. תיאור המפקד בעיבודו הנוכחי: חיבור במדבר כו 
ה. זמן חיבורו של במדבר כו 
ו. סיכום 
פרק שני: חלוקת הארץ 
א. מבוא 
ב. חלוקת הארץ בבמדבר כו, נב–נו 
ג. חלוקת הארץ בבמדבר לג, נד 
ד. חלוקת הארץ בבמדבר לד, א–טו 
ה. שיטת חלוקת הארץ בבמדבר לה, א–ח 
ו. שיטת חלוקת הארץ בבמדבר לו, א–יב 
ז. סיכום ביניים: חלוקת הארץ בספר במדבר 
ח. חלוקת הארץ בספר יהושע 
ט. שתי שיטות החלוקה 
י. סיכום 
פרק שלישי: תפיסת ההתיישבות בארץ כנען ובעבר הירדן המזרחי 
ב. סיפור ההתיישבות בעבר הירדן המזרחי בבמדבר לב 
ג. במדבר לד, א-טו 
ד. רשימת מנחילי הארץ בבמדבר לד, טז-כט 
ה. חוק ערי המקלט בבמדבר לה, ט-לד 
ו. ההתיישבות בעבר הירדן המזרחי: שתי תפיסות היסטוריות 
ז. סיכום 
ח. נספח: במדבר לה, יג-טו ומעמדו 
פרק רביעי: הנהגת העם לאחר מות משה 
א. מבוא 
ב. מות משה ומינוי יהושע בבמדבר כז, יב-כג 
ג. ההנהגה בבמדבר לב, כח 
ד. רשימת מנחילי הארץ בבמדבר לד, טז-כט 
ה. הכוהן הגדול (במדבר לה, כה, כח, לב)
ו. הנהגת העם בזמן הכניסה לארץ 
ז. סיכום 
פרק חמישי: ההשתלטות על הארץ 
א. מבוא 
ב. מינוי יהושע למחליפו של משה בבמדבר כז, טו-כג 
ג. הורשת יושבי הארץ בבמדבר לג, נ-נו 
ד. תפיסת ההשתלטות על הארץ בסוף ספר במדבר ורקעה המשוער 
ה. סיכום 
ו. נספח: הורשת יושבי הארץ בבמדבר לג, נה, ביהושע כג, יג
ובשופטים ב, ג 
סיכום 
א. הרובד הבסיסי 
ב. העיבוד והתוספות 
ג. ההשלכות על הבנת חיבור התורה וספר יהושע אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה