יום שישי, 19 בספטמבר 2014

יעקב מילגרום, ויקרא - ספר הפולחן והמוסר. תוכן העניינים

יעקב מילגרום, ויקרא - ספר הפולחן והמוסר, תרגמה אניטה תמרי, מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ד
מוסד ביאליק

תוכן העניינים                                                                                       
מבנה ספר ויקרא;  התאולוגיה הכוהנית (P ) בפרקים א-טז; ויקרא א-ז : הקורבנות                                                        
פרק א: העולה - הניגוד בין בני ישראל ובין עובדי האלילים; שותפות עם העם; תולדות קורבן העולה     
פרק ב: המנחה - קורבן העניים.        
פרק ג: שלמים - קורבן השמחה.    
פרק ד: החטאת - "תמונת  דוריאן גריי";  פרדוקס הפרה האדומה; נספח א: במדבר יט;   נספח ב: הפרשות מאיברי המין.  

פרק ה: קורבנות, מעל, תשובה - קורבנות חטאת מדורגים; אש"ם - שורש לובש צורה ופושט צורה; דחיית הטהרה האישית; קורבן אשם; מעל; חשד למעל בקודש; עברות שנעשו בשגגה;  מעל בשבועה ותשובה; הפרדוקס; הדוקטרינה הכוהנית של התשובה.   
פרקים ו-ז: חובות הכוהנים בעבודת הקורבנות - הידבקות הקדושה; כרת - כריתה ואובדן מחיי העולם הבא; אש המזבח; מנחת הדגן; קורבן החטאת; מנות הכוהנים; זבח השלמים;
חנוכת המשכן.                                                     – 
פרק ח: הקדשת הכוהנים - הקדשה – טקס מעבר; מטרת המשיחה.    
פרק ט: חנוכת המזבח - שמונת ימי חנוכת המשכן.   
פרק י: התוצאה הטרגית - מה מסתתר מאחורי מות נדב ואביהוא; ויקרא יא-טז: מערכת דיני הטומאה.                             פרק יא: דיני כשרות - דיני הכשרות כשיטה אתית; הדם הוא חיים; השחיטה והשוחט; קדושים תהיו;  היבדלות מעובדי האלילים;  ארבעה הולכי על ארבע יוצאים מן הכלל; יצורי המים חסרי השם; ההבחנה המבדלת בין שקץ לטמאץ   
פרק יב: לידה - דם נרתיקי.   
פרק יג:  מחלות עור קשקשיות - הסמליות של מחלות העור הקשקשיות הנקראות צרעת.                    
פרק יד: טהרת המצורע - הסמליות של מחלות העור הקשקשיות הנקראות צרעת (המשך) 
פרק טו: זיבה - הפרשות מאיברי המין; נידה; החוקים הכוהניים של היטמאות הקודש; לוח הליכי הטהרה.   
פרק טז: יום הכיפורים - הצום;  טיהור מקדשים בבבל;  השעיר לעזאזל וטקסי חיטוי במזרח הקדום; ספר הקדושה (H)       
פרק יז: האיסור על שחיטת חולין ועל אכילת הדם  - גר;  הדם הוא הנפש; עוד טעם לאיסור שחיטת חולין; האיסור על דם הקורבנות וטעמו; איסור אכילת הדם ודיון בבשר ציד;  האוכל טרפה או נבלה צריך להיטהר.   
פרק יח: התנהגויות מיניות אסורות ואיסור עבודת המולך - האם התיר מחבר ספר הקדושה נישואי תערובת?; המטרה המוסווית של האיסורים המיניים; האם המקרא אוסר יחסים הומוסקסואליים?; עבודת המולך; יחסים מיניים אסורים, עריות.
פרק יט: קדושה פולחנית ומוסרית ועקרונות אתיים - קדושים תהיו; ספר הקדושה והמוסר; כיבוד הורים ושמירת שבת (אתיקה ופולחן);  עבודת אלילים וצלמים של אלוהי ישראל; זבח השלמים; קדושה בגידול יבולים ומתנות לעני ולגר; חובות מוסריות; ניצול חסרי ישע; צדק ואדישות; תוכחה ואהבה; חובות שונות; כלאיים; שפחה חרופה; קדושה בגידול יבולים; הימנעות מהמוות ומהמת; זנות: פולחנית או חילונית?; שבת ומקדש; דרישה במתים;   כבוד לזקנים; גר; מוסר בעסקים.
פרק כ: עונשים המוטלים על העובדים את המולך, המעלים באוב והעוברים על איסורי עריות      
: א. עבודת המולך ופולחן האבות – העלאה באוב; ב.  קדושים תהיו – חלק ד (המשך הדיון מפרק יט, נושא א);  ג. פולחן האבות בעולם המקראי;  ד. מין ואוכל  ים ז-ח – קדושה והתחלת התוכחה;  ים ט-כא – עונשים על עברות מין;  ים כב-כו – דברי תוכחה לסיכום   
פרק כא: הוראות לכוהנים - כוהנים בעלי מומים – סקירה השוואתית.    
פרק כב: הנחיות לכוהנים ולעם  - כוהנים האוכלים קודשים; אכילה מן הקודש של מי שאינם כוהנים; פסלות לקורבן של בהמות בעלות מום; עוד אמות מידה לבעלי חיים הראויים לקורבן.
פרק כג: לוח מועדי השנה  - השבת; קורבן הפסח וחג המצות; מנחת השעורים הראשונות;  מנחת ביכורי החיטה (שבועות); זיכרון תרועה; יום הכיפורים; חג הסוכות.
פרק כד: לחם הפנים והשמן למאור, חילול השם וחוקי מידה כנגד מידה.        
פרק כה: היובל - התשובה הכוהנית לעוולות חברתיות - אביונות וגאולה: אדמה שנמכרה וגאולתה; אדמה אבודה; עבדות; קיום חוקי שנת השמיטה ושנת היובל; יובל כיום – מניפים דגל למען הנדכאים בעולם   
פרק כו: ברכות, קללות ואזכור הברית - מהות מצוות האל; הברכות והקללות; הברכות: שכר הציות: שפע, שלום בארץ, חיי פוריות וקיום הברית, נוכחות אלוהים בארץ. הקללות: עונש על אי-ציות; חולי, רעב ותבוסה, בצורת ויבולים דלים, חיות רעות, מלחמות, מגפות ורעב, אלוהים עוזב את במות פולחנו ואת ארצו ורודף את עם ישראל בגלות, חרטה ואזכור הברית.  

פרק כז: הקדשות וגאולתן - נדרי ערך של אדם ובהמה; גאולת הקדשות; הקדשה של בתים ושדות; בכורות; דיני חרם; מעשרות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה