יום חמישי, 8 באוגוסט 2013

חוזרים לתנ"ך

חוזרים לתנ"ך: פרשת השבוע של כולנו והוראת המקרא
פרופ' יהושע גתי
הוצאת ראובן מס, ירושלים
פרופ' גתי, ברכות לרגל הופעת ספרך!
 'חוזרים לתנ"ך' הוא ספר מיוחד במינו. אני בטוחה שהגולשים ישמחו לדעת איך הגעת לחיבורו. 
הספר נולד כתוצאה מהוראתי בחוג למקרא שבמכללה האקדמאית בית ברל, וממצוקת הסטודנטים. התחוור לי שהם מחפשים משהו שונה, הם חושבים על ההוראה ומה ובפרט איך ילמדו. וחקר המקרא איננו רלבנטי עבורם.
נוסיף שמספר המאמינים באלוהים ובעלי המסורת גדל והולך ובא הצורך לספק את מטרותיהם, לענות להוויתם. זה מתבטא בכיתות ובפרט בביקורים שעשיתי בבתי ספר בפריפריה בעיקר. אבל התבוננתי בחברה הישראלית החילונית והצבעתי על המשברים התוקפים אותה, ומזה יצאתי בקול קורא לחזור לתנך ולענות על משבר החילוניות באמצעותו. זה גם משמעו של החלק הראשון של ספרי זה, המבקש לאתגר את העיון בפרשת השבוע לקהל שאיננו בן בית בבית הכנסת אבל ראוי להבנות לו בסיס אינטלקטואלי מסקרן עבורו בשיח אולי מסביב לשולחן בשבת, המטרה היא להביא לאיזה ריטואל של קריאת הפרשות שהוא הבסיס לחברה עניינית ערכית וביקורתית.
 מדוע כתבתי את הספר הזה?
אני מציע לעיין בספרי
Methodology, Speech, Society: The Hebrew Bible (sun media, 2011)
שהוא כרך פרוגרמטי המשקף את עבודתי בחקר המקרא בעשור האחרון לערך. כתבתי 'פרוגרמטי 'כיון שאני בוחן בספר זה במספר פרקים את משמעות המתודה המחקרית הדיאכרונית בעיקר ומציע פרדיגמה חדשה המבוססת בין השאר על מחקרים בחקר התרבות האוראלית והשפעתה על הכתיבה. ולא רק התרבות האוראלית אלא גם חקר הרטוריקה הקלסית וכול אלה שופכים לדרכי אור חדש על מחקר המקרא. יש בספר הזה עוד עניינים נוספים ואזכיר כאן את 
biblical rhetoric: the art of religious dialogue
כאן אני פותח פתח להבנת הדת המקראית ותפיסת האלוהים.
עבודתי בחקר המקרא מבוססת בין השאר על חקר הרטוריקה הארגומנטטיבית ואני משליך זאת על הטקסט המקראי בפרט חקר הנבואה ועסקתי הרבה בישעיהו ובאיוב ועוד.
מההתענינות במתודה הרטורית התחלתי לחקור גם את הרטוריקה, ההיסטוריה שלה ופרסמתי בנושא, ספרי האחרון בנושא הוא 'אומנות הרטוריקה'. הוא מבוסס על הרצאותי באוניברסיטה המשודרת וכאן ערכתי ועיצבתי, וזה יצא השנה בהוצאת מודן. מעניין שחקר הרטוריקה הארגומנטטיבית איננו מפותח די בארץ (כאן קוראים לחקר השיח רטוריקה ולא היא) וניהלתי לפני כשנתיים קבוצת דיון במכון ון ליר על השיח הישראלי שבהשראתה כתבתי את ספרי השיח הישראלי: רציונאליות מול אגרסיביות בהוצאת פרדס.
נעגל את המעגל ונעסוק בשתי הדיסציפלינות: רטוריקה וחקר השפה הדתית.
רטוריקה היא אמנות השכנוע והמקרא עוסק בשכנוע אם בנאומי משה בדברים, אם הנבואה שלא לדבר על ספר איוב ונעבור לתהילים. אז בחרתי להתמקד באומנות הרטוריקה ולחקור את הטקסטים המקראיים הרלבנטיים על פי אומנות הרטוריקה . ודת? בסופו של דבר מדובר בטקסטים בעלי אורנטציה דתית ועלינו להתאים את כלי המחקר. ומתחוור שהשפה הדתית היא ספציפית אז עסקתי בזאת.

פרופ' גתי, שאלתי אותך מה לכתוב ליד שמך כהשתייכות מוסדית והשבת: 'פרופסור לחיים , אוניברסיטת קייפ טאון, המכללה האקדמאית בית ברל והמחלקה לישוב סכסוכים אוניברסיטת תל אביב.' והרי זו תשובה מסקרנת: מה פירוש 'פרופסור לחיים'? איך נוצר השילוב בין קייפ טאון וישראל? ואיך הגעת למחלקה לישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב? האם אינך חוקר מקרא? 
לנוכח עבודתי ברטוריקה כאומנות השכנוע הוצע לי להקים באוניברסיטת קייפ טאון -- עם קולגה נוספת -- מרכז לחקר הרטוריקה תוך שימת לב לצורך במציאת שפה ארגומנטטיבית משותפת בין הפלגים הצהובים זה לזה ועבדנו על כך באופן אינטנסיבי הן במחקר והן בפרקטיקה כמו בבית הנבחרים. ובמקביל שם הייתי בעל הקתדרה למקרא, העברית והספרויות בעברית וזה הוביל לקבלת המינוי של פרופסור לחיים שהוא מינוי על פי המסורת הבריטית השלטת שם.  השילוב הזה של חקר הדתות והשפה הדתית הביא להזמנתי ללמד את הנושא באונ' תל אביב כשאני מתרכז בהתווית הדיסציפלינות ובמתיחת קווי גישור עם השפה החילונית לאור הרטוריקה. 
פרופ' גתי, תודה רבה!

נעבור עתה לתוכן העניינים של 'חוזרים לתנ"ך':
שער ראשון - התנ"ך שלנו
קוראים בפרשיות השבוע
שער שני - עיוני תנ"ך
כמה ערכים תנ"כיים חברתיים
למהות האמונה התנ"כית
החשש מהוראת ספר יהושע
שלום ומלחמה
על המיניות והזוגיות
שאלת האחריות האישית והלאומית
המילה והמקרא: פרק ברטוריקה המקראית
חוה והאכילה מהפרי האסור
דיבור ומנהיגות
עוד על מנהיגות
הנרטיבים וחידושם
הציפיות האסכטולוגיות של חגי
זכריה - המציאות
הנרטיב החדש
שער שלישי - החברה הישראלית והכיתה, מבוא
הבניית נרטיב האומה
נרטיב נוף הארץ ובעייתיותו
המהפך הציוני בהוראת התנ"ך
בעיית ההתנתקות הערכית
ספרות הומניסטית: ספר המוסר והערכים
הנסיגה
עליית נרטיב השואה
י"א באדר ושקיעת הנרטיב הציוני
"הומניזם יהודי" ושאלת הריטואל החילוני
סוגיה בהוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי
בחינת הבגרות בת ארבע היחידות המתרכזת במגילות
הביקורת המדעית מול הקריאה הרלבנטית
השלכות מתודת הוראת התנ"ך באוניברסיטאות
בירור עקרון המתודה המדעית
המבקר הציבורי
הוויתור על הערכים בלימוד התנ"ך
תשתית קנונית
הממד הריאלי של התנ"ך (הערות לפרשת שלח לך)
החילוני ושאלת הדת המקראית
המכשול: גבולות השפה
האלוהים במרכז
פסח היסטוריה והומניזם
אדם מול אלוהים: הדיאלוג בין האדם לאלוהים
ביקורת החשיבה מול הדוגמטיות הדתית

מסת”ב: ISBN 978-965-09-0311-7
עימוד ועיצוב עטיפה: נרי'ה מס
© כל הזכויות שמורות, תשע"ג
הוצאת ראובן מס בע"מ
ת"ד 990 , ירושלים 91009
טל' 02-6277863 | פקס 02-6277864
© All rights reserved, 2013
Rubin Mass Ltd., Publishers & Booksellers
P.O.B. 990, Jerusalem 91009, Israel
rmass@barak.net.il
www.rubinmass.co.il
www.rubinmass.com

Printed in Israel

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה