יום ראשון, 10 בנובמבר 2013

שמות מקראיים בתרגום סיפורת מאנגלית לעברית

שרה פפרידמן, חוקרת עצמאית
תקציר ההרצאה בכינוס הבין-לאומי האחד-עשר לחקר אוצר השמות היהודיים

שמות הלקוחים מן המקרא הם סוג אחד מכלל השמות הפרטיים (Proper Names) של אנשים, של מקומות ועוד, המשמשים בטקסט  של סיפורת בפונקציות שונות. מעניינת במיוחד התופעה של העברה לעברית של שם, שמקורו עברי-מקראי, והוא מצוי עתה בצורתו הלועזית בטקסט המוצא (רומאן, למשל), ומועבר לעברית כחלק מתהליך התרגום של היצירה בכללותה. התופעה ייחודית לתרגום לעברית, שכן כל יתר השפות (כמוצא וכיעד) ניזונות מתרגומי המקרא לאותן שפות

ההרצאה תציג דוגמאות מקורפוס המשקף מאה שנות תרגום סיפורת מאנגלית לעבריתמחקרנו מצא, כי  תרגומי סיפורת לעברית נוקטים בפועל כל מיני דרכים להעברתם של שמות מקראיים לטקסט היעד – ולא דרך אחת קבועה וידועה מראש. זאת, בניגוד לתפישה הרווחת, לפיה שמות "אינם משתנים" בתרגום. נגדיר את המושג "תרגום שמות" בתיאוריה של התרגום הספרותי.
נמצאה נורמה תרגומית המכתיבה למתרגם לעברית להמיר שם מקראי שבטקסט המוצא בצורתו העברית-המקראית של אותו שם, במה שנתפש כחזרה ל"מקור", ואילו השם שב"מקור" הלועזי אינו אלא – "תרגום" של אותו שם (לאנגלית, לענייננו). לצד התנהגות זו נמצאו בתרגומים גם אסטרטגיות תרגומיות אחרות להמרת שם מקראי שבטקסט המוצא, המשקפות תפישות שונות מזו
נציג את המסקנות העולות מהמבט ההיסטורי, המאפשר להסביר את המגמות הבולטות בהתנהגות התרגומית של שמות מקראיים ואת השינויים שחלו בהן לאורך זמן, בהקשר התרבותי הרחב. נעמוד גם על ההבדלים שנמצאו בין התנהגות השמות המקראיים בתרגומים להתנהגותם של שמות מסוגים אחרים ושל תופעות לשוניות-טקסטואליות שאינן שמות

ביבליוגרפיה
טורי, גדעון, 1977, נורמות של תרגום והתרגום הספרותי לעברית 1945-1930, תל אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר.
פרידמן, שרה פ', 2009, השמות הפרטיים בתרגום הספרותי: הבעיה וגילוייה בתרגום לעברית לאור התיאוריה של הנורמות התרגומיות, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב.

     Friedman, Sara, 2004,"Names in Annie Proulx's Accordion Crimes and Short Range: Wyoming Stories and their Hebrew Translation", Bucknell Review: A Scholarly Journal of Letters, Arts and Sciences, 2004; 47 (1), Translation and Culture, ed. Katherine M. Faull, 107-123.
     Hermans, Theo, 1988, "On Translating Proper Names, with Reference to De Witte and Max Havelaar", in Modern Dutch Studies, Michael Wintle, ed., London: The Athlone Press, 11-24.
     Manini, Luca, 1996, "Meaningful Literary Names: their forms and functions, and their translations", The Translator 2:2, 161-178.

תגובה 1:

  1. אם הבנתי נכון מדובר על תרגום מעברית מקראית לתרגומים כמו אנגלית, ארמית יוונית וכו'? ומה עם המקרא תרגם משפות אחרות אל תוך הטקסט שלו עצמו כמו השמות: אסנת, אסתר ואחרים?

    השבמחק