יום ראשון, 13 בנובמבר 2016

ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון, פירוש לקהלת - תוכן העניינים

ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון, פירוש לקהלת ("ספר נפש האדם"), ההדיר והוסיף מבוא והערות יעקב (ג'יימס) רובינסון, הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות וקרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, תשע״ו 2016, 610 עמודים.
האיגוד העולמי למדעי היהדות
מבוא 
פרק ראשון: ר' שמואל אבן תיבון: קורות חייו וכתביו 
פרק שני: פירוש קהלת לר' שמואל אבן תיבון א. הפתיחה ל'פירוש קהלת' ב. גוף הפירוש ג. מאמרים מוסגרים פרשניים ד. מאמרים מוסגרים פילוסופיים ה. שלושה מאמרים מאת אבן רשד ובנו עבד אללה 
פרק שלישי: תאוריה הרמנויטית 


פרק רביעי: מקורות ושיטות א. פירוש דקדוקי ופירוש על דרך הפשט ב. מדרש ואגדה ג. הרמב"ם ושיטתו 
פרק חמישי: תורת ההיגיון ופרשנות המקרא א. מופת וניצוח ב. רטוריקה ופואטיקה 
פרק שישי: פרשנות המקרא והכתיבה האזוטרית א. הסתירה 
ב. המאמר המוסגר ג. שינוי סדר הדברים ד. חזרות 
פרק שביעי: משל וחידה: ילד מסכן וחכם
פרק שמיני: השפעת הפירוש על הדור והדורות כתבי היד והמהדורה  
המהדורה: פירוש קהלת לשמואל אבן תיבון
נספחים 
נספח א: גרסאות שונות של סוף הפתיחה לפירוש קהלת  
נספח ב: שינויים וגרסאות ייחודיות בכ״י אתגובה 1:


  1. i tried the website but cannot use the US credit card as it requires an israeli id.where can i buy this book?

    השבמחק