יום רביעי, 7 ביוני 2017

סיפורים כפולים בספר שמואל

ד״ר שלמה בכר, אוניברסיטת חיפה (בגמלאות)

הוצאת רסלינג

ישראל כץ, בין שני מלכים - סיפורים כפולים בספר שמואל, הוצאת רסלינג, תל אביב 2015

הספר "בין שני מלכים" מאת ישראל כץ (הוצאת רסלינג 2015) הוא התמודדות עם אחד הנושאים הבעייתיים ביותר במקרא ובתולדות חקר המקרא: מדוע נכנסו לאסופה המקראית אירועים וסיפורים החוזרים על עצמם? מדוע הסיפורים הכפולים מכילים מידע סותר? ובעיקר, מדוע עורך מאוחר, או 'מכנס' לא השמיט אחד משני הטקסטים?
הספר מתרכז במופעי הסיפורים הכפולים בספרי שמואל בלבד אך מזכיר גם סיפורים בספר בראשית ומתייחס לסיפורים כפולים בספר ירמיה וכמובן אפשר להסיק מהדיון בו גם על הנושא בספרי מקרא נוספים. המחבר מבחין בין 'סיפורים כפולים' ל'סיפורים מקבילים'. סיפורים מקבילים הם כאלה הדומים בנושא ובפרטים רבים אך יצאו כול אחד ממסורת אחרת ואין הסיפור האחד מכיר את חברו. סיפורים כפולים, לפי הגדרת המחבר, הם שני סיפורים או יותר הדומים זה לזה כאשר בסיפור השני הוכנסו בכוונת מכוון פרטים אחרים ושונים וכך נוצרה מעין גרסה שונה לסיפור הראשון (עמ' 12-11). בראשית הספר סוקר המחבר את הצעות הפתרון לשאלות הללו. החל מתורת התעודות, עבור לתיאוריה על המסורות בעל פה שהיו ראשיתם של הסיפורים הכפולים ובהמשך, גישתו של יאיר זקוביץ, שלתפיסתו, הסיפור הכפול הוא סוג של פרשנות פנים מקראית הבאה לפרש ו'לתקן' את הסיפור המקורי (עמ' 21-13). "ספר זה יבקש לחשוף אפוא את המניעים המיוחדים המונחים ביסוד כל סיפור כפול [בספר שמואל] , וכן את השיטות המגוונות שנקטו הסופרים-העורכים בניסיונם לבטא את עולמם הרעיוני-הפוליטי באמצעות הסיפורים על שאול ודוד" (עמ' 28). 
החלק הראשון של החיבור דן בארבעה סיפורים כפולים: הפתגם 'הגם שאול בנביאים'"; הסיפורים על הדחת שאול; הימנעות דוד פעמיים, מהריגת שאול;  והסיפור הכפול על דוד ואכיש. בהמשך דן המחבר בסיפור המשולש על מות שאול ובסיפור המלכת שאול המובא בארבע גרסאות. המחבר מראה שכול הסיפורים הכפולים בספר שמואל קשורים למערכת היחסים בין שני המלכים - שאול ודוד. 
החלק השני של הספר עוסק ב'סיפורי ביניים' ובהשוואה מסכמת בין זוגות סיפורים כפולים ולבסוף – בסיכום ומסקנות. לדעת המחבר, סיפור ביניים נמצא בין שני סיפורים כפולים והוא שופך אור על מוטיב הנמצא הן בסיפור שקדם לו והן בסיפור שאחריו. כזה הוא פרק י"ד בשמ״א שמטרתו להכפיש את הנהגתו של שאול לעומת התנהגותו של יונתן (עמ' 162-159) ופרק כ"ה החוצץ בין הפרקים כ"ד וכ"ו, שמבליט את התנהגותו החיובית של דוד כלפי שאול, כמשיח ה' שאין לפגוע בו (עמ' 165-162).  
הסיכום שאליו מגיע המחבר בתום הדיון הוא שמבין הסיפורים הכפולים בספר שמואל רק המכלול הראשון - שמ"א ט' 1-י' 16; י' 27-22; י"א - העוסק בהמלכת שאול, מבטא מאמץ לשדרג את דמות שאול. ואילו בכול היתר המסר המובע בכפילות הסיפור הוא נגד שאול או בעד דוד. המחבר מציין שאחר מות שאול אין עוד סיפורים כפולים על שני המלכים כי נחלש הצורך להתפלמס עם שאול. לדעת המחבר, חשיפת המניעים והאמצעים הספרותיים בסיפורים הכפולים  "מעשיר את ידיעותינו ואת הבנתנו בדבר תהליך היווצרותן של יצירות מקראיות והתרחבותו של הקורפוס המקראי" (עמ' 193).
ספרו של ישראל כץ הוא תרומה חשובה לדיון על הסיפורים הכפולים במקרא. נראה שהוא הצליח להבהיר את הכפילות כשיטה של מחברי היצירות המקראיות לבטא את עמדתם בצורה סמויה.  לדעתי, הכפילות היא עוד אמצעי פואטי, כמו 'מבנה החזרה,' 'המילה המנחה' ושאר האמצעים הפואטיים שמנו חוקרי המקרא, ששמשו את כותבי היצירות המקראיות, להביע עמדה ולהוסיף מידע וחוות דעת לטקסט, מבלי שבטאו זאת בצורה מפורשת. השארתו של הסיפור הבסיסי בצד הבאת גרסה אחרת, נועדה להראות לקורא את ההבדל בין עמדת המחבר האחרון למחבר הראשון.

ראו גם:
המבוא לספר והסוגיות העיקריות שנדונות בו
תוכן הספר, מבנהו ועיקר חידושיו

מתוך: המלצות על ספרים לכבוד שבוע הספר העברי תשע״ז 2017

אין תגובות:

פרסום תגובה