יום שלישי, 21 בינואר 2020

בית מקרא - כרך סד (תשע"ט), חוברת ב: תוכן העניינים

הוצאת מוסד ביאליק

יאיר הופמן (עורך), בית מקרא - כרך סד (תשע"ט), חוברת ב, הוצאת מוסד ביאליק

ת ו כ ן  ה ע נ י י נ י ם


נעמה גולן                 "וְעַל דָּנִיֵּאל שָֹם בָּל לְשֵיזָבוּתֵהּ" (דניאל ו 15), על ההפתעה והיפוך
                              התפקידים בסיפור גוב האריות  / 219

שמעון גזונדהייט        קולו הייחודי של רש"י מבעד למקורותיו המדרשיים  /

נח חיות                    הם משלנו! על תופעת הפיכת נוכרים לישראלים במקרא  /

עודד ליפשיץ             לשאלת זמנם ותהליכי התפתחותם ועיצובם של מנהגי חג הסוכות
                              בשלהי התקופה הפרסית ובראשית התקופה ההלניסטית  /

עומר מינקה              התנהגות האל לאור איסור הֲֹשָבַת גרושה: ההפתעה הנורמטיבית
                              כאמצעי רטורי בהושע ב  /

ב י ק ו ר ת  ס פ ר י ם

נועם מזרחי                 גלי דינור, מזבח שניים וחצי השבטים: סמל לאחדות העם, הוצאת רסלינג,
                                תל אביב 2017, 321 עמודים  /

שירלי נתן-יולזרי          נגה איילי-דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח
                                הקדום (ספריית האנציקלופדיה המקראית, לג), מוסד ביאליק ירושלים,
                                ירושלים תשע"ו, כד+414 עמודים  /

טליה סוצקובר            משה גרסיאל, ניתוח המשלב היסטוריה, היסטוריוגרפיה, תיאולוגיה ופואטיקה
                               של הטקסט, חלק א: הסיפור וההיסטוריה של דוד וממלכתו, הוצאת ראובן מס,
                               ירושלים 2018 (אנגלית), xiii+561 עמודים  /

נילי שופק                  Forti, Tova L., "Like a Lone Bird on the Roof": Animal Imagery and the
                               (Critical Studies in the Hebrew Bible 10),  Structure of Psalms
                             Pennsylvania: Eisenbrauns/Pennsylvania University Press 2018, 118 pages                                       /

ספרים וכתבי עת שנתקבלו במערכת  /
תקצירי המאמרים בעברית  /
תקצירי המאמרים באנגלית  / *5
                                                                                              

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה