יום שני, 25 בפברואר 2019

יצא לאור כרך יד של כתב העת מסכת

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית


יצא לאור כרך יד של כתב העת מסכת. 
׳מסכת - אמרי לחכמה אחתי את׳ הוא כתב עת אקדמי שמופיע ברציפות מאז יסודו בשנת 2002 על ידי פרופ׳ ישראל אומן (חתן פרס נובל לכלכלה) לזכר רעייתו אסתר. משנת 2017 הוא יוצא לאור במסגרת המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר, הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן.

זה כתב עת אינטרדיסציפלינרי ייחודי שמכוון הן לקהילה האקדמית-מחקרית והן לקהל המשכיל צמא הדעת, ועוסק בנשים יהודיות בתולדות ישראל והעולם, בארץ-ישראל ומחוצה לה, מתקופת המקרא ועד ימינו אלה: יצירתן התרבותית-רוחנית, עולמן הפנימי, דימויין העצמי והחברתי, מעמדן בחברה היהודית והכללית והשגיהן. במשך י״ז שנות הופעתו הוא קנה לו מעמד רב יוקרה, וזכה להכרה רחבה ככתב העת המרכזי בלשון העברית העוסק בעולמן של הנשים ביהדות, ובסוגיות הנגזרות מכך לחקר המגדר וללימודים הפמיניסטיים. 
׳מסכת׳ הוא כתב עת המפרס לאחר שיפוט מדעי, מחקרים מקוריים ומעמיקים של חוקרות וחוקרים מכל תחומי מדעי היהדות - מקרא, תלמוד, מחשבת ישראל והיסטוריה יהודית. המאמרים מלווים כמקובל בהערות שוליים וברשימות ביבליוגרפיות מקיפות המביאות מידע מחקרי עדכני. עורכת כתב העת היא ד”ר רבקה גולדברג ולידה מערכת הכוללת את פרופ' יפה ברלוביץ, פרופ' זאב גריס, ד"ר מיכל הלד, ד"ר רות למדן, פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן ופרופ׳ יעל שמש.  

תוכן כרך יד של מסכת:
ברכה אליצור, נישואין וילודה בדרשות חז"ל על מרים הנביאה * מרים (לאור) כהנא, נשים בתרגום יונתן לנביאים * עפר אליאור, מקומן של נשים בפרשנות פילוסופית על 'התקין לו ממנו בניין עדי עד' * ימימה חובב, 'אישה צדקת מגדלת איש צדיק' – רבקה בת מאיר טיקטינר וספר 'מינקת רבקה' * נורית אורחן, 'איך נעשינו סוציאליסטיות': סיפורן של התופרות היהודיות ברוסיה הצארית בעיתונות יידיש * אורן רומן, נשים יוצרות מוסיקה בכתבי שלום עליכם * צפורה שחורי-רובין, גננות עבריות: חלוצות בשדה החינוך העברי בגולה * תמר א. אברהם, 'אני אוהבת את המקצוע הזה, ואני רוצה מאוד להיות רב' – ניסיונה החלוצי של רגינה יונאס להצדיק הסמכת נשים לרבנות * ניצה דורי, היבטים אינטרטקסטואליים בשירי החגים של נעמי שמר.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה