יום ראשון, 30 ביוני 2013

ה' מציון ישאג

פסיפס (9X2.3 מטרים) הנושא את הכתוב: 'ה' מציון ישאג ומירושלים יתן קולו' (עמוס א 2). 


הכתוב מצוי גם ביואל ד 16.
יצירה: חיים קפצ'יץ.
ביצוע:פטריסיה גוטמן ויהודית אייזנברג.
מיקום: שדרות הרצל, ירושלים.
צילום: יואב מזור (תשע"ג).

תגובה 1: