יום שני, 16 בספטמבר 2019

׳ ומלך אין בישראל - משפט ופוליטיקה בסיום ספר שופטים׳ מאת עומר מינקה

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית

הוצאת רסלינג

עומר מינקה, ומלך אין בישראל - משפט ופוליטיקה בסיום ספר שופטים, הוצאת רסלינג, תל אביב 2019, 282 עמודים

הטענה המרכזית בספר היא שפרקים יז-כא בספר שופטים נושאים ערך פוליטי-חברתי-חינוכי ייחודי שמבקש לעצב את החברה של עם ישראל הקדום. גישתו היא אינטרדיסציפלינרית. ׳באמצעות שימוש חדשני במתודולוגיה רב-תחומית, המשלבת תובנות מתחומי הספרות הכללית, חקר המזרח הקדום, המשפט ומדעי החברה, מוארים הסיפורים בסוף ספר שופטים באור חדש היאה לתפקידם הספרותי כשלב ביניים בין תיאורי השופטים לבין סיפורי הממלכה הישראלית׳ (מן הכריכה האחורית).

הספר מסתיים בפיסקה המסכמת: ׳קריאת הסיפורים שביחידת הפרקים יז-כא בספר שופטים חושפת גם את התפקיד שממלאים הסיפורים כסוכני חיברות. לצד אמצעים אומנותיים רבים שננקטים בסיפורים פוליטיים אלה משמש הרקע המשפטי שלהם אמצעי להדגשת הצורך להמשיך את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל הקדום בתיאור מהפכת הממשל הדרמטית עת כוננה מלוכה בישראל׳ (עמ׳ 242).
הספר נשען על עבודת הדוקטור של המחבר שנעשתה בהדרכתו של פרופ׳ יוסף פליישמן מהמחלקה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילן. 
לספר 7 פרקים:
1. מבוא: על דרך קריאת פרקים יז-כא בספר שופטים
2. מעמדה המשפטי של אם מיכה וטיבו של הכסף שהושב לה
3. ביזת בית מיכה לאור איסור גניבת קודשים. 
4. הזיקה המשפטית בין פילגש לאדונה כרקע לסיפור ׳פילגש בגבעה׳. 
5. הרג אנשי יבש שהשתמטו ממלחמת ישראל בבנימין
6. נישואי בני בנימין עם בנות שילה המחוללות בכרמים
7. מהפרטים אל הכלל: עמדה כלפי המלוכה. 

בסוף הספר יש רשימת קיצורים, רשימה ביבליוגרפית ומפתח לפסוקי המקרא.  אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה