יום שלישי, 1 במרץ 2016

בין שני מלכים: תוכן הספר, מבנהו ועיקר חידושיו

ד״ר ישראל כץ, בין שני מלכים - סיפורים כפולים בספר שמואל, הוצאת רסלינג, תל אביב 2015

הוצאת רסלינג
הספר בוחן את תופעת הסיפורים הכפולים במחזור הסיפורים על שאול ודוד בספר שמואל. הסיפורים הכפולים, כך נטען, הם חלק מהפרשנות הפנים-מקראית. סופר-עורך שאינו שבע רצון מסיפור מסויים, אינו מצנזר או משמיט אותו אלא מחבר סיפור נוסף, כופל לסיפור הראשון ודרכו מעביר מסר שונה. רוב הסיפורים הנכפלים בספר שמואל מבקשים להיטיב עם דמותו של דוד ולהמעיט ואף להשחיר את דמותו של שאול. מחקר זה חושף את דרכי הפעולה של הסופרים-העורכים.

החידושים העיקריים שבספר הם:
האבחנה בין סיפורים כפולים לסיפורים מקבילים.
התובנה שהסיפורים הכפולים הם פן מפניה של הפרשנות הפנים-מקראית.
החידוש המרכזי: סיפורי ביניים, הניצבים בין שני הספורים הכפולים, הנכפל והכופל, ושופכים אור נוסף על שני הסיפורים.
זיהוי ובחינת אסטרטגיות ביצירת סיפורים כפולים.

הספר מיוסד על עבודת דוקטור שנכתבה בהנחייתו של פרופ׳ י׳ זקוביץ, באוניברסיטה העברית בירושלים, והוגשה לסנאט האוניברסיטה בשנת תשע״ד. 

מבנה הספר
חלק ראשון: סיפורים כפולים
1. הפתגם ׳הגם שאול בנביאים׳ בסיפור בשמ״א י׳ 13-1 ובסיפור בשמ״א י״ט 24-18
2. הסיפור הכפול בדבר דחיית שאול בשמ"א י"ג ובשמ"א ט"ו
3. הסיפור הכפול על הימנעות דוד מהריגת שאול בשמ"א כ"ד ובשמ"א כ"ו
4. הסיפור הכפול על דוד ואכיש מלך גת (שמ"א כ"א 11-16; כ"ז 1- 12; כ"ח 1- 2; כ"ט 3- 11)
5. הסיפור המשולש על מות שאול (שמ"א ל"א; שמ"ב א' 1- 16; שמ"ב א’ 27-17)  
6. הסיפור המרובע על המלכת שאול (שמ"א ט' 1 - י' 16; י׳ 21-17; י' 22 - 27; י"א
חלק שני: סיפורי הביניים ומערך השוואה בין זוגות סיפורים כפולים
7. סיפורי הביניים (שמ"א י"ד; כ"ה) ומערך השוואה בין זוגות סיפורים כפולים

המבוא לספר כאן
פרק הסיכום והמסקנות כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה