יום שלישי, 27 ביוני 2017

דפוס פירוש רש"י הראשון

פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית


יפה לזכור את דפוס פירוש רש"י הראשון בשנת 1475 שהיה הספר העברי הראשון ולציין את העובדה שהיהודים היו אחוזי התפעלות מהדפוס כמכשיר להפצת דעת ואילו הנוצרים הקתולים מיד הקימו צנזורה כדי לאסור על הדפסת ספרים חשודים והמוסלמים אסרו על הדפוס מכל וכל!
פירוש רש"י לתורה הוא הספר העברי הראשון שנדפס בשנת  רל"ה (1475), או ליתר דיוק זו השנה שבה נדפס הספר העברי הראשון שעליו נקוב תאריך הדפסתו. הספר נדפס בעיר רג'יו די קאלאבריאה (Reggio di Calabria)  באיטליה.יוזם ההדפסה היה יהודי מספרד בשם אברהם ב"ר יצחק בן-גרטון שעזב את מולדתו בראשית שנות השבעים של המאה הט"ו והגיע לאיטליה לשם הדפסת ספר רש"י על התורה. (הימים היו ימי ראשית הדפוס ובעולם הנוצרי הכנסייה החלה לחשוד בסכנה החמורה הקשורה בהדפסה כמקור להפצת דעות של כופרים נוצריים, ולכן היה צורך בזהירות וברישיון בכל הנוגע להדפסה בכל שפה). אברהם הנ"ל בחר להדפיס את פירוש רש"י על התורה, שכן זהו ספר שלא היה מעולם שנוי במחלוקת, שהרי בספר זה התחילו הפעוטות להיכנס ללימוד התורה. אברהם בן-גרטון בחר בתבנית האותיות מטיפוס הכתב הקורסיבי הספרדי. לא ידוע מתי הוחל במלאכת ההדפסה, אך ידוע התאריך שבו נשלמה ההדפסה, י' באדר רל"ה (17 בפברואר 1475). על הדפסת ספרו סיפר בקולופון המחורז, שבו רשם המדפיס גם את שמו "אברהם" בכל שורה מסיימת:
נשלם פי' תורה שרש"י ביארה 
ובו הייתה אורה לכל בני אברהם 
אשיר בשיר לאל צור פודה וגואל 
אשר נתן כאל בלב אברהם 
אני בדת חשקתי בלב אותה חמדתי 
דרשתי וחקרתי כיד אברהם 
אך הניאני הזמן בקשתי מעשה אמן 
בעזר אשר נתן אלוהים לאברהם 
במקום למידתי ספרים כתבתי 
והנם השלמתי לזרע אברהם 
באמצעותם אולי אשתה מנהר אולי 
הלוואי ואולי יהי כן לאברהם 
רואה קרא ואל תשים ספרי לאל 
כי מה שבם נגאל לא מצד אברהם 
הלא מצד חברה אשר החשיך אורה 
זעם גם עברה הביא על אברהם 
בעזר ישלח יהו' מחזה אל תיראו 
באותם יבאו מצד אברהם 
להר בית רהטון יקו לב ועשתון 
אני בן גרסון בן יצחק אברהם 
בריגו המדינה דעל ימא מותבא 
בסוף קלבריאה שם גר אברהם 
ליצירת ה' אלפים ומאתים וה' ושלשים 
בי' באדר סוף חודשים לחשבון אברהם
הספר נדפס בשלוש מאות עותקים, שהעביר לספרד מקום מולדתו. עם גירוש ספרד, כעבור כעשרים שנה ועם פעולות האינקוויזיציה, אבדו כמעט כל הטפסים של ספר זה, והיום אין ידוע ממנו אלא טופס בודד בספריית פארמה שבאיטליה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה