יום שישי, 17 באפריל 2020

אפילו למת אחד אין שם למעלה מספיק שמים

יצחק מאיר, משורר, סופר והוגה דעותאפילו למת אחד אין שם למעלה מספיק שמים.
על כן כל המתים כאן 
מתים  כל כך לשווא.
לא תהיה להם מנוחה.
הם ילכו מכאן כבדים מאד בהרבה חיים שאין להם סוף
ולא ימצאו שם איפה לפרוק אותם
וישובו הנה באין ברירה
ויניחו את חייהם שהיו בחיק בניהם ובנותיהם
למשמרת עולם אילם. 
כך מי שנולד חי לנצח
כמת שלא תם לגווע
כמות אביו ואמו בבנו ובביתו.

תגובה 1: