יום שישי, 21 ביוני 2019

ההערות של המאמר: הלזאת ייקרא אשה?

עדי אביטל-רוזין, סופרת וחברה מן המנין באגדת הסופרים בישראל

ההערות של המאמר:

הַלָזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה?
עַל כִּנּוּנָהּ שֶׁל זְהוּת נָשִׁית סְטֵרֵיאוֹטִיפִּית בַּמֶּרְחָב הַטֶּקְסְטוּאָלִי-יְהוּדִי, זְלִיגָתָהּ אֶל הַמֶּרְחָב הַצִּבּוּרִי-יִשְׂרְאֵלִי וְהַשְׁפָּעוֹתֶיהָ עַל מַעֲמָד הָאִשָּׁה בְּיִשְׂרָאֵל
[1] מתוך: וירג'יניה וולף, "חדר משלך", בתרגום: יעל רנן, ידיעות אחרונות, 2004, פרק שלישי

 [2] לקריאה מורחבת על אי-שוויון מגדרי בישראל, ר': הגר צמרת־קרצ'ר, חנה הרצוג, נעמי חזן, יוליה בסין, רונה ברייר־גארב, הדס בן אליהו, "מדד המגדר, אי-שוויון מגדרי בישראל 2016",  מכון ון ליר, תשע"ז 2016

[3] לקריאה מורחבת על שוויון הזכויות, ר':
Ruth Halperin-Kaddari, "Women in Israel: A State of Their Own", University of Pennsylvania Press, 2004
Michèle Lamont, Graziella Moraes Silva, Jessica Welburn, Joshua Guetzkow, Nissim Mizrachi, Hanna Herzog, Elisa Reis, "Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil & Israel", Princeton University Press, 2016, pp. 193-206

[4] לקריאה מורחבת על עקרון הסובלנות, ר':
John L. Sullivan, James Piereson, George E. Marcus, "Political Tolerance and American Democracy", University of Chicago Press, 1982

Raphael Cohen-Almagor, "The Scope of Tolerance: Studies on the Costs of Free Expression and Freedom of the Press", Routledge, 2006

Walter Parker, (Editor) "Education for Democracy: Contexts, Curricula, Assessments", University of Washington, 2002
  Markus Thiel, (Editor) "The 'Militant Democracy' Principle in Modern Democracies", Routledge, 2016

Jacoby Adeshei Carter, Leonard Harris, (Editors) "Philosophic Values and World Citizenship: Locke to Obama and Beyond", Lexington Books, 2010

Dario Castiglione, Catriona McKinnon, (Editors) "Toleration, Neutrality and Democracy", Springer Science & Business Media, 2003

 Gerson Moreno-Riaño, (Editor) "Tolerance in the Twenty-first Century: Prospects and Challenges", Lexington Books, 2006

[5] ר': יאיר יגנה, ˝עשרות בתי עסק בשדרות התחייבו להעסיק עובדים בלבוש צנוע בלבד˝, הארץ Online , 11.12.09
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1587191

[6] ר': שי גל, "בית שמש: יורקים על תלמידת כיתה ג' ש'לבושה לא צנוע'", חדשות 2,  23.12.11
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-31a39c874fb6431017.htm

[7] ר': רויטל בלומנפלד, ˝נוסעת סירבה לעבור לשבת מאחור, חרדים עצרו את הנסיעה˝ הארץ Online , 18.12.11
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1593978

[8] ר': יותם פרוסט ˝בית שמש: מרפאה למהדרין˝, גלי צה˝ל, 11.09.11
http://glz.co.il/newsArticle.aspx?newsid=90478

[9] ר': כתב "חדשות 24" , "אלעד: חלוקת ערכות מגן על "טהרת הקודש", 6.2.2011
http://2424.co.il/news_read.php?n_id=4096&cat_id=18&tmp=944

[10] ר': מאור בוכניק ותני גולדשטיין, "נשים וגברים מופרדים בלשכת התעסוקה", ynet, 18.12.11
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4163158,00.html

[11] ר': ארי גלהר, "קורס נהיגה מונעת למהדרין", Mynet ירושלים, 14.6.11
http://mynetjerusalem.co.il/article/146663?OriginalPostId=146668

 [12] בתוך: דו"ח מבקר המדינה, "פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בין בני זוג ולטיפול בנפגעיה", 2012, עמ' 26
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_111/2babea2a-644a-443d-b049-55d781e6e45d/7841.pdf

[13] בתוך: דו"ח מבקר המדינה, "על מינוי דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות", 1998, עמ' 22
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_455/6a342c90-30dd-4e2e-a858-2b2bcf75c8a0/2466.pdf

[14] בתוך: דו"ח מבקר המדינה, "היבטים בפעולות לקידום ספורט נשים בישראל", 2013 , עמ' 1499
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/d9c55a26-855b-4c9d-8f72-444c2943c341/7994.pdf

[15] בתוך: דו"ח מבקר המדינה, "הפסקות היריון יזומות", 2016, עמ' 686
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/8ba5b24f-a7d6-418f-986a-4177c623898d/214-abortions.pdf

[16] בתוך: דו"ח מבקר המדינה, "סדרי מנהל בבתי הדין הרבניים", 2008 , עמ' 936
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_326/3140a945-de8f-4dbc-ad7c-bed0079ae9d7/part-135-ver-3.pdf

[17] בתוך: דו"ח מבקר המדינה, "צבא ההגנה לישראל", 2002 , עמ' 131
 http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_353/223efaa6-a39e-4cc0-9220-2dd22a43f007/mev131.pdf

[18] ר'  בהרחבה:
Susan Moller Okin, "Is Multiculturalism Bad for Women?", Princeton University Press, 1999

[19] ר' בהרחבה:
Carol Christ, Judith Plaskow, "Goddess and God in the World: Conversations in Embodied Theology", Fortress Press, 2016

[20] ר': גבריאל צורן, "טקסט עולם מרחב", הקיבוץ המאוחד, 1997, עמ' 31

[21] ר': אריה לודוויג שטראוס, "בדרכי הספרות", מוסד ביאליק, 1970, עמ' 16

[22] ר': בנימין הרשב, "מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות", כרמל, 2000, עמ' 15

[23] ר':
Julia Kristeva,  "Probleme de la structrution du texte", In: "Theorie d’Ensemble", Edition du Seuil, 1968

[24] ר' בתוך:
Allen Graham, "Intertextuality", Routledge, 2000, page 37

[25] ר':
Patricia García, "Space and the Postmodern Fantastic in Contemporary Literature: The Architectural Void", Routledge, 2015,  page 19

[26] ר':
Ronald Barthes, "The Death of the Author", in: "Image-Music-Text", Stephen Heath (Editor), Farrar, Straus and Giroux, 1978, pp. 142-148
[27] ר':
Michael Riffaterre, "Text Production" ,Columbia University Press, 1983, page 3

[28] ר': דניאל בויארין, "הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד", תרגם: עדי אופיר, עם עובד, 1999, עמ' 18-25

[29] ר': צבי שראל, "מבוא לניתוח השיח", תשנ"א, עמ' 19–23

[30] ר':
Michel Foucault, "Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writing, 1972–1977",  Collin  Gordon (Editor), 1980

[31] ר':
Robert Hodge, "Literature as Discourse: Textual Strategies in English and History", Johns Hopkins University Press, 1990, page 8
[32] ר':
Deborah Cameron and Thomas Markus, "The Words Between the Spaces: Buildings and Language (Architext) 1st Edition", Routledge, 2002, pp. 2-3
[33] ר':
Yasir Suleiman, "A War of Words: Language and Conflict in the Middle East", Cambridge University Press, 2004, pp. 7-12

[34] ר':  מלכה מוצ'ניק, "לשון, חברה ותרבות", כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה, 2002, עמ' 84 ,97

[35] ר': תמר כתריאל, "מילות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל", אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן, 1999, עמ' 11–13

[36] ר' בהרחבה: קלוד לוי שטראוס, "החשיבה הפראית", פועלים, 1973

[37] לקריאות נוספות, ר' בהרחבה:
Martine Aliana Rothblatt, "The Apartheid of Sex: A Manifesto on the Freedom of Gender", Crown Publishers, 1995

 Judith Lorber, "Believing is Seeing: Biology as Ideology", In: "Gender and Society", Vol. 7, No. 4, Sage Publications , 1993, pp. 568-581
 
Margaret Andersen , "Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender", Allyn & Bacon, 1997

[38] לקריאות נוספות, ר' בהרחבה:

Kay Bussey, Albert Bandura, "Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation", in: "Psychological Review 106 (4), 1999, pp. 676-713

 Iris Marion Young, "Gender as Seriality: thinking about Women as a Social Collective", in: "Social Postmodernism: Beyond Identity Politics", Linda Nicholson and Steven Seidman (editors) , Cambridge University Press, 1995,  pp. 187-215

[39] ר' בהרחבה:
Candace West , Don H. Zimmerman, "Doing Gender", in: "Gender and Society", Vol. 1,  No. 2, Sage Publications,  1987, pp. 125-151

[40] ר' בהרחבה:
Julia Epstein, Kristina Straub,  "Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity", Routledge, 1991

[41] ר' בהרחבה:
Richard F. Docter, "Transvestites and Transsexuals, Toward a Theory of Cross-Gender Behavior", Plenum Press, 1988

   Colette Chiland, "Transsexualism: Illusion and Reality", Wesleyan University Press, 2003

[42] ר' בהרחבה: רייווין קונל, "גברויות", תרגום: עודד וולקשטיין, פרדס, 2009
Michael Gilbert, "A Sometime Woman: Gender Choice and Cross-Socialization.", in: "Unseen genders : beyond the binaries", Felicity Haynes and Tarquam McKenna (editors), Peter Lang, 2001,  pp. 41-50

  Laurie Davidson, Laura K. Gordon, Laura Kramer, Geoffrey Huck, Holly Heim, "The Sociology of Gender", Rand McNally College, 1979

[43] ר' פירוש רלב"ג, מלכים ב', פרק ט': "קשטה את עצמה ושמה פוך בעיניה להיטיב ראותה אולי עשתה כדי שתישא חן בעיניו ויחמול עליה ולא יהרגנה, או עשתה זה להחזיק המלוכה עדיין."

ולקריאה נרחבת על מהלכיה של אִיזֶבֶל, ר':
Yossi Leshem, "She Painted Her Eyes with Kohl and Dressed Her Hair, 2 Kings 9:30", in: "Hebrew Union College Annual, Vol. 76", 2005, pp. 1-10

רבקה חגג, "המלכה משומרון", שוקן, 2015

[44] על חשיבות מראה העין כחלק אינטגרלי מהגדרת היופי בתפיסה המקראית, ר':
 John Boone Trotti, "Beauty in the Old Testament", Yale University, 1983, pp.88-89

[45] הושע פרק א', פס' ב': "תְּחִלַּת דִּבֶּר יְהֹוָה בְּהוֹשֵׁעַ וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל הוֹשֵׁעַ לֵךְ קַח לְךָ אֵשֶׁת זְנוּנִים וְיַלְדֵי זְנוּנִים כִּי זָנֹה תִזְנֶה הָאָרֶץ מֵאַחֲרֵי יְהֹוָה".

[46] על אודות הגישה הרווחת בפרשנות ובמחקר אודות חשיבות העיניים,  ר':
יצחק עראמה, "ספר עקדת יצחק, חיבור הפלא ופלא על חמישה חומשי תורה ועל חמש מגילות", כרך ג', 1961

יאיר זקוביץ, "שיר השירים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", 1992

אליהו עסיס, "אהבת עולם אהבתיך, קריאה חדשה בשיר השירים", 2009

[47] ישעיהו פרק ג', פס' טז, ור' מדרש התלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף סב, עמוד ב', על כך: "דרש רבא בריה דרב עילאי: מאי דכתיב (ישעיהו ג) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון – שהיו מהלכות בקומה זקופה, ותלכנה נטויות גרון – שהיו מהלכות עקב בצד גודל, ומשקרות עינים – דהוה מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזן, הלוך וטפוף – שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, (ישעיהו ג) וברגליהן תעכסנה, אמר רב יצחק דבי רבי אמי: מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיון שמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס. מאי פורענותיהם? כדדריש רבה בר עולא: (ישעיהו ג) והיה תחת מקום שהיו מתבשמות בו נעשה נמקים נמקים, (ישעיהו ג) ותחת חגורה נקפה – מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים נקפים, (ישעיהו ג) ותחת מעשה מקשה קרחה – מקום שהיו מתקשטות בו נעשה קרחים קרחים, (ישעיהו ג) ותחת פתיגיל מחגרת שק – פתחים המביאין לידי גילה יהיו למחגרת שק, (ישעיהו ג) כי תחת יפי, אמר רבא: היינו דאמרי אינשי חלופי שופרא כיבא. (ישעיהו ג) ה' קדקד בנות ציון אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מלמד שפרחה בהן צרעת. כתיב הכא ושפח וכתיב התם: (ויקרא יד) לשאת ולספחת. וה' פתהן יערה, רב ושמואל, חד אמר: שנשפכו כקיתון, וחד אמר: שנעשו פתחיהן כיער". כמו כן, ר' מדרש מסכת יומא, דף ט ע"ב, על ההבדל בין גירושין ראשונים לשניים, לפיו הראשונים תלויים בערוה בעוד שהשניים בשנאה: "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו... גלוי עריות, דכתיב (ישעיהו ג, טז) וַיֹּאמֶר ה' יַעַן כִּי גָבְהוּ בְּנוֹת צִיּוֹן וַתֵּלַכְנָה נְטוּיוֹת גָּרוֹן וּמְשַׂקְּרוֹת עֵינָיִם הָלוֹךְ וְטָפֹף תֵּלַכְנָה וּבְרַגְלֵיהֶם תְּעַכַּסְנָה. יען כי גבהו בנות ציון - שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, ותלכנה נטויות גרון - שהיו מהלכות בקומה זקופה, ומשקרות עינים - דהוו מליין כוחלא עיניהן, הלוך וטפוף תלכנה - שהיו מהלכות עקב בצד גודל, וברגליהן תעכסנה - אמר רבי יצחק: שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן, וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן, ומכניסין בהן יצר הרע כארס בכעוס, אבל מקדש שני, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חנם".

זאת ועוד, על הקשר ההדוק בין אישה לנחש (עכנא ועכס) ניתן להקיש ממדרש מרגליות, ויקרא רבה, פרשת מצורע, פרשה טז', המפרש את "תְּעַכַּסְנָה" כהתקנה של צורת נחש על הנעלים וכהחדרת ריחות מבושמים באופן שדומה להחדרת ארס נחש: "וברגליהם תעכסנה, ר' אבא בר כהנא אמר שהייתה צורה צורת דרקון במנעלה. ורבנין אמרין הייתה מביאה שלפוחית שלתרנגול וממלאה אותה אפולסמון ונותנת אותה תחת עקיבה במנעלה וכשהייתה רואה כת של בחורין הייתה רופסת עליה והיה אותו הריח מפעפע בהן כריסה של עכנה", ומסכים מדרש וילנא, איכה רבה, פרשה ד': "וברגליהם תעכסנה, ר' יוסי אומר שהייתה צרה צורת דרקין על מנעליה, ורבנן אמרין שהייתה מביאה זפק של תרנגול וממלא אותו אפרסמון ונותנת אותו בין עקיבה למנעלה, וכשהייתה רואה כת של בחורים הייתה דופקת עליו והיה אותו הריח מפעפע בהן כארס הזה של עכנא וכו'". 

[48] ירמיהו פרק ד', פס' ל', ור' מדרש בבלי, חגיגה, דף יד', עמוד ב', הנשען על המילים: "לַשָּׁוְא תִּתְיַפִּי" ועורך אנלוגיה בין זונה בשוק לבין אלישע בן אבויה, כדי להציגם ככאלה הפועלים מתוך בצע כסף תוך ניתוק נפשי ותודעתי: "מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו: מאיר, חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר ליה: אף אתה חזור בך. אמר ליה: ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד: 'שובו בנים שובבים' – חוץ מאחר. תקפיה, עייליה לבי מדרשא. אמר ליה לינוקא: פסוק לי פסוקך! אמר לו: 'אין שלום אמר ה' לרשעים' (ישעיהו מ"ח, כב). עייליה לבי כנישתא אחריתי, אמר ליה לינוקא: פסוק לי פסוקך! אמר לו 'כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני' (ירמיהו ב', כב). עייליה לבי כנישתא אחריתי, אמר ליה לינוקא: פסוק לי פסוקך! אמר ליה 'ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי' וגו' (שם ד', ל). עייליה לבי כנישתא אחריתי, עד דעייליה לתליסר בי כנישתא, כולהו פסקו ליה כי האי גוונא. לבתרא אמר ליה: פסוק לי פסוקך! אמר ליה: 'ולרשע אמר א להים מה לך לספר חקי' וגו' (תהילים נ', טז). ההוא ינוקא הוה מגמגם בלישניה, אשתמע כמה דאמר ליה 'ולאלישע אמר א להים'. איכא דאמרי: סכינא הוה בהדיה וקרעיה, ושדריה לתליסר בי כנישתי. ואיכא דאמרי, אמר: אי הואי בידי סכינא – הוה קרענא ליה".

 [49] יחזקאל פרק כג', פס' מ', על "כָּחַלְתְּ",  שמשמעותה התגלגלה משחור לכחול,  ר':  גיא דויטשר, "בראי השפה, כיצד המילים צובעות את עולמנו", חרגול, 2011, עמ' 53

ר' פרשנות הבבלי, שבת, דף קנא', עמוד ב', על מהות "כָּחַלְתְּ" כטיפול בדלקת עיניים, שיעילותו עד גיל 40: "אמר רב נחמן האי כוחלא, עד ארבעין שנין מרווח, מכאן ואילך לא מרווח", ותמיכה לכך בעבודה זרה, דף כח, עמוד ב': "עין שמרדה מותר לכוחלהּ בשבת", ואף בשבת, דף קט', עמוד א':  "אמר רבי יוחנן פוך מעביר בת מלך ופוסק את הדמעה ומרבה שיער בעפעפיים".  זאת ועוד, לשיטת מסכת כתובות, דף נד', עמוד א', אלמנות נהגו לשים פוך בעיניהן כדי לזכות בבן-זוג חדש:  "אמר רב יוסף, כּחלה ופרכסה אין לה מזונות", לפי מסכת שבת, דף סד', עמוד ב': "בנדתה אמרו שלא תכחול", ואילו במסכת כתובות, דף יז', עמוד א', דעתו של רש"י כי יופייה הטבעי של כלה ניכר כל כך, עד כי אין צורך בכל תוספת של איפור: "לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ו(בכל זאת) יעלת חן".

[50] משלי פרק ו', פס' כה', על החיבור בין "אִשָּׁה", "זוֹנָה" ו- "אֵשֶׁת אִישׁ" הטומן בחובו סכנה, ר' מדרש משלי, בובר, ה': "היזהר מאישה זונה שלא תטעה אותך בדברי שפתיה... רגליה יורדות מוות - שהיא מורידה את האדם בעולם הזה לעומקה של מוות", וחיזוק לתפיסת האישה כחומר רע, המוביל לפיתוי ומשם לכיליון, בפירוש הרמב"ם: "מה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו בהשוותו את החומר לאשת איש זונה, התברר אפוא שכל השחתה, כיליון או חיסרון הם בגלל החומר דווקא", מורה נבוכים ג', ח'.

[51] ור' פרשנות מלבי"ם, שופטים פרק יד: "בכתה עליו שיגיד לה את החידה".

[52] ור' פרשנות אברבנאל, שופטים פרק יד: "הייתה מונעת עצמה ממנו בעת תביעת המשגל".

[53] ור' פרשנות מצודת דוד, שופטים פרק יד: "הייתה דוחקת אותו מאד ומנעה עצמה ממנו".

[54] ור' פרשנות עקידת יצחק, בראשית, שער כב: "ואילצתהו עד שקצרה נפשו למות".

[55] ור' פרשנות רלב"ג, שופטים פרק טז: "הייתה מונעת ממנו בעת שהיה יצרו תקפו".

[56] ור' פרשנות חפץ חיים, קונטרס נפוצות ישראל, הערות פרק ה: "נאלץ לשמוע לדבריה וירד לעמקי התהום בשביל זה אבל נטבע שם ולא זכה לעלות".

[57] על הזיקה בין המילה "עֶגְלָה" למשמעותה כאישה, ר' ביאורו של התלמוד הבבלי, סנהדרין, דף כא:  "אמר רב 'עגלה' זו מיכל, ולמה נקרא שמה 'עגלה'? שחביבה עליו כעגלה".

[58] על חריפות תגובתו של שִׁמְשׁוֹן ר' בהרחבה:
Mira Morgenstern, "Conceiving a Nation: The Development of Political Discourse in the Hebrew Bible", Chapter 5, Pennsylvania State University  Press, 2009

[59] כמו"כ ר' בהרחבה:
Flavius Josephus,  "Judean Antiquities", Volume 4,  Edited by: Steve Mason, Brill, 2005, pp. 73-79

[60] כמו"כ ר' בהרחבה:
John T. Shawcross, "The Uncertain World of Samson Agonistes", DS Brewer, 2001

[61] כמו"כ ר' בהרחבה:
Leon James Wood, "The Distressing Days of the Judges", Wipf and Stock, 1975, pp. 302-341

[62] כמו"כ ר' בהרחבה:
Dane Cunningham, "Take a Look Within", XulonPress,
2002, pp. 109-110

[63] כמו"כ ר' בהרחבה:
Mishael Caspi & Sascha Benjamin Cohen, "Still waters run deep: five women of the Bible speak", University Press of America, 1999

 [64] כמו"כ ר' בהרחבה:
 Richard Donald Nelson, "The Historical Books: Interpreting Biblical Texts Series", Abingdon Press, 1998, pp. 100-101

[65] כמו"כ ר' בהרחבה:
John Fullerton MacArthur, "The MacArthur Bible Commentary", Thomas Nelson, 2005, pp. 282-284

[66]  ור' פרשנות אברבנאל, שופטים פרק טז: " כי היה נמשך אחרי תאוותו".

[67] ור' פרשנות תלמוד בבלי, מסכת סוטה, פרק א: "תחילת קלקולו בעזה".

[68] ור' פרשנות תלמוד בבלי, מסכת סוטה, פרק א: "דילדלה את כחו, דילדלה את לבו, דילדלה את מעשיו".

[69] ור' פרשנות מלבי"ם שופטים, פרק טז: "את הראשונה גייר ושינה שמה לשם יהדות, אבל זו לא נתגיירה ונשאר שמה דלילה".

[70] באומרו "וַיֶּאֱהַב אִשָּׁה" מרשה לעצמו המספר המקראי להתערב בטקסט, ר' בהרחבה:
 Yairah Amit, "Reading Biblical Narratives: Literary Criticism and the Hebrew Bible", Fortress Press, 2001, pp. 62-64

[71] הצהרתו של המספר המקראי על שִׁמְשׁוֹן "וַיֶּאֱהַב אִשָּׁה", מעמידה בשאלה גדולה את עניין אהבתה של האִשָּׁה כלפי שִׁמְשׁוֹן, בעיקר לאור העובדה שהיא תקשור קשר עם בני עמה, ותבגוד בו, ר' בהרחבה:
Pnina Galpaz-Feller, "Samson: The Hero and the Man : the Story of Samson Judges 13-16", Peter Lang, 2006, pp. 165-170

[72] ור' פרשנות מצודת דוד, שופטים, פרק טז: "מה גדול כוחו כ"כ ובמה ייתש כוחו לשנוכל לאסרו ולענות אותו בייסורים".

[73] ור' פרשנות ר' צדוק הכהן מלובלין, ישראל קדושים, אות ה: "ומיד שהכניסו בה חמדה זו נתעוררה היא לדלדל אותו".

[74] ור' פרשנות אברבנאל שופטים, פרק יז: "והיה זה הכסף שנתנו לה הפלשתים בעד שמשון".

[75] ור' פרשנות עקידת יצחק, במדבר, שער עג (פרשת נשא): "והייתה שואלת וחוקרת עם השטן ויצר הרע".

[76] ור' פרשנות ר' צדוק הכהן מלובלין, ישראל קדושים, אות ה: "חמדת ממון הוא שורש השורשים של כל מיני רע".

[77] ור' פרשנות אלשיך, שופטים, פרק טז: "הם חששו פן לא תחפוץ במיתתו, על כן לא אמרו לה להורגו כי אם לענותו".

[78] על אופייה השתלטני והדומיננטי של האִשָּׁה, ר' בהרחבה:
Lari Rowlett, "Violent Femmes", in: "Queer Commentary and the Hebrew Bible", Edited by Ken Stone, Sheffield Academic Press, 2001,  pp. 106-116

[79] על הקנטותיה הבלתי פוסקות של האִשָּׁה, ר' בהרחבה:
Joel Dobin, "Kabbalistic Astrology: The Sacred Tradition of the Hebrew Sages", Inner Traditions / Bear & Co, 1997, Chapter 11

[80] על האופן בו הציקה האִשָּׁה, ר' בהרחבה:
Cornelis Houtman, "Who Cut Samson's Hair?", in: "Samson: Hero or Fool?: The Many Faces of Samson", Edited by  Erik Eynikel & Tobias Nicklas, Brill, 2014,  pp. 67-87

[81] ועל אף שהתנהגותה של האִשָּׁה לא מתוחכמת, וכולם, כולל הקורא, יודעים לאן היא חותרת, חוץ משִׁמְשׁוֹן, ר' בהרחבה:
Clinton McCann, "Judges", Westminster John Knox Press, 2011

[82] על המניעים של האִשָּׁה לבגוד באמונו של שִׁמְשׁוֹן, ר' בהרחבה:
Carol Smith, "Delilah, A Suitable For Feminist Treatment", in: "Feminist Companion to Judges", Edited by Athalia Brenner, Bloomsbury Publishing, 1999, pp. 93-117

[83] על יכולתה של האִשָּׁה להלך קסם על שִׁמְשׁוֹן, ר' בהרחבה:
 Jo Cheryl Exum, "Lethal Women", in: "Borders, Boundaries and the Bible", Edited by Martin O'Kane, Sheffield Academic Press, 2002, pp. 254-274

[84] על דמותה של האִשָּׁה כפאם פאטאל, ר' בהרחבה:
Caroline Blyth, "Reimagining Delilah’s Afterlives as Femme Fatale: The Lost Seduction", Bloomsbury Publishing, 2017

[85] על האופן בו הפגינה האִשָּׁה את נשיותה, ר' בהרחבה:
"The Jewish Study Bible: Second Edition", Edited by Adele Berlin & Marc Zvi Brettler, Oxford University Press, 2014

[86] על אהבתו העיוורת של שִׁמְשׁוֹן, ר' בהרחבה:
Barry Webb, "The Book of Judges", Wm. B. Eerdmans Publishing, 2012, pp. 346-416

[87]  על העובדה כי שִׁמְשׁוֹן ייחס לאִשָּׁה מעמד וחשיבות של אם, ר' בהרחבה:
Mieke Bal, "Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of Judges", University of Chicago Press, 1998, pp. 224-225

[88] על העובדה כי שִׁמְשׁוֹן השתוקק לרצות את האִשָּׁה, ר' בהרחבה:
   Josephus Flavius, "The Works of Flavius Josephus In Three Volumes",  Translated by William Whiston, Oxford, Printed by D.A. Talboys, 1839, pp. 307-308

[89] כשם שהאִשָּׁה לא העריכה את כוחו של שִׁמְשׁוֹן, כך הוא לא יכול היה להבין את הטעות שלה, ר' בהרחבה:
Udi Aloni, "What Does a Jew Want? On Binationalism and Other Specters", Columbia University Press, 2011, pp. 35-53

[90] מהלכה של האִשָּׁה היא ורסיה עדינה יותר לעריפת ראש ולאקט משפיל, ר' בהרחבה:
Julia Kristeva, "The Severed Head: Capital Visions", Columbia University Press, 2012, pp. 79-80

[91] ור' פרשנות אברבנאל שופטים, פרק יד: "שהייתה מבקשת מותו".

[92] ור' פרשנות אגדת בראשית, (בובר) פרק נג: "מת על ידי אשתו".

[93] ור' בהרחבה: יאירה אמית, "ספר שופטים – אמנות העריכה", מוסד ביאליק, אוניברסיטת תל-אביב, 1992, עמ' 261

[94] ור' בהרחבה: יאירה עמית, "ספר שופטים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", מאגנס, 1999, עמ' 247

[95] ור' בהרחבה: יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", מאגנס, 1982, עמ' 171

[96] ור' בהרחבה: יאירה אמית, "ספר שופטים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", עמ' 248

[97] ור' בהרחבה: יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", עמ' 175

[98] ור' בהרחבה: יאירה אמית, "ספר שופטים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", עמ' 250

[99] ור' בהרחבה: יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", עמ' 183

[100] ור' בהרחבה: יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", עמ' 186

[101] ור' בהרחבה: יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", עמ' 185

[102] ור' בהרחבה: יאירה אמית, "ספר שופטים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", עמ' 251

[103] ור' בהרחבה: יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", עמ' 189

[104] ור' בהרחבה: "ספר היובלים", בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך א, בית הלל, תרצ"ז, עמ' רצט

[105] ור' פרשנות בראשית רבה (וילנא) פרשה פה, סימן ה: "היה דש מפנים וזורה מבחוץ".

[106] ור' פרשנות מלבי"ם על בראשית לח, המשווה בין הרוע שהפגין עֵר כלפי תמר לבין זה שהופגן בידי אוֹנָן אחיו: "רֹעַ שלא לכוונת תועלת או יראת נזק- זה היה בעֵר, אבל אוֹנָן - עשה זה מפני שנדמה לו שיהיה לו נזק להוליד".

[107] ור' פרשנותו של הרא"ש על התורה: "הוא נתכוון להטעותה".
[108] ור' פרשנותו של מדרש שכל טוב (בובר) בראשית, פרשת וישב, פרק לח: "בגדי אלמנותה היו בגדים שחורים".

[109] המעניין הוא שבשתי הגרסאות מיוחסים לתָמָר ארבעה מהלכים, אלא שבניגוד ל-"וַתִּתְעַלָּף" בגרסה המקראית, בגרסת הספרים החיצוניים מופיע הפועל: "וַתִּתְיַפֶּה", ור' בהרחבה:

ספר היובלים, בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, כרך א, בית הלל, תרצ"ז, עמ' רצט

[110] ור' פרשנות פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) כי אין הכוונה ל-"וַתִּתְעַלָּף" אלא ל- "וְתִתְחַלֵּף": "שעד עתה לבושה בגדי אלמנותה, ועתה החליפה ולבשה בגדים אחרים".

[111] ור' פרשנות שכל טוב (בובר) כי: "הראתה עצמה חלושה וכך דרך הצנועות".

[112] ור' פרשנות רד"ק: "בגדים נאים לבשה".

[113] ור' פרשנות רש"י: "הייתה מעולפת ספירים (כלומר) מקושטת ומתוקנת בספירים".

[114] ור' התחבטותו של בראשית רבה (וילנא) התוהה האם ישנו מקום כזה ששמו "פתח עיניים"? והוא פוסק: "לא מצאנו מקום ששמו פתח עינים ומה הוא ב-'פתח עינים', אלא מלמד שתלתה עיניה בפתח".

[115] ור' חיזוק לפרשנות בראשית רבה (וילנא) בתלמוד הבבלי, מסכת סוטה, פרק א: "מלמד, שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום שכל עיניים צופות לראותו".

[116] ור' פרשנותו של התלמוד הירושלמי (וילנא) מסכת כתובות, פרק יג: "שפתחה לו העיניים ואמרה לו פנויה אני וטהורה אני".

[117] ור' פרשנות אלשיך: "כסתה פניה מורה כי כשרה היא".

[118] יש בישיבתה של תָמָר בְּפֶתַח עֵינַיִם משום יסוד אירוני, שכן: "עיניו של מי היו סגורות?", ור' בהרחבה:
Carolyn Sharp, "Irony and Meaning in the Hebrew Bible", Indiana University Press, 2009, page 90

[119] בעוד שבגרסה המקראית כתוב: "וַיַּחְשְׁבֶהָ לְזוֹנָה", הרי שבגרסת הספרים החיצוניים מצוין: "וַיַּחְשְׁבֶהָ לְקְדוֹשָׁה".

[120] סבורה אדל ברלין כי: "יְהוּדָה הוא הדמות הראשית, בעוד שדמותה של תָמָר נחותה ועומדת באופנים שונים מולו ומול האחרים. אופני ההפניות השונות אליה מעידים על מי המתייחס אליה, או מנקודת מבטו של מי היא נצפית", וכי ההפניות השונות והמשתנות הן "דוגמא נהדרת לתהייה כיצד המספר המקראי מאמץ את נקודת מבטה של הדמות אשר מביטה בתָמָר", ור' בהרחבה:
Adele Berlin, "Poetics and Interpretation of Biblical Narrative", Eisenbrauns, 1994, page 60

[121] לקריאה נרחבת על דמותה של תָמָר, ר': "עַל אַלְמָנָה שֶׁיָּשְׁבָה וְקָּמָה עַל שׁוֹבֶיהָ" בתוך: עדי אביטל-רוזין, "רצויות ודחויות, קדושות ופרוצות: קריאה אינטרטקסטואלית והגות מגדרית בסיפורי נשים במסורת היהודית", אופיר ביכורים, 2015

[122] שהרי זנות נחשבה לפרקטיקה של התקשרות מינית מקובלת ורווחת עם נשים שאינן בנות זוג בתמורה לתשלום מידי של כסף או של חפצי ערך אחרים, ור' בהרחבה:
Hennie Marsman, "Women in Ugarit and Israel: Their Social and Religious Position in the Context of the Ancient Near East", Brill, 2003, pp. 479-499

 [123] ויש בבחירתו של המספר המקראי במילים: "זָנְתָה תָּמָר כַּלָּתֶךָ" כדי להעיד על כך שגם הוא, כמו יְהוּדָה, ציפה מתָּמָר למינימום של כבוד ואחריות כלפי משפחת יְהוּדָה, ור' בהרחבה:
Esther Marie Menn, "Judah and Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis: Studies in Literary Form and Hermeneutics", Brill, 1997, page 144

[124] יְהוּדָה אמנם ראה בתָמָר 'אִשָּׁה קטלנית', אלא שקיימת מחלוקת האם 'אִשָּׁה קטלנית' היא זו שנפטרו שני בעליה או זו שנפטרו שלושת בעליה, ור' בהרחבה: בבלי, יבמות, סד, ב.

[125] יש בעובדה כי- כשם שהוא מייחס לאשתו של ליְהוּדָה שני כינויים: תחילה "בַּת אִישׁ כְּנַעֲנִי" ולאחר מכן "אֵשֶׁת יְהוּדָה", כך מייחס המספר המקראי שני כינויים לתמר: תחילה "אִשָּׁה" ולאחר מכן "כַּלָּתוֹ", כדי לבטא את שזירתן של השתיים לצרור אחד, שיש בו משום עדות לתפיסתן כבחירה שגויה והרסנית מלכתחילה, שכן, זו שמוצאה לא נודע, ילדה ליְהוּדָה בנים וזכתה לחיות בשל חטאו, ואילו זו שמוצאה כנעני, ילדה ליְהוּדָה בנים, שנדונו למות בשל חטאיהם. ר' בהרחבה:
Leon James Wood, "A Shorter Commentary on Genesis", Wipf and Stock, 1998, page 126

[126] שהתגלה כהיפוך למעשה יְהוּדָה אשר מלכתחילה סימן את תָמָר וייעד אותה לבנו, ובכך פעל עפ"י המנהג המקובל, לפיו אבות נהגו לבחור את נשות בניהם, ור' בהרחבה:
Hennie Marsman, "Women in Ugarit and Israel: Their Social and Religious Position in the Context of the Ancient Near East", page 72

[ 127] לקריאה נרחבת, ר':
Karla Bohmbach, "’With Her Hands on the Threshold’: Daughters and Space in the Hebrew Bible", Duke University, 1996, page 115

[ 128] לקריאה נרחבת, ר':
Mieke Bal, "Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of Judges", Indiana University Press, 1988, page 170


[ 129] לקריאה נרחבת, ר':
Robert Gagnon, "The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics", Abingdon Press, 2001

[ 130] לקריאה נרחבת, ר':
Mark Masterson, Nancy Sorkin Rabinowitz, James Robson, "Sex in Antiquity, Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World", Routledge, 2015

[131] לקריאה נרחבת, ר':
Brian Carmany "Rethinking Eros: Sex, Gender, and Desire in Ancient Greece and Rome", Author House, 2010

[132] לקריאה נרחבת, ר':
Judith Still, "Derrida and Hospitality",  Edinburgh University Press, 2010

[133] עדי אביטל-רוזין, "רְצוּיוֹת וּדְחוּיוֹת, קְדוֹשׁוֹת וּפְרוּצוֹת ", אופיר, 2015, עמ' 212-247

[ 134] לקריאה נרחבת, ר':
Serge Frolov,  "Judges",  Wm. B. Eerdmans Publishing, 2013

[ 135] לקריאה נרחבת, ר':
Gregory Wong,"Compositional strategy of the book of Judges : an inductive, rhetorical study",  Brill, 2006

[ 136] לקריאה נרחבת, ר':
Yaira Amit,  "The Book of the Judges: The Art of Editing",  Brill, 1999

[ 137] לקריאה נרחבת, ר':
Marty Alan Michelson,"Reconciling Violence and Kingship: A Study of Judges and 1 Samuel", Wipf and Stock Publishers, 2011

[ 138] לקריאה נרחבת, ר':
Johanna Stiebert,"Fathers and Daughters in the Hebrew Bible",   Oxford University Press, 2013

[ 139] לקריאה נרחבת, ר':
Douglas Wilson, "'Reformed' is Not Enough", Canon Press & Book Service, 2002

[ 140] לקריאה נרחבת, ר':
Cynthia Edenburg, "Dismembering the Whole: Composition and Purpose of Judges 19-21", SBL Press, 2016


[ 141] לקריאה נרחבת, ר':
Paul Wright, "Joshua, Judges", B&H Publishing Group, 1998

[ 142] לקריאה נרחבת, ר':
Victor Matthews, "Judges and Ruth", Chapter 19, Cambridge University Press, 2004, pp. 178-191

[ 143] לקריאה נרחבת, ר':
Heerak Christian Kim, "Jewish Law and Identity: Academic Essays", Chapter 19, The Hermit Kingdom Press, 2005

[ 144] לקריאה נרחבת, ר':
Beverly Allen, "No Man's Concubine", Xulon Press, 2004

[ 145] לקריאה נרחבת, ר':
Susan Ackerman, "When Heroes Love: The Ambiguity of Eros in the Stories of Gilgamesh and David", Columbia University Press, 2005

[ 146] לקריאה נרחבת, ר':
Bruce Waltke, "An Old Testament Theology", Harper Collins Publishers, 2007

[ 147] לקריאה נרחבת, ר':
Clinton McCann, "Judges", Westminster John Knox Press, 2011

[ 148] לקריאה נרחבת, ר':
Hemchand Gossai, "Power and Marginality in the Abraham Narrative - Second Edition",  Wipf and Stock Publishers, 2010

[ 149] לקריאה נרחבת, ר':
Lillian Klein, "The Triumph of Irony in the Book of Judges",   A&C Black, 1989, pp. 161-175

[ 150] לקריאה נרחבת, ר':
Laura Duhan Kaplan, "The Parable of the Levite's Concubine", in: "From the Eye of the Storm: Regional Conflicts and the Philosophy of Peace", Edited by Laurence Bove & Laura Duhan Kaplan, Rodopi, 1995, pp. 250-263

[151] לקריאה נרחבת, ר':
John Thompson, "Writing the Wrongs: Women of the Old Testament among Biblical Commentators", Oxford University Press, 2001

[152] ר' בהרחבה: שמעון בר-אפרת, "העיצוב האומנותי של הסיפור במקרא", ספרית פועלים, המדור לספרי לימוד, 1979

[153] ר' בהרחבה: שמאי גלנדר, "הפרוזה המקראית לסוגיה", בתוך: "מבוא למקרא", יחידות 3-4-5, האוניברסיטה הפתוחה, 1988

[ 154] לקריאה נרחבת, ר':
 Martha Roth, "Age at Marriage and the Household: A Study of Neo-Babylonian and Neo-Assyrian Forms", in: "Comparative Studies in Society and History", Volume 29 ,Issue 4, 1987, pp. 715-747

[155] פירוש לקסיקלי:  "הִתְחָלה בַּעֲבוּר" , כ-"העמיד פני חולה"
of his pretended sickness of body make oneself sick

ר' בהרחבה:
Francis Brown, Samuel Rolles Driver & Charles Augustus Briggs, "Brown-Driver-Briggs (BDB) A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the Biblical Aramaic", based on the Hebrew lexicon of Wilhelm Gesenius as translated by Edward Robinson, Oxford, Clarendon Press, 1906, p. 318

[156] מוטיב הלְבִיבוֹת מתכתב עם תשוקה, ר': "לִבַּבְתִּנִי, אֲחֹתִי כַלָּה; לִבַּבְתִּנִי בְּאַחַת מֵעֵינַיִךְ", ר': שיר השירים, ד',ט'

[157] בעוד שהמילים "שִׁכְבִי עִמִּי", מעידות על כוונת אמנון למשכב מרצון עם תמר, כמופיע בכוונתה של לאה למשכב מרצון עם יעקב: "וַתֹּאמֶר רָחֵל, לָכֵן יִשְׁכַּב עִמָּךְ הַלַּיְלָה תַּחַת, דּוּדָאֵי בְנֵךְ... וַיִּשְׁכַּב עִמָּהּ, בַּלַּיְלָה ההוּא", ר' בראשית, ל', טו', וכמופיע בכוונתה של אשת פוטיפר למשכב מרצון עם יוסף: "וַתִּשָּׂא אֵשֶׁת אֲדֹנָיו אֶת עֵינֶיהָ, אֶל-יוֹסֵף; וַתֹּאמֶר, שִׁכְבָה עִמִּי", ר' בראשית לט', ז', הרי שהמילים "שָׁכַב אֶת" מעידות על כוונה לאונס, כמופיע בסיפור האונס בין חמור בן-שכם לדינה: "וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ", ר' בראשית, לד', ב' וכמופיע בסיפור האונס בין ראובן לבלהה: "וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו", ר' בראשית לה', כב'

[158] האם בעל אותה שלא כדרך הטבע? ר' ביאור רש"י: "וישכב אתה - כדרכה: ויענה - שלא כדרכה", וביאור מלבי"ם: "ויענה - תחילה עינה אותה שלא כדרכה, לבל תאבד בתוליה, וכשלא שקט רוחו שכב אותה כדרכה".

[ 159] לקריאה נרחבת, ר':
George Rideout, "The Rape of Tamar," in: "Rhetorical Criticism: Essays in Honor of James Muilenburg", Edited by Jared Jackson & Martin Kessle, The Pickwick Press, 1974, page 77


[ 160] לקריאה נרחבת, ר':
Jack Sasson, “Absalom's Daughter: An Essay in Vestige Historiography", in: "The Land That I Will Show You: Essays on the History and Archaeology of the Ancient Near East in Honour of Maxwell Miller", Edited by Andrew Dearman & PatrickGraham, Sheffield Archeology Press, 2001, pp. 179-196

[ 161] לקריאה נרחבת על מוטיב ההיררכיה המגדרית במקרא כמשקפת את רעיון האלימות המינית נגד נשים, ר':
Harold Washington, “Violence and the Construction of Gender in the Hebrew Bible: A New Historicist Approach", in: "Biblical Interpretation", Volume 5, Issue 4, 1997, pp. 324-363


 [ 162] לקריאה נרחבת, ר':
Ellen van Wolde, "Does Inna Denote Rape? A Semantic Analysis of a Controversial Word", in: "Vetus Testamentum 52", no. 4 , 2002,  pp. 528-544

[ 163] לקריאה נרחבת, ר':
Leon Kass, "Regarding Daughters and Sisters: The Rape of Dinah", in: "Commentary 93", no. 4, 1992, page 32

[164] לקריאה נרחבת, ר':
Yael Shemesh, "Rape is Rape: The Story of Dinah and Shechem (Genesis 34)", in: "Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft", Edited by Jürgen van Oorschot, Jan Christian Gertz, Sebastian Grätz, Uwe Becker, Volume 119, Issue 1, 2007, pp. 2-21

[165] לקריאה נרחבת, ר':
Nahum Sarna, "The JPS Torah Commentary: Genesis", 1989


[ 166] לקריאה נרחבת, ר':
Athalya Brenner, "The Intercourse of Knowledge: On Gender Desire and “Sexuality” in the Hebrew Bible", Brill Academic, 1997

[ 167] לקריאה נרחבת, ר':
Meir Sternberg, "The Poetics of Biblical Narrative: Ideological, Literature and the Drama of Reading",  Indiana University Press, 1985

[ 168] לקריאה נרחבת, ר':
Cheryl Anderson, "Women, Ideology, and Violence: Critical Theory and the Construction of Gender in the Book of the Covenant and the Deuteronomic Law", T& T Clark International, 2004, pp. 86-87

[ 169] ובדומה לאנדרסון, גם לין בכטל רואה בתיאור המקראי ככזה שעוקר מתיאור האונס את חווייתה של הנאנסת, לקריאה נרחבת, ר':
Lyn Bechtel, "What if Dinah is Not Raped?", in: "Journal for the Study of the Old Testament", Volume 19, Issue 62, 1994, pp. 19-36

[ 170] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Robert Alter, "The David Story: A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel", W. W. Norton & Company, 1999

[ 171] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Pamela Cooper-White, "The Cry of Tamar: Violence Against Women and the Church's Response", Fortress Press, 1995, pp. 24-40

[ 172] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Antony Campbell, "Making Sense of the Bible: Difficult Texts and Modern Faith",  Paulist Press, 2010

[ 173] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Antony Campbell, "God and Bible: Exploring Stories from Genesis to Job",  Paulist Press, 2008

[ 174] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Laurie Malliett, "Tamar's Closet: A Journey of Healing",  West Bow Press, 2013

[ 175] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Dan Jacobson, "The Rape of Tamar",  House of Stratus, 2001

[ 176] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Shimon Bar-Efrat, "Narrative Art in the Bible", Chapter 6,   T&T Clark, 2010

[ 177] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Zakiyyah Hill, "Descendants of Tamar",  Xulon Press, 2007


[ 178] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Adele Berlin & Marc Zvi Brettler, " The Jewish Study Bible: Second Edition",  Oxford University Press, 2004

[ 179] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Marjorie Mogonye, "Judah's Shepherd King: The Incredible Story of David",  Tate, 2009

[ 180] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Walter Brueggemann , "First and Second Samuel, Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching",  John Knox Press, 1990

[ 181] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Matthew Schwartz & Kalman Kaplan, "The Fruit of Her Hands: A Psychology of Biblical Woman",  Wm. B. Eerdmans, 2007, pp. 76-78

[ 182] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Kathy Manis Findley, "The Survivor's Voice: Healing the Invisible Wounds of Violence and Abuse", Smyth & Helwys, 1999

[ 183] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Ted Cabal, "The Apologetics Study Bible",  B&H Publishing, 2007

[ 184] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
John MacArthur, "The MacArthur Bible Commentary",  Thomas Nelson, 2005

[ 185] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Kenneth Sullivan, "Rules of Engagement",  New Book Publishing, 2012

[ 186] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Baruch Halpern, "David's Secret Demons: Messiah, Murderer, Traitor, King",  Wm. B. Eerdmans, 2001

[ 187] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Esther Buff, "Counseling Sexually Exploited Children", in: "Healing for Hurting Hearts: A Handbook for Counseling Children and Youth in Crisis", Edited by Phyllis Kilbourn,  CLC Publications, 2013

[ 188] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Dolores Jones, "Sex Is Sacred: Spirituality Vs. Religion",  Dorrance Publishing, 2012

[ 189] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Anne Weatherholt, "Breaking the Silence: The Church Responds to Domestic Violence",  Church Publishing, 2008

[ 190] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Carl Laney, "First & Second Samuel- Everyman's Bible Commentary",   Moody Publishers, 1982

[ 191] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Keith Bodner, "Power Play: A Primer on the Second Book of Samuel",   Clements Publishing, 2004

[ 192] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Adele Berlin, "Poetics and Interpretation of Biblical Narrative", Eisenbrauns, 1983

[ 193] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Diana Vreeland, "The Darker Side of Samuel, Saul and David", Xulon Press, 2008,

[ 194] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Roger Hutchinson, "The Second Book of Samuel",  Cambridge University Press, 1911

[ 195] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Tina Wray, "Good Girls, Bad Girls: The Enduring Lessons of Twelve Women of the Old Testament",  Rowman & Littlefield Publishers, 2008

[ 196] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
J'annine Jobling, "Feminist Biblical Interpretation in Theological Context: Restless Readings",  Ashgate, 2002

[ 197] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Elizabeth Anne Clements, "Mothers on the Margin? The Significance of the Women in Matthew's Genealogy",   Wipf and Stock, 2014

[ 198] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Mary Anna Bader, "Sexual violation in the Hebrew Bible : a multi-methodological study of Genesis 34 and 2 Samuel 13",  Peter Lang, 2006

[ 199] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Richard Smith, "The Fate of Justice and Righteousness during David's Reign, Narrative Ethics and Rereading the Court History according to 2 Samuel 8:15-20:26",  T&T Clark, 2010

[ 200] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Martin Sicker, "The Second Book of Samuel: A Study in Prophetic History",   Author House, 2013

[ 201] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Joseph Leurquin, "Sexual Integrity by the Book", West Bow Press, 2011


[202 ] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Keith Bodner, "The Rebellion of Absalom", Routledge, 2014

[ 203] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Robert Pinsky, "The Life of David",  Knopf  Doubleday Publishing, 2005

[ 204] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Marcia Welles, "Persephone's girdle : narratives of rape in seventeenth-century Spanish literature",  Vanderbilt University Press, 1999

[ 205] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
James Ford, "When a Man Loves a Woman: Pursuing Her Heart",   Moody, 2004

[ 206] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Jan Fokkelman, "Narrative art and poetry in the books of Samuel : a full interpretation based on stylistic and structural analysis", Van Gorcum, 1981

[ 207] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Skip Heitzig, "Homeland Security", Bridge Logos Foundation, 2010

[ 208] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Leslie Hoppe, "New Light from Old Stories: The Hebrew Scriptures for Today's World",  Paulist Press, 1989

[ 209] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Athalya Brenner, "Feminist Companion to Samuel-Kings",   Bloomsbury, 1994

[ 210] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Philip Esler, "Sex, Wives, and Warriors: Reading Old Testament Narrative with Its Ancient Audience", Casemate, 2012

[ 211] לקריאה נרחבת על אונס תָּמָר , ר':
Elizabeth Boase & Christopher Frechette, "Bible through the Lens of Trauma",  SBL Press, 2016

[212] במה נבדלת פלגש מרעייה? "ר' מאיר אומר אשה יש לה כתובה, פילגש אין לה כתובה",  ר': תלמוד ירושלמי, מסכת כתובות, ה', ב'

[213] על ההתכתבות שבין טיפוח אידיאל האִשָּׁה האוהבת, כדי להצדיק ולשבח את ההקרבה הנדרשת מכל אִשָּׁה כתנאי להיותה אִשָּׁה, אם ורעיה ראויה לשמה, לבין פירוט "חובות האהבה" שעל כל אִשָּׁה לשאת עפ"י תפיסת  "אֵשֶׁת חַיִל, צוֹפִיָּה הֲלִיכוֹת בֵּיתָהּ", משלי, לא', י'-לא', כחלק מדיכוי נשי, ר' בהרחבה:
Virginia Woolf, "Women and Writing",  Edited by Michèle Barrett, Harcourt, Brace and Jovanovich, 1979, pp. 58-59

[214] על תהליך החברות הפטריארכלי, המלמד נשים להקדיש את כל עצמיותן לשם טיפול באחרים, ר' בהרחבה: קרול גיליגן,  "בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה",  פועלים , 1995

[215] ר' בהרחבה:
Reva Siegel, “Why Equal Protection No Longer Protects: The Evolving Forms of Status-Enforcing State Action", Stanford Law Review 49, 1997, pp. 1111–1148


[216]  פרשנותו של יוסף בן מתתיהו, לפיה אִישׁ הלֵוִי "אהב אותה בכל מאודו והיה שבוי ביופייה, אך נכשל בניסיונו לזכות ביחס דומה ממנה", ר' בהרחבה:
Josephus Flavius, "Flavius Josephus: Judean Antiquities, Books 5-7", Brill, 2001, p. 33

[217] ומפרש רלב"ג: "כי ידמה שסרה ממנו על דבר הקטטות שהקניטה בביתו ולזה הוצרך לפייסה ובזה האופן הלך להשיבה".

[218] ולפי יוספוס פלאוויוס:
"הייתה במצב רוח רע, מה שהבעיר את תשוקתו אליה יותר ויותר".

[219] ולפי חוקר המקרא, קן סטון: "הוא בוחר להקריב את האִשָּׁה ולהציל את עצמו מעונש כדי לא להיהפך ל'נשי'", ר' בהרחבה:
Ken Stone, "Gender and Homosexuality in Judges 19 : Subject- Honor, Object- Shame?", Journal for the Study of the old Testament  67, 1995, pp. 87-107


[220] לא זו בלבד שתגובתה הפוסט טראומטית של תמר לאונס חריפה, כי אם גם מסלימה בהדרגה בשלושה שלבים: בשלב הראשון-  היא יוצאת את בית אמנון כש- "אֵפֶר עַל רֹאשָׁהּ,וּכְתֹנֶת הַפַּסִּים עָלֶיהָ", בשלב השני-  היא מהלכת ברחובות ו-"יָדָהּ עַל רֹאשָׁהּ",  ובשלב השלישי- היא מאבדת לגמרי את עצמה: "וַתֵּשֶׁב תָּמָר וְשֹׁמֵמָה, בֵּית אַבְשָׁלוֹם אָחִיהָ".

[221] ישנה אפשרות כי תמר הובילה עצמה לחידלון רגשי לאחר שנאנסה, שכן, לפי סוזן בראונמילר, עיתונאית פמיניסטית אמריקנית, סופרת ואקטיביסטית: "מאז התקופה הפרה-היסטורית ועד לימינו, אונס נשא פונקציה קריטית, והוא לא פחות מאשר תהליך תודעתי של איום, של מצב של הפחדה, אשר מחזיקים בו כל הגברים על כל הנשים", ור' בהרחבה:
Susan Brownmiller, "Against Our Will", Simon and Schuster, 1975, p. 15


[ 222] לקריאה נרחבת על חשיבות צייתנותן של נשים טרום נישואיהן, ר':
Phyllis Trible, "Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives", Fortress Press, 1994

[ 223] לקריאה נרחבת, ר':
Esther Fuchs, "Sexual Politics in the Biblical Narrative: Reading the Hebrew Bible as a Woman", Sheffield Press, 2003


[ 224] לקריאה נרחבת על אופיין של מטלות שהוטלו על נשים טרום נישואיהן, ר':
Athalya Brenner, "Genesis: A Feminist Companion to the Bible Second Series",  Sheffield Academic Press, 1999


[ 225] לקריאה נרחבת, ר':
Carol Meyers, “Procreation, Production, and Protection: Male Female Balance in Early Israel", in: "Community, Identity and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible",  Edited by: Charles Carter & Carol Meyers, Eisenbrauns, 1996, pp. 489-514

[ 226] לקריאה נרחבת על הימצאותה של תָּמָר ביחסי משפחה מזיקים, ר':
Tikva Frymer-Kensky, "Reading the Women of the Bible", Schocken Books, 2002, page 166

[ 227] לקריאה נרחבת, ר':
George Rideout, "The Rape of Tamar," in: "Rhetorical Criticism: Essays in Honor of James Muilenburg", Edited by Jackson Jared & Martin Kessle, Pickwick, 1974, pp. 75-84


[228] תמר אמנם לא דיברה, אבל גופה נתפס כמדבר בעיניו של אחיה, שכן, לפי סוזן בורדו, פרופסור ללימודי נשים, המזוהה עם הזרם הפוסט-מודרניסטי בפמיניזם ומי שכתבה אינטרפרטציות פמיניסטיות לפוקו, לאפלטון ולדקרט:  "לעתים תכופות, על אף שנשים דמומות, גופן נראה כ'מדבר' את שפת הפרובוקציה. כאשר הגוף הנשי אינו מטשטש את נשיותו, נדמה כי הן מזמנות, מתרברבות. כאשר הגוף הנשי אינו נגיש ואינו מגיב להצעות הגבריות, הדבר יכול להתפרש כהקנטה, כגירוי, כלגלוג", ור' בהרחבה:
Susan Bordo, "Unbearable Weight", Feminism, Western Culture, and the Body", University of California Press, 2003, page 6

[229] כל עוד אמנון ראה עצמו כבעליה של תמר, והיא נתפסה בעיניו כרכושו הפרטי, האונס הפך לבלתי נמנע, שכן, לפי קתרין מקינון, פרופסור מן המניין למשפטים באוניברסיטת מישיגן ופעילה פמיניסטית, שהשפיעה עמוקות על התחיקה המשפטית, ההגות והפעילות בתחום זכויות הנשים: "שחרורה של האִשָּׁה יגיע כשהיא תפסיק להיות רכושה הפרטי של בעלות", ור' בהרחבה:
Catharine MacKinnon, "Women's Lives, Men's Laws", Harvard University Press, 2007, pp. 23-24

[230] תמר לא נתפסה כחפץ מיני בלבד, אלא גם כזירה המזמנת סקס, שכן לפי קתרין מקינון:  "מיניות נתפסת כלא פחות מאשר הדינמיקה שבין סקס להיררכיה חברתית וניסיונה ככוח בצורתו המגדרית", ור' בהרחבה:
Catharine MacKinnon, "Toward a Feminist Theory of the State", Harvard University Press, 1989, Preface, Xiii

[231] הרגע שבו גופה של תמר נתפס כמשולל זכויות, הוא גם הרגע שהתיר בעיניו של אמנון את אינוסה, שכן, לפי קתרין מקינון: "מגדר הוא אי-שוויון של כוח, הוא מעמד חברתי אשר מבוסס על 'למי מותר לעשות מה למי'. וכשאינך מורשית, חברתית, להיות אִשָּׁה, גם אינך מורשית להיות שטיחון כניסה או גבר", ור' בהרחבה:
Catharine MacKinnon, "Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law", Harvard University Press, 1987, page 8

[232] ויש הסבורים שאהבתו הגדולה לתמר היא שהבעירה באמנון את תשוקתו,  אלא שלפי אן קהיל, פרופסור לפילוסופיה, אקט של אונס נובע ממניע אחד: "המניעים העומדים מאחורי אקט של אונס אינם בראש ובראשונה מיניים, ואינם עולים מתוך צורך מיני, כי אם ממניע אלים, כאקט כוחני, המכפיף שליטה וכוח על הקרבן", ר':
Ann Cahill, "Rethinking Rape", Cornell University Press, 2001, page 2


[233] לב לבה של תפיסת המוסר הפטריארכלית פועם בדיכוטומיה המפרידה בין חובתה של אִשָּׁה בתחום הביתי, לבין זכותו של גבר בתחום הציבורי, שכן, לפי סוזן אוקין, פרופסור לאתיקה ומי שחקרה את ההיסטוריה של תפיסת האִשָּׁה במחשבה הפוליטית במערב: "בעוד בתחום הבית והמשפחה חל המוסר הפטריארכלי המבוסס על אהבה היררכית בין גבר לאִשָּׁה ועל עניין הקרבתה של אִשָּׁה למען משפחתה, הרי שבתחום הציבורי חלים כללי הצדק הנגזרים מהאמנה החברתית, מהם נהנים גברים בלבד", ור' בהרחבה:
Susan Moller Okin, "Justice Gender and the Family", Chapter 2,  Basic Books, 1989

[234] ור' בהרחבה פרשנות אברבנאל, שמואל ב, פרק יג: "יפת תואר ויפת מראה".

[235] ור' בהרחבה פרשנות חברותא, סנהדרין, פרק ב, כהן גדול: "ואומרת הגמרא שמעכה, אמה של תמר, אשת דוד, הייתה אשת יפת תואר, וילדה את תמר לדוד קודם שנתגיירה".

 [236] ור' בהרחבה פרשנות מב"ן, שמות, פרשת תצוה, פרק כח: "כי המנהג ללבוש בנות המלך הבתולות מעילים שתתעלפנה בהן, ונמצא שכתנת הפסים עליה מלבוש עליון".

 [237] ור' בהרחבה פרשנות מלבי"ם, שמואל ב, פרק יג: "כי הייתה גדלה כבת בין הבנים".

 [238] ור' בהרחבה פרשנות מצודת דוד, שמואל ב, פרק יג: "היה מיצר ודואג עד שהיה נראה כחולה מרוב חשקו בה".

[239] ור' בהרחבה פרשנות מלבי"ם, שמואל ב, פרק יג: "שלא היה לו תקוה לישא אותה לאשה".

[240] ור' בהרחבה פרשנות אברבנאל, שמואל ב, פרק יג:  "שאבשלום ואמנון היו שניהם בני דוד ושתמר לא הייתה כן, כי אם אחות אבשלום מצד האם ולא מצד אביו ולא אמר אחותי".

 [241] ור' בהרחבה פרשנות ערוך לנר, מסכת סנהדרין, פרק ב, כהן גדול: "דתמר הותרה לאמנון משום דנתעברה אמה בנכריותה".

 [242] ור' בהרחבה פרשנות מצודת דוד, שמואל ב, פרק יג:  "גדפתו בדברים".

 [243] ור' בהרחבה פרשנות רלב"ג, שמואל ב, פרק יג: "ידמה שנתעצמה כפי יכלתה לחלוק על רצונו ואולי הכאיבה אותו בזה ההתעצמות שהיה ביניהם או אמרה לו דברי חרפות ולזה שנאה".

[244] ור' בהרחבה פרשנות יד רמה, מסכת סנהדרין, פרק ב, כהן גדול: "נקשרת לו מן השיער שבבית ערותה".

 [245] ור' בהרחבה פרשנות שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן, סימן נה: "לפי שעל ידי הקשר נסתם לגמרי ואינו שב לבריאותו המינית".

[246] ור' בהרחבה פרשנות רש"י, שופטים, פרק יט: "זנתה מביתו אל החוץ...יוצאת מבעלה לאהוב אחרים".

[247] ור' בהרחבה פרשנות רד"ק שופטים, פרק יט: "לא חששה לו ולא נסתרה ממנו לזנות".

[248] ור' בהרחבה פרשנות שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, הערות סימן כא: "נטתה דעתה מעליו".

[249] ור' בהרחבה פרשנות רש"י, מסכת יבמות, פרק ו,  הבא על יבמתו: "לפי שאין בה דעת כלום".

[250] ור' בהרחבה פרשנות בית הבחירה, (מאירי) מסכת גיטין, פרק א, המביא גט: "ברחה לה".

[251] ור' בהרחבה פרשנות גרש ירחים, מסכת גיטין, פרק א, המביא גט: "מרדה בו".

[252] ור' בהרחבה פרשנות חידושי אגדות למהר"ל, גיטין פרק א, המביא גט: "ודבר זה הוא בוודאי יציאה מן הסדר".

[253] ור' בהרחבה פרשנות חברותא, יבמות, פרק ו, הבא על יבמתו: "והוא אינו יודע מכך".

[254] ור' בהרחבה פרשנות פני יהושע, מסכת גיטין, פרק א, המביא גט: "משמע שהוא לבדו ידע בדבר ".

[255] ור' בהרחבה פר ור' בהרחבה פרשנות מצודת דוד, שופטים, פרק יט:  לדבר על לבה דברים טובים המקובלים על הלב להשיבה אליו".

[256] שנות שו"ת משפטים ישרים, חלק ב, סימן קע: "היה מתבייש".

[257] ור' בהרחבה פרשנות מלבי"ם, שופטים, פרק יט: "ותזנה עליו פילגשו. היה לומר ותזנה מאחריו, כי מלת עליו שבא אצל זנות מוסב על הנואף עמה".

[258]  ור' בהרחבה פרשנות רש"י, מסכת גיטין, פרק א, המביא גט: "ותזנה סרחה".

[259] ור' בהרחבה פרשנות רד"ק, יחזקאל, פרק כג: "כי הזונה יוצאה מרשות הבעל".

[260] ור' בהרחבה פרשנות אברבנאל, שופטים, הקדמה: "איך קרה העוון והמלחמות שנלחמו ישראל עליו".

[261] ור' בהרחבה פרשנות אמת ליעקב, בראשית, פרשת וירא, פרק יט: "השורש והרקע לחטא".

[262] ור' בהרחבה פרשנות מלבי"ם, שופטים, פרק יט: "כי שערורייה נהיתה בארץ".

[263] ור' בהרחבה פרשנות מלבי"ם נוספת, שופטים, פרק יט: "איך לתקן המעוות".

[264]  ר' בהרחבה: "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, כרך ב, בית הלל, תרצ"ז, עמ' שמא-שעו

[265] ככתוב: "וימת בימי קציר שעורים, כי עמד על המאלם האלומים בשדה, ויך החום על ראשו ויפול למשכב", ור' בהרחבה: עדי אביטל-רוזין, "רְצוּיוֹת וּדחוּיוֹת, קְדוֹשׁוֹת וּפְרוּצוֹת: קריאה אינטרטקסטואלית והגות מגדרית בסיפורי נשים במסורת היהודית", אופיר ביכורים, 2015, עמ' 189


[266]  ר' בהרחבה: "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסד

[267] על הסברה כי יְהוּדִית הייתה אלמנה, שנותרה בבתוליה היות ובעלה מְנַשֶּׁה היה אחוז דיבוק בליל חתונתם ומעולם לא התאושש ממנו עד יום מותו , ר' בהרחבה:
Lawrence Wills, "The Jewish Novel in the Ancient World", Wipf and Stock Publishers, 2015, page 145

[268]  על הסיבות השונות להדרתו של ספר יְהוּדִית מן הקנון המקראי, ר' בהרחבה:
Carey Moore, “Judith: The Case of the Pious Killer", in: "Bible Review", 1990, pp. 26-36

[269]  ספר יְהוּדִית אמנם מופיע בתוספות למגילת אסתר שבתרגום השבעים וב"קדמוניות המקרא", ברם, שמו אינו מוזכר במפורש.

[270]  לפי סברה אחת, מדובר בעיר קבטיה (בערבית: قباطية) שבצפון השומרון,  או לחילופין בכפר סָנוּר (בערבית: صانور), ר' על כך בהרחבה: יהושע מאיר גרינץ, "ספר יהודית, תחזורת הנוסח המקורי", מוסד ביאליק, 1986

[271]  לפי סברה שנייה, מדובר בעיר הפרסית ששרידיה נראים ב"חירבת ח'ראייק" שבצפון השומרון,  ור' על כך בהרחבה: אדם זרטל, סקר הר מנשה, כרך שלישי – מנחל עירון לנחל שכם, הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון, 2000

[ 272]  לפי סברה שלישית, הרי ששמה של העיר המרמז לבתולים, ויש בכך משום להדגיש את טוהרה של יְהוּדִית,  ור' על כך בהרחבה: אדולפו דניאל רויטמן, "המבנה והמשמעות של ספר יהודית", האוניברסיטה העברית בירושלים, 1992

[273]  הוֹלוֹפֶרְנֶס (ביוונית: Ὀλοφέρνης) הוא שר הצבא האשורי, שנשלח מטעם נבוכדנצר למסע כיבושים ארוך כדי לנקום בעמי האזור, שלא סייעו לשליטו במלחמת נגד ארפכשד מלך מדי.

[274]  על הסברה כי המספר שם במכוון מילים בפיה של יְהוּדִית, ר' בהרחבה:
Morton Scott Enslin, "The Book of Judith: Greek Text with an English Translation",   Brill, 1975, page 2

[275]  ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסד

[276]  שם, עמ' שסה

[277]  שם

[278] על מאפייניו של המעבר החד בהתנהגותה של יְהוּדִית,  ר' בהרחבה:
Richard Marsden, "The Cambridge Old English Reader", Cambridge University Press, 2004, page 147

[279] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסה

[280] מגילת אסתר, ב', כא'-כג'

 [281] ר' בהרחבה:
Sidnie Ann White, "Esther: A Feminine Model for Jewish Diaspora", in: "Gender and Difference in Ancient Israel", Edited by Peggy Day, Fortress, 1989, pp. 161-177

[282]  כמו כן, ר' בהרחבה:
Carey Moore, "Judith ,A New Translation with Introduction and Commentary", Anchor Bible Series, Volume 40, Doubleday, 1985, page 62

[283] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסו

[284] שם

[285]  על תכניתה יוצאת הדופן של יְהוּדִית,  ר' בהרחבה:
James Vanderkam, "An Introduction to Early Judaism",  Eerdmans, 2000, page 74


[286]  על הספק האם הוא ספר יְהוּדִית נכתב בידי אישה או גבר, כמו גם על השאלה האם מהדהדים בו קול נשי או פרספקטיבה פמיניסטית, ר' בהרחבה:
Deborah Levine Gera, "Judith", Walter de Gruyter, 2014, pp. 98-113

[287] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסח

[288]  שם

[289] על ההכנות למראה הגוף הנשי המושלם, לקראת מיקומו ותזמונו במרחב הגברי, ר' בהרחבה: עדי אביטל-רוזין, "רְצוּיוֹת וּדְחוּיוֹת, קְדוֹשׁוֹת וּפְרוּצוֹת", שם, עמ' 164-206
[290] על הסימבוליות בשיערה ובנעליה של אישה, ככאלה שמסמלים את מיניותה ואיברי מינה, עניין שהופיע כבר בספרות המיתולוגיה העתיקה,  ר':
Sigmund Freud, "Three Essays on Sexuality", in: "The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud", Volume 7, note 2 added in 1910, The Hogarth Press, 1960, page 154

[291]  על טקס היופי כריטואל נשי מקדים,  ר' בהרחבה:
Toni Craven, "Artistry and Faith in the Book of Judith", Scholars Press, 1983

[292] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסח

[293] שם, עמ' שסט

[294] שם

[295]שם

[296] שם, עמ' שע

[297]  על העובדה כי יְהוּדִית לכדה ברשתה בנקל את הוֹלוֹפֶרְנֶס בזכות מראה החושני , ר' בהרחבה:
Joseph Eddy Fontenrose, "Python: A Study of Delphic Myth and Its Origins",  University of California Press, 1980, pp. 488-490

[298] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שעא

[299] שם

[300] שם

[301] על התבנית התיאולוגית המאפיינת את תכניתה של יְהוּדִית, ככזו אשר משולבים בה מוטיבים של תשוקה, פרובוקציה מינית, כוח ואלימות,  ר' בהרחבה:
Elizabeth Philpot, "Judith and Holofernes: Changing Images in the History of Art",  in: "Translating Religious Texts: Translation, Transgression and Interpretation", Edited by David Jasper, Macmillan 1993, pp. 80-98

[302] מה אכלה ומה שתתה יְהוּדִית? את שלקחה עמה בליל צאתה מבֵּית אֱלֹוהַּ: "יין ושמן משלה, חיטים ותאנים, ופת טהור". ואם במזון עסקינן, הרי שיְהוּדִית כרוכה בחג החנוכה ובמנהג אכילת מאכלי גבינה, שכן, בקהילות יהודיות רבות בארצות ערב היה נהוג לציין את ראש חודש טבת שחל בחנוכה כחג הבנות- "עיד אל בנאת", ובעוד שהגברים היללו את גבורת החשמונאים, הרי שהנשים שיבחו את גבורתה של יְהוּדִית. זאת ועוד, היה נהוג בחג הבנות להעניק מאכלי גבינה לנשים. מדוע גבינה? על-אף שבנוסחו היווני , לא הוזכר כל מאכל גבינה בספר יְהוּדִית, שמאז שהופיעה ב-"מקור חיים", שנכתב בידי הרב יאיר חיים בכרך ועניינה הלכות חנוכה, השערה לפיה, יְהוּדִית השתמשה בחלב כדי להרדים את הוֹלוֹפֶרְנֶס, כשם שיעל אשת חבר הקיני נעזרה בחלב כדי להרדים את סיסרא, נקשרה יְהוּדִית בחג החנוכה ובחלב ומוצריו. יתר על כן, עדות למנהג אכילת מאכלי חלב בחג החנוכה הופיעה כבר בתקופת הראשונים, בחיבוריו של רבי משה איסרליש, פוסק, ראש ישיבה, מקובל, פילוסוף וגדול פוסקי אשכנז במאה ה-16.

[303] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שעב

[304] על הטענה כי ספר יְהוּדִית הוא עדות לגבורה בלתי צפויה, שהופגנה לא רק בידי יְהוּדִית, כי אם גם בידי דמות נשית נוספת בטקסט, ברם מינורית, הלא היא אמתה חסרת השם והקול, אשר הכשירה את הדרך להצלחתה של גבירתה בהצלת עמה מידיו של השליט האשורי, ר' בהרחבה:
Andrea Sheaffer, "Envisioning the Book of Judith: How Art Illuminates Minor Characters", Volume 64 of  "Bible in the modern world",  Sheffield Phoenix Press, 2014

[305] שם, עמ' שעב

[306] שם

[307] ר' בהרחבה:
Barbara Schmitz, "Judith and Holofernes, An Analysis of the Emotions in the killing scene", in: "Ancient Jewish prayers and emotions : emotions associated with Jewish prayer in and around the Second Temple period" , Edited by Stefan Reif & Renate Egger-Wenzel, Walter de Gruyter, 2015, pp. 177-191

[308] שם, עמ' שעב

[309] על המאפיינים האלימים העולים בקנה אחד עם דמותה של יְהוּדִית,
ר' בהרחבה:
Ora Brison, "A Pious Widow Turned Femme Fatal, Or More?" in: "A Feminist Companion to Tobit and Judith" , Edited by: Athalya Brenner-Idan & Helen Efthimiadis-Keith, Bloomsbury Publishing,  2015, pp. 175-200

[310] על הנראטיבים האלימים בספר יְהוּדִית, ר' בהרחבה:
Barbara Schmitz, "War, violence and Tyrannicide in the Book of Judith",   Würzburg Universität,  2012

[311]על הקשר בין משמעות עריפת הראש, כאקט המוזכר גם בטקסט המקראי כדוגמה לפעולת נקם בשל חילול מיני, לבין בחירתה של יְהוּדִית לכרות את ראשו של הוֹלוֹפֶרְנֶס, ר' בהרחבה:
Kevin Brine, Elena Ciletti & Henrike Lähnemann, "The sword of Judith : Judith studies across the disciplines",  Open Book Publishers, 2010, page 8

[312] כמו כן, ר' בהרחבה
Luis Alonso Schökel & Wilhelm Wuellner, "Narrative structures in the book of Judith : protocol of the eleventh colloquy",  Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture, 1975


[313] ר' בהרחבה:
Andre LaCocque, "The Feminine Unconventional: Four Subversive Figures in Israel's Tradition",  Wipf & Stock, 2006, pp. 31-49

[314]  אסתר, ג', יב,-טו'

[315]  אסתר, ד', טו'-יח'

[316]  אסתר, ה', א'-ד'

[317]  אסתר, ז', ב'-ד'

 [318]  על הטענה כי מגילת אסתר וספר יהודית מציגים פתרון לסכסוך בדרך של היפוך, ר' בהרחבה:
Sandra Beth Berg, "The Book of Esther", Scholars Press, 1979

[319] אסתר, ח', ט'-יז'

[320]  על הטענה כי בניגוד לאסתר, שהסמיכה את הזכרים שסביבה לפעול באלימות על-מנת ליישב את הקונפליקט, יְהוּדִית הוסיפה אלמנט נוסף- של היפוך מגדרי-שכן, היא בעצמה נטלה את חרבו של הוֹלוֹפֶרְנֶס והפעילה אלימות נגדו, דבר אקט שזיכה אותה בתואר 'הגיבורה החזקה ביותר בספרות המקראית', ר' בהרחבה:
Alice Ogden Bellis, "Helpmates, Harlots, and Heroes: Women’s Stories in the Hebrew Bible", John Knox Press, 1994, page 219

[321] על הנראטיבים המשותפים בין ספר טוביה ובין ספר יהודית, ר' בהרחבה:
Benedikt Otzen, "Tobit and Judith",   A&C Black, 2002

[322] על מערך הסטריאוטיפים הנשיים, המושתת על דימוי מכונן דו-קוטבי של האִשָּׁה, כמלאך ובו זמנית כמפלצת, ר' בהרחבה:
Susan Gubar, Sandra Gilbert, "The Madwoman in the Attic", Yale University Press, 1979

[323] קווים לדמותה של יְהוּדִית כאשה האחרת, ר' בהרחבה:
Amy Jill Levine, "Sacrifice and Salvation: Otherness and Domestication in the Book of Judith" in: "Feminist Companion to Esther, Judith and Susanna" , Edited by: Athalya Brenner-Idan, Sheffield Academic Press,  1995, pp. 208-224

[324] ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שעב

[325] שם, עמ' שעב-שעג

[326] שם, שעג

 [327] שם

[328] ר':
שופטים, ה', כד'-כח'

[329] שופטים, ד', כא'-כב'

[330] שם, יח'

[331] שם, יט'

[332] שם, כ'

[333] שם, יח'

[334] שם, כא'

[335] שם, כב'

[336] ר':
שופטים ה', כד'

[337] שופטים ד, כג'-כד'

[338] על המוטיבים המשותפים  בין דמותה של יָעֵל אֵשֶׁת חֶבֶר הַקֵּינִי לדמותה יְהוּדִית, ר' בהרחבה:
Sidnie White Crawford, "In the Steps of Jael and Deborah: Judith as Heroine" in: "'No One Spoke Ill of Her': Essays on Judith" , Edited by James VanderKam, Scholars Press, 1992, pp. 5-16

 [339] כמו כן, ר' בהרחבה:
GeÌza Xeravits, "A Pious Seductress : studies in the Book of Judith", Deuterocanonical and cognate literature studies, Volume 14, De Gruyter, 2012
 
[340]  ר' בהרחבה:
Helen Efthimiadis-Keith, "Judith, feminist ethics and feminist biblical/Old Testament interpretation", in: "Journal of  Theology for Southern Africa", 138, 2010, pp.  91-111

[341]  ר' בהרחבה:
Pamela Milne, "What Shall We Do with Judith? A Feminist Reassessment of a Biblical 'Heroine'",  in: "Semeia", 62, 1993, pp.  37–58

[342]  ר' בהרחבה:
Margarita Stocker, "Judith: Sexual warrior: Women and power in western culture", Yale University Press, 1998

[343]  ר' בהרחבה:
Elma Cornelius, "An interpretation of the rhetorical power of the dual power of the character of Judith", in: "Theologia Viatorum: Journal for Theology and Religion in Africa", 33, Number 3, 2009, pp.  242-260

[344]  ר' בהרחבה:
Barbara Schmitz, "Holofernes' Canopy in the Septuagint", in: "The sword of Judith: Judith studies across the disciplines", Edited by Kevin Brine, Elena Ciletti & Henrike Lähnemann, Open Book Publishers, 2010, pp. 71-80

[345]  ר' בהרחבה:
George Nickelsburg, "Jewish literature between the Bible and the Mishnah: A historical and literary introduction", Fortress Press, 1981

[346]  ר' בהרחבה:
Zonia Narito, "The book of Judith", in: "Women of courage: Asian women reading the Bible", Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology, Sa Dang Publishing House, 1992,   pp. 53-62

[347]  ר' בהרחבה:
Carl Jung Gustav, "Alchemical Studies, Volume 13", Princeton University Press, 1967

 [348]  ר' בהרחבה: קרל גוסטב יונג, "הפסיכולוגיה של הלא-מודע",  דביר, 1973

[349]  ר' בהרחבה:
Annis Pratt, "Spinning Among the Fields: Jung, Frye, Levi-Strauss and Feminist Archetypal Theory", in:"Jungian Literary Criticism", Edited by Richard Sugg, Northwestern University Press, 1992, pp. 139-153


[350]  ר' בהרחבה:
Annis Pratt, "Archetypal Patterns in Women's Fiction", Indiana University Press, 1981

[351]  ר' בהרחבה:
Peggy Curri, "Representing the Biblical Judith in Literature and Art: An Intertextual Cultural Critique", University of  Massachusetts, 1994, page 5

[352]  ר' בהרחבה:
Robert Kaske, "Sapientia et Fortitudo in the Old English Judith", The Wisdom of Poetry: Essays in Early English Literature in Honor of Morton Bloomfield, Edited by Larry Benson, Western Michigan University, 1982,  page 29

[353]  ר' בהרחבה:
Bernard Huppe, "The Web of Words", State University of  New-York Press, 1970,  page 167

[354]   ר' בהרחבה:
Helen Efthimiadis-Keith, "Judith, feminist ethics and feminist biblical/Old Testament interpretation", in: "Journal of  Theology for Southern Africa", 138, 2010


[355] דבריו של המספר: "ויתאווה מאד לשכב עמה" ( ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שעב)  כביטוי לרצונו של הוֹלוֹפֶרְנֶס בגופה של יְהוּדִית יוצרים אלוזיה מקראית על דמותו של שְׁכֶם בֶּן-חֲמוֹר, אשר לאחר שאנס את דִינָה בַּת לֵאָה, ביקש לשאת אותה לאישה: "וְלֹא אֵחַר הַנַּעַר לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר, כִּי חָפֵץ בְּבַת יַעֲקֹב; וְהוּא נִכְבָּד, מִכֹּל בֵּית אָבִיו", (בראשית לד',יט' ), יתר על כן, שתיקתה של יְהוּדִית כמוה כאי-גינוי של מעשה האונס.  ר' בהרחבה:
Helen Efthimiadis-Keith, "Judith, feminist ethics and feminist biblical/Old Testament interpretation", in: "Journal of Theology for Southern Africa", 138, 2010

[356]  ר' בהרחבה:
Barbara Schmitz, "Holofernes' Canopy in the Septuagint", in: "The sword of Judith: Judith studies across the disciplines", Edited by Kevin Brine, Elena Ciletti & Henrike Lähnemann, Open Book Publishers, 2010, page 80

[357]  ר' בהרחבה:
Peggy Curri, "Representing the Biblical Judith in Literature and Art: An Intertextual Cultural Critique", University of  Massachusetts, 1994, page 123

[358]  ר' בהרחבה:
Peggy Curri, "Representing the Biblical Judith in Literature and Art: An Intertextual Cultural Critique", University of Massachusetts, 1994, page 23

[359]  ר' בהרחבה:
Amy Jill Levine, "Sacrifice and Salvation: Otherness and Domestication in the Book of Judith" in: "Feminist Companion to Esther, Judith and Susanna" , Edited by: Athalya Brenner-Idan, Sheffield Academic Press,  1995

[360] דבריו של המספר: "ויצו הולופרניס לשומרים לאמור לא תעצרוה ותשב במחנה שלושת ימים ותצא בכל לילה ולילה אל נחל בית אלוה ותרחץ במחנה במעיין המים, ותבוא טהורה ותשב באוהל",  ר': "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שעא העולים בקנה אחד עם "מדרש יהודית".

[361] "מדרש יהודית": "ויאמר לה המלך: הטיב אלוהים עמך אשר שלחך לפני למען תמסור את עמך בידינו, ובעבור דבריך הטובים אם כה יעשה לי אלוהיך ואלוהי, את תהיה ראשונה במלכות, ויהי שמעך בכל הארץ. ויצו המלך להביא אותה בבית נכותו, ויצו להאכילה מעל שולחנו, ותאמר לו יהודית לא תוכל אמתך לאכול מאשר ציווית לתת לי פן יקראני אסון, אבל אוכל מאשר הבאתי עמי. ויאמר אליה המלך: ואם יחסר לך אשר הבאת עמך מה נעשה לך? ותאמר יהודית: חי נפשך אדוני שלא יחסר לי מזה עד אשר יקים ה' את דברי אשר חשבתי לעשות. ותשאל עוד בעת בואה אל האוהל רשות לצאת בלילה ובעת עלות עמוד השחר חוץ מן המחנה להתפלל לפני ה' אלוהים. ותצא בכל לילה ולילה מחוץ למחנה לטבול את גופה תוך ברכת המים ובעלותה מלטבול שפכה את נפשה בבכי ואנקה לפני ה' אלוהי ישראל לישר את דרכה בישועת עמה; ובאה אל האוהל בטהרתה ותאכל בסעודת הערב", ר' בהרחבה:

יהודה דוד אייזנשטיין, "אוצר המדרשים" , חלק ב', חנוכה פ"ב, עמ' 204
ומתיישבים מצד אחד, עם העובדה כי יְהוּדִית כיוונה לכך שהוֹלוֹפֶרְנֶס יסיק מרחצתה על כך שהיא מצויה בתקופת הווסת שלה, ברם, סותרים את אופן החשיבה הנשי, בשל עובדת יכולתה לקטול באבחה אחת חייו של אדם,
ר' בהרחבה:
Peggy Curri, "Representing the Biblical Judith in Literature and Art: An Intertextual Cultural Critique", University of Massachusetts, 1994, page 29

[362]  פרויד טען כי בתרבויות פרימיטיביות הווסת הנשי נחשב למעורר אימה ופחד מפני אובדן הבתולים, בייחוד בליל כלולות, ואף היטיב לתאר את הטלטלה הפולחנית שעברה הכלה לעתיד בשבטים אוסטרליים, לצורך הטמעתם של יחסים בזמן הווסת כטאבו, ר' בהרחבה:
Sigmund Freud, "The Taboo of  Virginity", Collected Papers, Translated by Joan Riviere, Hogarth, 1918, page 221

[363]  ר' בהרחבה:
Carey Moore, "Judith ,A New Translation with Introduction and Commentary", Anchor Bible Series, Volume 40, Doubleday, 1985, pp. 104-105

[364] כפי שעולה ממדרש על יהודית, המופיע במהדורה המדעית של מגילת תענית:
"שבעה עשר באלול, נפקו רומאי מן ירושלם. מפני שהיו מצרין לבני ירושלם ולא יכלו לצאת ולבוא מפניהם ביום אלא בלילה ובמה היו מצרים להם מלכי יוון היו מושיבין קסטריאות בעירות להיות מעניין את הכלות ואחר כך היו נשואות לבעליהן ומנעו את ישראל שלא לשמח עם נשותיהם לקיים מה שנאמר אישה תארש ואיש אחר ישכבנה, ולא היה אדם מבקש לישא אשה מפני הקסטריאות, חזרו מכניסין אותן בחשאי שנאמר והשבתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר וכשהיו שומעין קול רחים היו אומרים שבוע הבן שבוע הבן וכשהיו רואים אור נר בברור חיל היו אומרים משתה שם משתה שם. ובת אחת הייתה למתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול וכשהגיע זמנה להינשא בא הקסטרין לטמאה ולא הניחו אותו וקנאו מתתיהו ובניו וגברה ידם על מלכות יון ונמסרו בידן והרגום ואת היום שבטלום עשאוהו יום טוב".

 ר' בהרחבה:
Hans Lichtenstein, "Die Fastenrolle", Hebrew Union College Annual, Volumes 8,9, 1931-2,  pp. 257-351

[365] על הגוף הנשי הנתון בידי אדוניו כמקור לתשוקות מיניות וכאמצעי לסימון עליונותו, ר' בהרחבה:
Jörg Wettlaufer, "The jus primae noctis as a male power display: A review of historic sources with evolutionary interpretation", in: "Evolution and Human Behavior", Volume 21: 2, 2000, pp. 111–123
 [366] כפי שעולה ממדרש אחר על יהודית:
"תנו רבנן, בימי מלכות יון הרשעה וכו' ועוד גזרו שכל מי שנושא אישה תבעל להגמון תחלה ואח"כ תחזור לבעלה. ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים עד שנשאת בתו של יוחנן כ"ג, כיון שרצו להוליכה אצל אותו ההגמון פרעה ראשה וקרעה בגדיה ועמדה ערומה בפני העם, מיד נתמלא יהודה ואחיו חמה עליה ואמרו הוציאוה לשריפה ואל יתגלה דבר זה למלכות מפני סכנת נפשות, שהעיזה פניה להיות ערומה בפני כל העם הזה. אז אמרה לו היאך אתבזה לפני אחי ורעי ולא אתבזה בעיני ערל וטמא שאתם רוצים למעול בי ולהוליך אותי לשכב אצלו. כיון ששמע יהודה וחבריו כך נועצו יחדיו להרוג ההגמון, מיד הלבישו הנערה בלבוש מלכות ועשו חופה של הדס מבית חשמונאי עד ביתו של הגמון ובאין כל בעלי נבל וכינור ובעלי זמר והיו מזמרים ומרקדים עד שבאו לבית ההגמון. כיון ששמע ההגמון כך אמר לשריו ועבדיו ראו אותם שהם מגדולי ישראל מזרע אהרן הכהן כמה הם שמחים לעשות רצוני ראויים הם לכבוד גדול, וצווה להוציא חוץ שריו ועבדיו ונכנס יהודה וחבריו עם אחותו אצל ההגמון וחתכו ראשו ובזזו כל אשר לו. והרגו שריו ועבדיו ודרסו היונים עד גמירא חוץ מעיקר המלכות. וישראל שהיו בעיר היו ברתת וברעד בשביל אותם בחורי ישראל. יצאה בת קול ואמרה נצחו טליא דאזלו למעבד קרבא באנטוכיא וחזרו אותו בחורים וסגרו השערים ועשו תשובה ועסקו בתורה ובגמילות חסדים. כיון ששמע מלך יונים שהרגו ישראל הגמון שלו קבץ כל עמו ובא לפני ירושלם והביא אותה במצור, ופחדו מאד היהודים, והייתה שם אישה אלמנה יהודית שמה ולקחה שפחתה והלכה אצל שערי ירושלם ואמרה הניחו אותי לצאת שמא יעשה המקום נס על ידי, ופתחו לה ויצאה, והלכה לפני המלך, ויאמר לה מה תבקשי, ואמרה אדוני! בת גדולים מישראל אנכי ואחי נביאים ושמעתי שהיו מתנבאים שמחר תיפול ירושלם בידך, כיון ששמע כך שמח שמחה גדולה. והיה לו אחד מחכמיו שהיה רואה וחוזה בכוכבים והיה אומר רואה אני שישראל חוזרים בתשובה ואי אתה יכול להם, חזור למקומך, ונתמלא המלך חמה עליו וצווה לחטפו, ואסרו ידיו ורגליו לתלות אותו על העץ אצל ירושלם ויאמר המלך מחר כשתיפול ירושלם בידינו נהרוג אותו. והיה המלך מאמין לאותה יהודית ויאהב אותה ויאמר לה רצונך שתינשאי לי? ואמרה לו אדוני המלך איני ראויה אפילו לאחד מעבדיך, ואמנם כיון שלבך נוטה לזה תעביר כרוז בכל המחנה שכל מי שיראה שתי נשים הולכות אצל המעיין אל יפגעו בהן לפי שצריכה אני לילך לשם לרחוץ עצמי ולטבול. מיד העבירו הכרוז ועשתה כך, ועשה המלך משתה גדול ושתו ונשכרו, ואח"כ הלכו כל אחד ואחד לאוהליו והמלך ישב בחיקה וישן, והלכה אותה יהודית ונטלה סייף שלו וחתכה ראשו ופשטה סדין עליו, והלכה עם ראשו של מלך אצל שערי ירושלם ואמרה פתחו לי השערים שכבר עשה הקב"ה נס על ידי, אמרו לה לא דייך שזנית וקלקלת אלא שבאת בעלילה עמנו, מיד הראה להם ראשו של מלך, כיון שראוהו פתחו השערים ויצאו והרימו קול שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. כיון ששמעו יונים כך אמרו למחרת באים עלינו, והלכו למלך ומצאוהו בלא ראש ונפל עליהם אימה ופחד וברחו כלם, וירדפו ישראל אחריהם והרגו מהם כמה וכמה. כן יעשה הקב"ה נקמה בשונאינו מהרה ויחיש לנו ישועה ככתוב ובא לציון גואל".

ר' בהרחבה:  יהודה דוד אייזנשטיין, "אוצר המדרשים" , חלק ב', חנוכה פ"ב, עמ' 192


[367] כפי שעולה ממדרש נוסף על יהודית:
"חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה, אמר רשב"י אלו יונים שעשו מלחמה עם חשמונאי ובניו, ובשעה שנכנסו להיכל הלך יוני אחד ולקח ספר תורה והביא חנה בת יוחנן כ"ג שלא היה כיפיה בעולם והיתה נישאת לאלעזר בן חשמונאי, ורצה אותו יוני לבוא עליה בפני בעלה ואביה, אמר יוחנן כ"ג למתתיהו אני ושלשה בני ואתה ושבעה בניך הרי י"ב כנגד י"ב שבטים, מובטח אני שהקב"ה עושה נס על ידינו. מיד הרים אלעזר הסייף והרג אותו היוני ואמר עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ".

ר' בהרחבה:  יהודה דוד אייזנשטיין, "אוצר המדרשים" , חלק ב', חנוכה פ"ב, עמ' 193

[368] על מוטיב השמירה על טוהר בתוליה של האישה היהודייה כעניינה של הקהילה כולה, ר' בהרחבה: אביטל דוידוביץ' אשד, "מקדשות השם: ייצוג נשים בטקסטים העבריים מימי מסעי הצלב", עבודה לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל–אביב, 2006, עמ' 69-105

[369] "ותשליכהו אל תוך אמתחת מאכלה", השלכת ראשו של הולופרנס לתרמיל המזון שלקחה אתה יהודית הוא כביטוי גרוטסקי להיפוך הגמור שחל ביחסים ביניהם. על פני האפשרות שהוא יטעם את טעם תשוקתה, הוא הפך בעצמו למזון עבורה. על המשמעויות הקניבליות והמסרסות המשתמעות מאחסון הראש בתרמיל האוכל, ר' בהרחבה:
Margarita Stocker, "Judith: Sexual Warrior, Women and Power in Western Culture", Yale University Press, 1998, page 9

[370]  ר' בהרחבה, הסיפור המקביל על טומיריס, שהכניסה  את ראשו של כורש לתוך נאד יין מלא בדם אנושי:
Deborah Levine Gera, "Judith , Commentaries on Early Jewish Literature", De Gruyter, 2013, pp.398-399

[371]  על יהודית המצטיידת במראה נשי מושך ומגרה ובכוח פיתוי מיני כמקבילים לכלי נשק גבריים, ר' בהרחבה:
Philip Esler, "'By the Hand of a Woman' : Culture, Story and Theology in the Book of Judith", in: "Social Scientific Models for Interpreting the Bible: Essays by the Context Group in Honor of Bruce Malina", Volume 53, Edited by John Pilch, Brill, 2001, page 84


[372]  על יהודית המצטיירת כאישה שלבשה מדי מלחמה והתחמשה לקראת קרב כלוחם גברי הלובש שריון, מגן וחנית, ר' בהרחבה:
Carey Moore, "Judith ,A New Translation with Introduction and Commentary", Anchor Bible Series, Volume 40, Doubleday, 1985, page 200


[373]  על משמעותם של מדי המלחמה במקרא, ר' בהרחבה: פנינה גלפז פלר, "קולם של בגדים: מלבושים במקרא, האם הבגד עושה את
האדם?", כרמל, 2008, עמ' 160-163
[374]  על פניה הרבים של יהודית, ועל דמותה כגיבורה א–מינית, אשר בזהותה המינית הסותרת אין משום זהות נשית חדשה, ר' בהרחבה:
Patricia Montley, "Judith in the Fine Arts: The Appeal of the Archetypal Androgyne", Anima, 4, 1978, page 40

[375]  על העובדה כי כמעט מגיל ינקות, מספרים לנערה הממוצעת שנישואים הם יעדה האולטימטיבי, ר' בהרחבה: אמה גולדמן, "נישואים ואהבה", בתוך: "חמישה מאמרים פמיניסטיים", תרגום: דפנה רוזנבליט, פרדס, 2005 ,עמ' 49–60
[376] על החוקים, המנהגים הדתיים, התפיסות החברתיות, הדפוסים הכלכליים והמודעות הפוליטית שהשפיעו על דורות של רעיות, החל מחוה אמנו וכלה בנשים ונערות בנות המאה העשרים ואחת, ר' בהרחבה: מרילין יאלום, "תולדות הרעיה: מעמד האישה הנשואה מימי קדם ועד ימינו",
תרגום: אירית מילר, דביר, 2005

[377] על ייצוגן הספרותי ומעמדן המשפטי של נשים בתקופת המקרא – בתולות, רעיות, אימהות, שבויות, שפחות, פילגשים, עקרות, גרושות, אלמנות, אנוסות, זונות ומלכות, ר' בהרחבה: אהובה אשמן, "תולדות חוה: בנות, אימהות ונשים נוכריות במקרא", ידיעות אחרונות וספרי חמד, תל אביב,  2008, עמ' 15- 23

[378] גם בספרות בית שני רווחה התפיסה לפיה אישה צריכה להתחתן וללדת ילדים, ועדיף מוקדם ככל האפשר,  ר' בהרחבה: טל אילן, "אשנב לרשות הרבים: נשים יהודיות בימי בית שני", בתוך: " אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות", מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 1995, עמ' 47–62

[379] על אופיו של מוסד הנישואים כפי שנתקיים במציאות החברתית של יהודי ארץ ישראל ובבל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד, וכפי שנתפס בתודעתם, ר' בהרחבה:  עדיאל שרמר, "זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופה המשנה והתלמוד", מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ד, עמ' 102-113

[380] זו שלא נישאה, הרי שמעולם לא הפכה לקניין גברי, בעוד שזו שנישאה והתאלמנה, הרי מרגע שמת בעלה: "קונה את עצמה", ור' בהרחבה: "האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים,  בגט, ובמיתת הבעל", משנה קידושין א', א'

[381] על הדיכוי ועל אובדן הזהות האוטונומית של האישה כסובייקט הנובעים ממוסד הנישואין,  ר' בהרחבה: סימון דה בובואר, "המין השני, כרך שני: המציאות היומיומית", מצרפתית: שרון פרמינגר, בבל, 2007, עמ' 223-335


[382] על הקונפליקט והמפגש שבין התקשרות ואהבה, מצד אחד, לבין אוטונומיה וכוח מצד שני, ר' בהרחבה: אריאלה פרידמן, "באה מאהבה: אינטימיות וכוח בזהות הנשית", הקיבוץ המאוחד, 1996, עמ' 63-93

[383] על מוסד האימהות והשעבוד הנשי בתוכו,  ר' בהרחבה: סימון דה בובואר, "המין השני, כרך שני: המציאות היומיומית", עמ' 336-397

[384] על מוסד האימהות כגורם החורץ את גורלה של האישה, ר' בהרחבה: אדריאן ריץ', "ילוד אשה", מאנגלית: כרמית גיא, עם עובד, 1989

[385] על מעמדן של אלמנות בתקופת המקרא, ר' בהרחבה: אהובה אשמן, "תולדות חוה: בנות, אימהות ונשים נוכריות במקרא", עמ' 73–54

[386] על מעמדה החברתי הקשה של אלמנה, ר' בהרחבה:

Karel van der Toorn, "From Her Cradle to Her Grave: The Role of  Religion in The Life of The Israelite and The Babylonian Woman",  Sheffield, 1994, page 134

[387]  ר' בהרחבה: אהובה אשמן, שם, עמ' 57

[388] על עימות דומה בין אישה לשלטון גברי במחזה אנטיגונה מאת סופוקלס, ועל פרשנותה של ההתרסה הנשית כמעשה גברי,  ר' בהרחבה: ג'ודית באטלר, "טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות", תרגום: דפנה
רז, רסלינג, 2004, עמ' 16-22

[389]  לפי הסברה, טרם יציאתה למפגש המיני עם יהודה, תָּמָר אֵשֶׁת עֵר נטלה על עצמה תפקיד גברי וביתקה את בתוליה בעצמה, כך שהפכה את עצמה לכלי המסוגל להתעבר, כאשר את עיבורה הממשי השאירה ליהודה,  ר': "תמר באצבע מעכה",  תלמוד בבלי, יבמות לד', ב'.

[390]  וחיזוק לסיגול התכונה הזכרית בידי תָּמָר אֵשֶׁת עֵר כחלק אינטגרלי ממהלך נקבי שלה, בהמשלת "פתח עיניים" לנשיאת עיניה בתפילה, ר' בראשית רבה פה, ז: "וַתָּסַר בִּגְדֵי אַלְמְנוּתָהּ מֵעָלֶיהָ וַתְּכַס בַּצָּעִיף שתים הם שנתכסו בצעיף תמר ורבקה ושתיהם ילדו תאומים רבקה ותקח הצעיף ותתכס תמר ותכס בצעיף ותתעלף וַתֵּשֶׁב בְּפֶתַח עֵינָיִם, א"ר אמי חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו פתח עיניים, ומה הוא בפתח עיניים אלא מלמד שתלתה עיניה בפתח שכל העיניים תלויות בו ואמרה יה"ר מלפניך ה' אלוהי שלא אצא מן הבית הזה ריקנית ד"א בְּפֶתַח עֵינָיִם, מלמד שפתחה לו את העין אמרה לו טהורה אני ופנויה אני".

[391] וחיזוק לאימוץ התכונה הזכרית בידי תָּמָר אֵשֶׁת עֵר, בביאור לזיווגה עם יהודה,  לפיו היא היוזמת והיא הנשמה הזכרית בגוף נקבי, בעוד שיהודה הוא הנשמה הנקבית בגוף זכרי, ולפיכך, פעולת האצבע היא כנשמתה הזכרית של תמר המתקנת את גופה כך שיהיה נקבי ומזומן לייחוד פורה עם גופו של יהודה, שכן, כוחה של הנפש הנקבית לנוע מלמטה למעלה, ר': מגיד מישרים, פרשת וישב.

[392] על המרחב בספר יהודית בכלל, ומשמעות מיקומו של אוהל יהודית בפרט,  ר' בהרחבה:
Adele Reinhartz, "Better Homes and Gardens: Women and Domestic Space in the Books of Judith and Susanna”, in: "Text and Artifact in the Religions of Mediterranean Antiquity; Essays in Honor of Peter Richardson", Wilfrid Laurier University Press, 2000, pp. 325–339


[393] על העליונות הטופוגרפית הנקשרת בספר יהודית גם לעליונות צבאית – אפשרית או ממשית, ר' בהרחבה:
Toni Craven, "Artistry and Faith in the Book of Judith", SBL Dissertation Series, No. 70, Scholars Press,1983, pp. 76-79


[394] על זימון גברים על ידי אישה בספרות המקרא כביטוי לעמדת כוח, ר' בהרחבה:
 Deborah Levine Gera, "Judith", Walter de Gruyter, 2014, page 273

[395] על התפיסה כי נשים נחותות מטבען,  ר' בהרחבה: קייט מילט, "תיאוריה של פוליטיקה מינית מתוך פוליטיקה מינית", תרגום: דפנה עמית ודלית באום, בתוך: "ללמוד פמיניזם: מקראה", הקיבוץ המאוחד, 2006 ,עמ' 80-83, 96-97

[396] על תפיסת 'חולשתן הטבעית' של נשים, ר' בהרחבה: יעל עצמון, "מבוא: היהדות וההדרה של נשים מן הזירה הציבורית", בתוך: "אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות", מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל,1995 , עמ' 126

[397] על שורשי המיזוגיניה, ר' בהרחבה:
Beverley Clack, "Misogyny In The Western Philosophical Tradition: A Reader", Rutledge, 1999, pp. 1-9

[398] על ביטוייה של תפיסת הנחיתות הנשית במסורת היהודית, ר' בהרחבה: רחל אליאור, "נוכחות נפקדות, טבע דומם ועלמה יפה שאין לה עיניים: לשאלת
נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש בדת היהודית ובמציאות הישראלית", אלפיים, 20 תש"ס, עמ' 214–270

[399]  על תפיסת הנחיתות הנשית כמקור לדיכוי ואפליית הנשים, ר' בהרחבה: חנה קהת, "פמיניזם ויהדות: מהתנגשות להתחדשות", משרד הביטחון, תשס"ח, עמ' 23-31

[400] על מסורת הנחיתות הנשית, ר' בהרחבה: תמר רוס, "ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוקסיה ופמיניזם", מאנגלית: רותי בר אילן, עם עובד, 2007, עמ' 50–70

[401] על ההשוואה בין ביולוגיה זכרית ונקבית, ר' בהרחבה: סימון דה בובואר, "המין השני, כרך ראשון: העובדות והמיתוסים", תרגום: שרון פרמינגר, בבל, 2001, עמ' 37

[402] על הטענה כי אין בביולוגיה נקבית כדי להגדיר מה זו אישה, לא כל שכן להסביר את השעבוד הנשי,  ר' בהרחבה: סימון דה בובואר, "המין השני, כרך ראשון: העובדות והמיתוסים", שם, עמ' 31–65

[403] ר' בהרחבה: קייט מילט, "תיאוריה של פוליטיקה מינית מתוך פוליטיקה מינית", שם, עמ' 76–77

[404] על הגדרת זהות נשית-מגדרית, ר' בהרחבה: רון ברקאי, "מסורות רפואיות יווניות והשפעתן על תפיסת האישה בימי הביניים", בתוך: "אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות", מרכז זלמן שזר, 2000 , עמ' 124-125

[405]  ר' בהרחבה: מישל פוקו, "תולדות המיניות כרך II :השימוש בתענוגות" תרגום: הילה קרס, רסלינג, 2008, עמ' 192-201

[406] ר' בהרחבה: קתרין מקינון, "מיניות, פורנוגרפיה ושיטה: 'הנאה תחת הפטריארכיה'", בתוך: "ללמוד פמיניזם: מקראה", הקיבוץ המאוחד, 2006 ,עמ' 414–377

[407] ר' בהרחבה: אורלי לובין, "אשה קוראת אשה", אוניברסיטת חיפה וזמורה–ביתן, 2006, עמ' 30-37, 54-61

[408]  כשתמר בחרה בחמיה כדי לייבם אותה, היא פעלה עפ"י מנהג שהיה נפוץ במזרח הקדמון, המתועד בחוקי החתים, סעיף 193, והאשורים, סעיף 33, מנהג המאפשר ייבום על-ידי אבי הבעל המת, כשאין אפשרות של ייבום על ידי האח. עדולם אינה רחוקה מירושלים ומחברון שהחתים ישבו בהן, ולא ייפלא שאנשי עדולם הושפעו ממנהגיהם.

אולם סעיפים 30, 43 בחוקי אשור התיכונה רומזים לעניין הדומה לייבום, על ידי אח בלבד. ונראה, שבתרבויות המזרח הקדמון באו ייבום ודומיו לשם שמירת רכוש המשפחה של הבעל המת, וכן לשם שיקום האלמנה ולא כדי להקים זרע למת הערירי, לפי חוק התורה. ר' בהרחבה: שמואל אפרים לוינשטם, "אנציקלופדיה מקראית", ערך: "יבום, יבם, יבמה", כרך ג', מוסד ביאליק, 1965, עמ' 444-447

[409]  ר' בהרחבה: דניאל פרידמן, "הרצחת וגם ירשת- משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא", דביר 2000, עמ' 277-312

[410]  ר':  "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' ש'

[411]  על הסברה כי התפילה מציגה אמנם פרספקטיבה שונה על סיפור האונס, ברם, פרספקטיבה זו אינה נשית, כי אם שיקוף לפחדיה הלא מודעים של יהודית, ר' בהרחבה: לוין גרא, "יהודית", שם, עמ' 297 , עמ' 304

[412]  על ההקבלה בין העם וציון לאשה בהקשר של טהרה וחילול, ר' בהרחבה: מאיר מלול, "מה בין פריצת הגדר במשל הכרם (ישעיה ה', 1-7) לבין הפשטת האישה עירומה במקרא?", בתוך: "בית מקרא: כתב-עת לחקר המקרא ועולמו", כרך מז', חוברת א', מוסד ביאליק, תשס"ב, עמ' 24–11

[413]  כמו גם, ר' בהרחבה:  ישי רוזן צבי, "'ועשיתי אותך כאשר עשית': מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל טז ו-כג", בתוך: "בית מקרא: כתב-עת לחקר המקרא ועולמו", כרך נ', חוברת ב', מוסד ביאליק,  תשס"ה, עמ' 193–163

[414]  על ההקבלה בין חילול המקדש לחטא מיני, כמו גם על הקשר בין חילול המקדש לעבירות מיניות, ובפרט מעשי אונס, ר' סיפור טיטוס והזונה, תלמוד בבלי, מסכת  גיטין, נו, ע"ב: "זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה מה עשה תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור הרג את עצמו".

[415]  ר':  "ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, עמ' שסז'

[416]  בראשית, לד', יג'-יח'

[417]  שם, כד'-ל'

[418]  על הטענה כי יהודית קושר בין נשיות למרמה, ר' בהרחבה:
Betsy Merideth, "Desire and danger : the drama of betrayal in Judges and Judith", in: "Anti-Covenant; Counter-Reading Women’s Lives in the Hebrew Bible", Edited by Mieke Bal,  Sheffield, 1989, page 74


[419]  כמו כן, ר' בהרחבה:
Alice Bach, "Women, Seduction, and Betrayal in Biblical Narrative", Cambridge University Press, 1997, pp. 166-209

[420]  כמו כן, ר' בהרחבה:
Pamela Milne, "What Shell We Do with Judith? A Feminist Reassessment of A Biblical 'Heroine'", page 55

[421]  ור' בהרחבה:  דבורה וייסמן, "סיפור יהודה ותמר", עינת רמון, "לב הארי של תמר", בתוך: "קוראות מבראשית- נשים יוצרות כותבות על ספר בראשית", בעריכת רותי רביצקי, ידיעות אחרונות וספרי חמד, 1999, עמ' 259

[422]  ור' בהרחבה: דניאל פרידמן, "הרצחת וגם ירשת- משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא", שם, עמ' 324

[423] פרשנותו של חזקיה בן-מנוח על בראשית לד', ר' בהרחבה: חזקיה בן־מנוח, "חזקוני : פירוש על חמשה חומשי תורה", דפוס וינצ'נסו קונטי, 1559

[424]  ור' בהרחבה: דבורה וייסמן, "סיפור יהודה ותמר", עינת רמון, "לב הארי של תמר", שם, עמ' 288-289

[425]  פרשנותו של חזקיה בן-מנוח על בראשית לד', ר' בהרחבה: חזקיה בן־מנוח, "חזקוני : פירוש על חמשה חומשי תורה"

[426]  ור' בהרחבה: דוד ביאל, "התשוקה לסגפנות בתנועה החסידית", בתוך: "ארוס אירוסין ואיסורים", בעריכת ישראל ברטל וישעיהו גפני, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ח, עמ' 223

[427]  פרשנותו של מרדכי יוסף בן יעקב על בראשית לד', ר' בהרחבה: מרדכי יוסף בן יעקב, "מי השלוח", פרשת שמיני, וינה, 1860

[428]  בראשית, לח', ה'

[429]  ור' בהרחבה: קרל יונג, "הפסיכולוגיה של הלא מודע",  דביר,  1973, שם, עמ' 18-19

[430]  ר' בהרחבה:
Arnold van Gennep, "The Rites of Passage", Translated by Monika Vizedom & Gabrielle Caffee, University of Chicago Press, 1972, pp. 147-148

[431]  ר' בהרחבה: חיה שחם, "מאשת לוט עד סינדרלה: תדמיות שאולות וייצוגי הדמות הנשית בשירי משוררות ישראליות", הקיבוץ המאוחד, 2001

[432]  ר' בהרחבה: ג'ודית באטלר, "חיקוי ומרי", מאנגלית: עמליה זיו, בתוך: "מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו–לסביים ותיאוריה קווירית" בעריכת יאיר קדר ואח', הקיבוץ המאוחד, 2003 ,עמ' 346–329

[434]  ר' בהרחבה: ג'ודית באטלר, "צרות של מגדר", תרגום: דפנה רז, בתוך: "מכאן", 2, 2001, עמ' 202-219

[435]  ר' בהרחבה: ג'ודית באטלר, "קוויר באופן ביקורתי", מאנגלית: דפנה רז, מהדורה שנייה ומתוקנת, רסלינג, 2007, עמ' 23-36

[436]  ר' בהרחבה: עמליה זיו, "חיקוי, ציטוט והתנגדות: הצרות המגדריות של ג'ודית באטלר", בתוך: "מכאן", 2, 2001, עמ' 191-201

[437]  ר' בהרחבה: מירי רוזמרין, "בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות, הקדמה", בתוך: ג'ודית באטלר, "קוויר באופן ביקורתי", מהדורה שניה ומתוקנת, רסלינג, 2007, עמ' 19–7

[438]  על הקשר בין ספר יהודית לתיאוריה של ג'ודית באטלר,  ר' בהרחבה:
Deborah Sawyer, "Dressing up/dressing down: Power, Performance and Identity in the Book of Judith", in: "Theology and Sexuality", 15,  2001, pp. 23–31

[439] ניתן להשוות את מעשי ההתחפשות של תמר ויהודית למעשי ההתחפשות של יעקב לעשיו (בראשית כז'), ושל האישה החכמה מתקוע  (שמואל ב', יד', א-כ'), ר' בהרחבה: פנינה גלפז פלר, "קולם של בגדים", שם, עמ' 97–121

[440] ר' בהרחבה: פנינה גלפז פלר, "קולם של בגדים", שם, עמ' 182–184

[441] ר' בהרחבה: דוד ביאל, "ארוס והיהודים", תרגום: כרמית גיא, עם עובד, 1994, עמ' 22–47

[442] ר' בהרחבה:
Mordechai Friedman, "Tamar, a Symbol of Life: The "Killer Wife" Superstition in the Bible and Jewish Tradition", in: AJS Review, Volume 15, No. 1, 1990, pp. 26-31

[443] ר' בהרחבה: פנינה גלפז פלר, "קולם של בגדים", שם, עמ' 27–94

[444]  "לילית" היא שדה ממין נקבה, על פי המסורת היהודית.

[445]  "הזונה מבבל", היא דמות אלגורית במסורת הנוצרית של זונה רכובה על חיה מפלצתית, והיא קשורה לדמותו של "האנטיכריסט",  המייצג את הרוע המוחלט ומהווה את אויבו של ישו. מקור המילה מיוונית (αντίχριστος) ופירושה המקורי "במקום המשיח".

[446]  ר' בהרחבה: קייט מילט, "פוליטיקה מינית", שם, עמ' 127

[447]  להתייחסויות נוספות לדיכוטומיה מלאך/מפלצת, ר' בהרחבה:
Sandra Gilbert and Susan Gubar, "The Madwoman in the Attic, The Woman Writer and the Nineteenth–Century Literary Imagination", Yale University Press, 1984, pp. 45-49

[448]  כמו כן, ר' בהרחבה: וירג'יניה וולף, "חדר משלך", תרגום: יעל רנן, ידיעות אחרונות 2004, עמ' 55–53

[449]  דיון במודל "האשה הטובה" ו-"האשה הזרה", בספרות המקרא, ר' בהרחבה: אהובה אשמן, "תולדות חוה: בנות, אימהות ונשים נוכריות במקרא", ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2008, עמ' 13-19

[450]  על ביטוייה של דיכוטומיה זו בתרבות היהודית לאורך ההיסטוריה ר' בהרחבה: ניצה אברבנאל, "חוה ולילית", אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 1994

[451]  על יהודית כ-"אישה זרה",  ר' בהרחבה:
Barbara Schmitz, "Casting Judith: The Construction of Role Patterns in the Book of Judith", in: "Biblical Figures in Deuterocanonical and Cognate Literature", Edited by Herman Lichtenberger and Ulrike Mittmann–Richert, In: "Yearbook of the International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature", Walter de Gruyter, 2008, pp. 89-90

[452]  על יהודית כדמות בוגדנית שמיניותה מסוכנת, ר' בהרחבה:
Alice Bach, "Women, Seduction, and Betrayal in Biblical Narrative", Cambridge University Press, 1997, pp. 166-209


[453]  על מודל הנשים הזרות, ר' בהרחבה: אהובה אשמן, "תולדות חוה: בנות, אימהות ונשים נוכריות במקרא", שם, עמ' 18–21

[454]  על מודל "האשה הזרה" בספרות המקרא, בעיקר ספר משלי, וספרות בית שני, כמו גם על היבטיו החיוביים והשליליים, המיזוגניים והחתרניים, ר' בהרחבה:
Claudia Camp, "Wise, Strange and Holy: The Strange Woman and the Making of the Bible",  Bloomsbury Publishing, 2000


[455]  על "האישה החכמה" ו"האישה הזרה" במשלי, ר' בהרחבה:
 Sidnie White Crawford, " Lady Wisdom and Dame Folly At Qumran", in: "Dead Sea Discoveries", Volume 5, Issue 3, 1998,  pp.  355 – 366

[456]  על תפיסת האישה כגורם המפתה ומסכן את הגבר כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרות ובריאליה של תקופת בית שני , ר' בהרחבה: טל אילן, "מעמד האישה היהודייה בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית רומית, 332 לפנה"ס - 200 לספירה", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, 1991 , עמ' 122–127, ועמ'  229–232

[457]  על השימוש המיזוגני בסטראוטיפ של נשים מיניות והרסניות בספרות החיצונית, ר' בהרחבה:
Ishay Rosen–Zvi, "Bilhah the Temptress: 'The Testament of and 'The Birth of Sexuality", in: "The Jewish Quarterly Review", Volume 96, No. 1, 2006, pp. 65-94

[458]  על הקשר בין מיניות לאלימות נשית בנרטיבים שונים מהמקרא ועד ימינו, ר' בהרחבה:
 Laura Sjoberg and Caron Gentry, "Reduced to Bad Sex: Narratives of Violent Women from the Bible to the War on Terror", In: "International Relations", Volume 22, No. 1, 2008, pp. 5-23 

[459]   כמו כן, ר' בהרחבה:
Pamela Milne, "What Shell We Do with Judith? A Feminist Reassessment of A Biblical 'Heroine'"

[460]  כמו כן, ר' בהרחבה:
Betsy Merideth, "Desire and danger : the drama of betrayal in Judges and Judith", in: "Anti-Covenant; Counter-Reading Women’s Lives in the Hebrew Bible", page 76

[461]  ר' בהרחבה: לוס איריגארי, "אני, את, אנחנו", תרגום: הילה קרס, רסלינג, 2004

[462]  ר' בהרחבה:
Luce Irigaray, "The Way Out of The Cave", Speculum of the Other Woman, Cornell University Press, Ithaca, 1988, pp. 278-283

[463]  ר' בהרחבה: לוס איריגארי, "מין זה שאינו אחד", תרגום: דניאלה ליבר, רסלינג, 2003


[ 464]  ר' בהרחבה:
Michele Montrelay, “Inquiry into Femininity”, in: "French Feminist Thought: A Reader", Edited by Toril Moi, Blackwell, 1987, pp. 227-249


[465] במקרה זה, יהודית יוצאת דופן, שכן, בפרשנות, בספרות ובאמנות קיימת נטייה לעצב את דמותה של יהודית רק באחד משני הדגמים –או קדושה, או קדשה, ולהדגיש צד אחד של דמותה על חשבון צד אחר, ר' בהרחבה:
Leslie Abend Callahan, "Ambiguity and Appropriation: The Story of Judith in Medieval Narrative and Iconographic Traditions", in: "Telling Tales: Medieval Narratives and the Folk Tradition", Edited by Francesca Canade, St. Matins Press, 1998, pp. 79-99

 [ 466] ר' בהרחבה: לורה מאלווי, "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי", תרגום: רועי רוזן, בתוך: "ללמוד פמיניזם: מקראה", בעריכת: דלית באום ואח', הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 125

[467] על ההקבלה בין נשים הרואות ביופיין כנשק ובמיניותן כסוג של עשיית חסד עם האחר, לבין גברים הרואים בסקס כהישג וכמטאפורה למעמד, עוינות, שליטה ודומיננטיות, ר' בהרחבה:
Timothy Beneke ,"Men on Rape", St. Martin's Press, 1982,  pp. 22-23

[468] שמואל ב', יג', יט'

[469]  כתבה מאת רותם שטרקמן שראתה אור בעיתון "הארץ", 2016
https://www.haaretz.co.il/1.3147551

[470]   כתבה מאת אפרת וייס שראתה אור ב-YNET, 2002
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1988495,00.html

[471]  כתבה מאת רוני לינדר- גנץ שפורסמה ב-"דה מרקר",2014 
https://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-abeffdf4d347a41006.htm

[472]  כתבה מאת ענת ג'ורג'י שפורסמה ב-"דה מרקר",2015 
https://www.themarker.com/markerweek/1.2717643

[473]  כתבה מאת עו"ד לין קורזינר שראתה אור ב-YNET, 2017
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4940163,00.html

[474]  כתבה שראתה אור ב-YNET , 2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5250088,00.html

[475]  כתבה מאת חנן גרינוולד שראתה אור בעיתון "ישראל היום", 2018 https://www.israelhayom.co.il/article/561379

[476]  כתבה מאת אלישע בן-קימון שראתה אור ב- MYNET  ירושלים,  2015 http://mynetjerusalem.co.il/article/154382

[477]  כתבה מאת גדעון אלון שראתה אור ב-"חדשות ואללה",  2004 https://news.walla.co.il/item/640920

[478]  כתבה שפורסמה ב-"דה מרקר און ליין",2016   https://www.themarker.com/markets/1.3109858


[479]  כתבה מאת אמרי לוי סדן שפורסמה ב-"חדשות ואללה", 2017   https://news.walla.co.il/item/3054541

[480]  כתבה מאת גלי גינת ויניר יגנה שפורסמה ב-"חדשות ואללה", 2017   https://news.walla.co.il/item/3038372

[481]  כתבה מאת שמעון איפרגן שפורסמה במגזין MAKO, 2012   https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-2f30f68ccf79a31006.htm

[482]  כתבה מאת אור רביד שפורסמה ב-"חדשות ואללה", 2017 
  https://news.walla.co.il/item/3118601

[483]  כתבה מאת שמעון איפרגן שפורסמה במגזין סופשבוע של MAKO , 2014
https://www.mako.co.il/weekend/Article-ec14d28669e5841006.htm

[484]  כתבה מאת אבי כהן שפורסמה ב-"ישראל היום", 2017
https://www.israelhayom.co.il/article/458553

[485]  כתבה שפורסמה ב- YNET, 2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5300185,00.html

[486]  כתבה שפורסמה ב- MYNET  ראשון לציון, 2018
http://mynetrishon.co.il/article/284336/7

[487]  כתבה מאת אחיה ראב"ד שפורסמה ב- YNET, 2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5283664,00.html

[488]  כתבה מאת יניב קובוביץ ולי ירון שפורסמה בעיתון "הארץ", 2016
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2759726

[489] כתבה מאת איתי בלומנטל שפורסמה ב- YNET, 2017
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4974359,00.html

[490] כתבה מאת אבי כהן שפורסמה ב-"ישראל היום", 2018
https://www.israelhayom.co.il/article/545365

[491] כתבה מאת נועה שפיגל שראתה אור בעיתון "הארץ", 2017
https://www.haaretz.co.il/news/murder/1.3957107

[492]  כתבה מאת אלי סניור שראתה אור ב-YNET, 2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5079399,00.html

[493] כתבה מאת יעל פרידסון שראתה אור בעיתון "הארץ", 2017
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4974672,00.html

[494] כתבה מאת ורד כהן-ברזילי שראתה אור ב-"חדשות ואללה",  2001 https://news.walla.co.il/item/77143

[495] כתבה מאת ורד כהן-ברזילי שראתה אור ב-"חדשות ואללה",  2001 https://news.walla.co.il/item/77144

[496] כתבה מאת ירון ניר שראתה אור ב-"חדשות צומת השרון הרצליה", 2018
https://www.tzomet-hrz.co.il/news/8279

[497] כתבה מאת אבי אשכנזי שראתה אור ב-"חדשות ואללה", 2017 https://news.walla.co.il/item/3080222

[498] כתבה מאת תמיר סטיינמן שפורסמה במגזין MAKO , 2017 https://www.mako.co.il/news-law/crime-q2_2017/Article-a989abdf607cc51004.htm

[499] כתבה מאת גדי גולן שראתה אור בעיתון "ישראל היום", 2017 https://www.israelhayom.co.il/article/453195

[500] כתבה מאת אבי אשכנזי ודנה ירקצי שראתה אור ב-"חדשות ואללה",  2017 https://news.walla.co.il/item/3132856

[501] כתבה מאת מור גפני דור שראתה אור ב- MYNET  פתח-תקווה,  2017 http://mynetpetahtikva.co.il/article/249509/4

[502] כתבה מאת עו"ד שמעון צור שראתה אור ב-YNET, 2017
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4952089,00.html

[503] כתבה מאת שמוליק חדד שראתה אור ב-YNET, 2006
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3224023,00.html

[504] כתבה מאת צבי הראל שראתה אור בעיתון "ישראל היום", 2015 https://www.israelhayom.co.il/article/325993

[505]  כתבה מאת איילת רוטה-גבאי שראתה אור ב- MYNET  בת-ים, 2016 
http://www.mynetbatyam.co.il/article/2597?OriginalPostId=132562

[506] כתבה מאת איתי רפופורט שראתה אור ב-YNET , 2002
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2121673,00.html

[507] כתבה מאת פאוזי אבו-טועמה שראתה אור ב- MYNET  חדרה,2009
http://www.mynetbatyam.co.il/article/2597?OriginalPostId=132562

[508] כתבה שראתה אור בעיתון "הארץ", 2011
https://www.haaretz.co.il/misc/1.811296

[509] כתבה מאת שרון נובק שראתה אור ב-"חדשות ואללה",  2007 https://news.walla.co.il/item/1150133

[510] כתבה מאת הדס שפר שראתה אור ב-NRG  מעריב,  2006 https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/431/329.html

[511] כתבה מאת שמעון אפרגן שפורסמה במגזין MAKO , 2014 https://www.mako.co.il/men-stories/Article-3bea291fd660a41006.htm

[512]  כתבה מאת רענן בן-צור שראתה אור ב-YNET , 2017
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5019172,00.html

[513] כתבה מאת עו"ד מרב פלק שראתה אור ב-YNET , 2013
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4469727,00.html

[514] כתבה מאת עו"ד אורי ישראל פז שראתה אור ב-"תקדין", 2016
http://www.takdin.co.il/Article/Article/5252390

[515] כתבה מאת איה רז שראתה אור ב-"און לייף", אתר תוכן ואקטואליה לנשים, 2018
https://www.onlife.co.il/news/162486

[516] כתבה מאת יקי אדמקר שראתה אור ב-"חדשות ואללה",  2013 https://judaism.walla.co.il/item/2694248

[517] כתבה מאת ישי כהן שראתה אור ב-"כיכר השבת", 2012
https://www.kikar.co.ilרשימה ביבליוגרפית
אביטל דוידוביץ' אשד, "מקדשות השם: ייצוג נשים בטקסטים העבריים מימי מסעי הצלב", עבודה לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל–אביב, 2006

אדולפו דניאל רויטמן, "המבנה והמשמעות של ספר יהודית", האוניברסיטה העברית בירושלים, 1992

אדם זרטל, סקר הר מנשה, כרך שלישי – מנחל עירון לנחל שכם, הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון, 2000

אדריאן ריץ', "ילוד אשה", מאנגלית: כרמית גיא, עם עובד, 1989

אהובה אשמן, "תולדות חוה: בנות, אימהות ונשים נוכריות במקרא", ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2008

אורלי לובין, "אשה קוראת אשה", אוניברסיטת חיפה וזמורה–ביתן, 2006

אליהו עסיס, "אהבת עולם אהבתיך, קריאה חדשה בשיר השירים", 2009

אמה גולדמן, "נישואים ואהבה", בתוך: "חמישה מאמרים פמיניסטיים"
תרגום: דפנה רוזנבליט, פרדס, 2005

אריאלה פרידמן, "באה מאהבה: אינטימיות וכוח בזהות הנשית", הקיבוץ
המאוחד, 1996

אריה לודוויג שטראוס, "בדרכי הספרות", מוסד ביאליק, 1970

בנימין הרשב, "מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות", כרמל, 2000

ג'ודית באטלר, "צרות של מגדר", תרגום: דפנה רז, בתוך: "מכאן", 2, 2001

ג'ודית באטלר, "חיקוי ומרי", מאנגלית: עמליה זיו, בתוך: "מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו–לסביים ותיאוריה קווירית" בעריכת יאיר קדר ואח', הקיבוץ המאוחד, 2003

ג'ודית באטלר, "טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות", תרגום: דפנה רז, רסלינג, 2004

ג'ודית באטלר, "קוויר באופן ביקורתי", מאנגלית: דפנה רז, מהדורה שנייה ומתוקנת, רסלינג, 2007

גיא דויטשר, "בראי השפה, כיצד המילים צובעות את עולמנו", חרגול, 2011

גבריאל צורן, "טקסט עולם מרחב", הקיבוץ המאוחד, 1997

דבורה וייסמן, "סיפור יהודה ותמר", עינת רמון, "לב הארי של תמר", בתוך: "קוראות מבראשית- נשים יוצרות כותבות על ספר בראשית", בעריכת רותי רביצקי, ידיעות אחרונות וספרי חמד, 1999

דוד ביאל, "התשוקה לסגפנות בתנועה החסידית", בתוך: "ארוס אירוסין ואיסורים", בעריכת ישראל ברטל וישעיהו גפני, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ח

דוד ביאל, "ארוס והיהודים", תרגום: כרמית גיא, עם עובד, 1994

דניאל בויארין, "הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד", תרגם: עדי אופיר, עם עובד, 1999

דניאל פרידמן, "הרצחת וגם ירשת- משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא", דביר 2000

הגר צמרת־קרצ'ר, חנה הרצוג, נעמי חזן, יוליה בסין, רונה ברייר־גארב, הדס בן אליהו, "מדד המגדר, אי־שוויון מגדרי בישראל 2016",  מכון ון ליר, תשע"ז 2016

וירג'יניה וולף, "חדר משלך", תרגום: יעל רנן, ידיעות אחרונות 2004

חזקיה בן־מנוח, "חזקוני : פירוש על חמשה חומשי תורה", דפוס וינצ'נסו קונטי, 1559

חיה שחם, "מאשת לוט עד סינדרלה: תדמיות שאולות וייצוגי הדמות הנשית בשירי משוררות ישראליות", הקיבוץ המאוחד, 2001

חנה קהת, "פמיניזם ויהדות: מהתנגשות להתחדשות", משרד הביטחון, תשס"ח

טל אילן, "מעמד האישה היהודייה בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית רומית, 332 לפנה"ס - 200 לספירה", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, 1991

טל אילן, "אשנב לרשות הרבים: נשים יהודיות בימי בית שני", בתוך: " אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות", מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 1995

יאיר זקוביץ, "חיי שמשון", מאגנס, 1982

יאיר זקוביץ, "שיר השירים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", 1992

יאירה אמית, "ספר שופטים – אמנות העריכה", מוסד ביאליק, אוניברסיטת תל-אביב, 1992

יאירה עמית, "ספר שופטים, מקרא לישראל, פירוש מדעי למקרא", מאגנס, 1999

יהודה דוד אייזנשטיין, "אוצר המדרשים" , חלק ב', חנוכה פ"ב

יהושע מאיר גרינץ, "ספר יהודית, תחזורת הנוסח המקורי", מוסד ביאליק, 1986

יעל עצמון, "מבוא: היהדות וההדרה של נשים מן הזירה הציבורית", בתוך: "אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות", מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל,1995

יצחק עראמה, "ספר עקדת יצחק, חיבור הפלא ופלא על חמישה חומשי תורה ועל חמש מגילות", כרך ג', 1961

ישי רוזן צבי, "'ועשיתי אותך כאשר עשית': מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל טז ו-כג", בתוך: "בית מקרא: כתב-עת לחקר המקרא ועולמו", כרך נ', חוברת ב', מוסד ביאליק, תשס"ה

לוס איריגארי, "מין זה שאינו אחד", תרגום: דניאלה ליבר, רסלינג, 2003

לוס איריגארי, "אני, את, אנחנו", תרגום: הילה קרס, רסלינג, 2004

לורה מאלווי, "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי", תרגום: רועי רוזן, בתוך: "ללמוד פמיניזם: מקראה", בעריכת: דלית באום ואח', הקיבוץ המאוחד, 2006

מאיר מלול, "מה בין פריצת הגדר במשל הכרם (ישעיה ה', 1-7) לבין הפשטת האישה עירומה במקרא?", בתוך: "בית מקרא: כתב-עת לחקר המקרא ועולמו", כרך מז', חוברת א', מוסד ביאליק, תשס"ב

מירי רוזמרין, "בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות, הקדמה", בתוך: ג'ודית באטלר, "קוויר באופן ביקורתי", מהדורה שניה ומתוקנת, רסלינג, 2007

מישל פוקו, "תולדות המיניות כרך II: השימוש בתענוגות" תרגום: הילה קרס, רסלינג, 2008

מלכה מוצ'ניק, "לשון, חברה ותרבות", כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה, 2002

מרדכי יוסף בן יעקב, "מי השלוח", פרשת שמיני, וינה, 1860

מרילין יאלום, "תולדות הרעיה: מעמד האישה הנשואה מימי קדם ועד ימינו", תרגום: אירית מילר, דביר, 2005

ניצה אברבנאל, "חוה ולילית", אוניברסיטת בר אילן, 1994

סימון דה בובואר, "המין השני, כרך ראשון: העובדות והמיתוסים", תרגום: שרון פרמינגר, בבל, 2001

סימון דה בובואר, "המין השני, כרך שני: המציאות היומיומית", מצרפתית:שרון פרמינגר, בבל, 2007

"ספר היובלים", בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך א, בית הלל, תרצ"ז

"ספר יהודית", בתוך: אברהם כהנא, הספרים החיצונים, כרך ב, בית הלל, תרצ"ז

עדי אביטל-רוזין, "רְצוּיוֹת וּדחוּיוֹת, קְדוֹשׁוֹת וּפְרוּצוֹת: קריאה אינטרטקסטואלית והגות מגדרית בסיפורי נשים במסורת היהודית", אופיר ביכורים, 2015

עדיאל שרמר, "זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופה המשנה והתלמוד", מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ד

עמליה זיו, "חיקוי, ציטוט והתנגדות: הצרות המגדריות של ג'ודית באטלר", בתוך: "מכאן", 2, 2001

פנינה גלפז פלר, "קולם של בגדים: מלבושים במקרא, האם הבגד עושה את האדם?", כרמל, 2008

צבי שראל, "מבוא לניתוח השיח", תשנ"א

קייט מילט, "תיאוריה של פוליטיקה מינית מתוך פוליטיקה מינית", תרגום: דפנה עמית ודלית באום, בתוך: "ללמוד פמיניזם: מקראה", הקיבוץ המאוחד, 2006

קלוד לוי שטראוס, "החשיבה הפראית", פועלים, 1973

קרל גוסטב יונג, "הפסיכולוגיה של הלא-מודע",  דביר, 1973

קרול גיליגן,  "בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה",  פועלים , 1995

קתרין מקינון, "מיניות, פורנוגרפיה ושיטה: 'הנאה תחת הפטריארכיה'", בתוך: "ללמוד פמיניזם: מקראה", הקיבוץ המאוחד, 2006

רבקה חגג, "המלכה משומרון", שוקן, 2015

רון ברקאי, "מסורות רפואיות יווניות והשפעתן על תפיסת האישה בימי הביניים", בתוך: "אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות", מרכז זלמן שזר, 2000

רחל אליאור, "נוכחות נפקדות, טבע דומם ועלמה יפה שאין לה עיניים: לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש בדת היהודית ובמציאות הישראלית", אלפיים, 20 תש"ס

רייווין קונל, "גברויות", תרגום: עודד וולקשטיין, פרדס, 2009

שמאי גלנדר, "הפרוזה המקראית לסוגיה", בתוך: "מבוא למקרא", יחידות 3-4-5, האוניברסיטה הפתוחה, 1988

שמואל אפרים לוינשטם, "אנציקלופדיה מקראית", ערך: "יבום, יבם, יבמה", כרך ג', מוסד ביאליק, 1965

שמעון בר-אפרת, "העיצוב האומנותי של הסיפור במקרא", ספרית פועלים, המדור לספרי לימוד, 1979

תמר כתריאל, "מילות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל", אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן, 1999

תמר רוס, "ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוקסיה ופמיניזם", מאנגלית: רותי בר אילן, עם עובד, 2007

Adele Berlin, "Poetics and Interpretation of Biblical Narrative", Eisenbrauns, 1994

Adele Berlin, "Poetics and Interpretation of Biblical Narrative", Eisenbrauns, 1983

Adele Berlin & Marc Zvi Brettler," The Jewish Study Bible: Second Edition",  Oxford University Press, 2004

Adele Berlin & Marc Zvi Brettler," The Jewish Study Bible: Second Edition", Oxford University Press, 2014

Adele Reinhartz, "Better Homes and Gardens: Women and Domestic Space in the Books of Judith and Susanna”, in: "Text and Artifact in the Religions of Mediterranean Antiquity; Essays in Honor of Peter Richardson", Wilfrid Laurier University Press, 2000


Allen Graham, "Intertextuality", Routledge, 2000

Alice Bach, "Women, Seduction, and Betrayal in Biblical Narrative", Cambridge University Press, 1997

Alice Ogden Bellis, "Helpmates, Harlots, and Heroes: Women’s Stories in the Hebrew Bible", John Knox Press, 1994

Amy Jill Levine, "Sacrifice and Salvation: Otherness and Domestication in the Book of Judith" in: "Feminist Companion to Esther, Judith and Susanna" , Edited by: Athalya Brenner-Idan, Sheffield Academic Press,  1995

Andre LaCocque, "The Feminine Unconventional: Four Subversive Figures in Israel's Tradition",  Wipf & Stock, 2006

Andrea Sheaffer, "Envisioning the Book of Judith: How Art Illuminates Minor Characters", Volume 64 of  "Bible in the modern world",  Sheffield Phoenix Press, 2014

Ann Cahill, "Rethinking Rape", Cornell University Press, 2001

Anne Weatherholt, "Breaking the Silence: The Church Responds to Domestic Violence",  Church Publishing, 2008

Annis Pratt, "Archetypal Patterns in Women's Fiction", Indiana University Press, 1981

Annis Pratt, "Spinning Among the Fields: Jung, Frye, Levi-Strauss and Feminist Archetypal Theory", in:"Jungian Literary Criticism", Edited by Richard Sugg, Northwestern University Press, 1992

Antony Campbell, "God and Bible: Exploring Stories from Genesis to Job",  Paulist Press, 2008

Antony Campbell, "Making Sense of the Bible: Difficult Texts and Modern Faith",  Paulist Press, 2010

Athalya Brenner, "Feminist Companion to Samuel-Kings", Bloomsbury, 1994

Athalya Brenner, "The Intercourse of Knowledge: On Gender Desire and “Sexuality” in the Hebrew Bible", Brill Academic, 1997

Athalya Brenner, "Genesis: A Feminist Companion to the Bible Second Series",  Sheffield Academic Press, 1999

Arnold van Gennep, "The Rites of Passage", Translated by Monika Vizedom & Gabrielle Caffee, University of Chicago Press, 1972

Barbara Schmitz, "Casting Judith: The Construction of Role Patterns in the Book of Judith", in: "Biblical Figures in Deuterocanonical and Cognate Literature", Edited by Herman Lichtenberger and Ulrike Mittmann–Richert, In: "Yearbook of the International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature", Walter de Gruyter, 2008

Barbara Schmitz, "Holofernes' Canopy in the Septuagint", in: "The sword of Judith: Judith studies across the disciplines", Edited by Kevin Brine, Elena Ciletti & Henrike Lähnemann, Open Book Publishers, 2010

Barbara Schmitz, "War, violence and Tyrannicide in the Book of Judith",   Würzburg Universität,  2012

Barbara Schmitz, "Judith and Holofernes, An Analysis of the Emotions in the killing scene", in: "Ancient Jewish prayers and emotions : emotions associated with Jewish prayer in and around the Second Temple period" , Edited by Stefan Reif & Renate Egger-Wenzel, Walter de Gruyter, 2015

Baruch Halpern, "David's Secret Demons: Messiah, Murderer, Traitor, King",  Wm. B. Eerdmans, 2001

Barry Webb, "The Book of Judges", Wm. B. Eerdmans Publishing, 2012

Benedikt Otzen, "Tobit and Judith",   A&C Black, 2002

Betsy Merideth, "Desire and danger : the drama of betrayal in Judges and Judith", in: "Anti-Covenant; Counter-Reading Women’s Lives in the Hebrew Bible", Edited by Mieke Bal, Sheffield, 1989

Beverly Allen, "No Man's Concubine", Xulon Press, 2004

Beverley Clack, "Misogyny In The Western Philosophical Tradition: A Reader", Rutledge, 1999

Bernard Huppe, "The Web of Words", State University of  New-York Press, 1970

Brian Carmany "Rethinking Eros: Sex, Gender, and Desire in Ancient Greece and Rome", Author House, 2010

Bruce Waltke, "An Old Testament Theology", Harper Collins Publishers, 2007

Candace West , Don H. Zimmerman, "Doing Gender", in: "Gender and Society", Vol. 1,  No. 2, Sage Publications,  1987

Carey Moore, "Judith ,A New Translation with Introduction and Commentary", Anchor Bible Series, Volume 40, Doubleday, 1985

Carey Moore, “Judith: The Case of the Pious Killer", in: "Bible Review", 1990

Carl Jung Gustav, "Alchemical Studies, Volume 13", Princeton University Press, 1967

Carl Laney, "First & Second Samuel- Everyman's Bible Commentary",   Moody Publishers, 1982

Carol Christ, Judith Plaskow, "Goddess and God in the World: Conversations in Embodied Theology", Fortress Press, 2016

Carol Meyers, “Procreation, Production, and Protection: Male Female Balance in Early Israel", in: "Community, Identity and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible",  Edited by: Charles Carter & Carol Meyers, Eisenbrauns, 1996

Carol Smith, "Delilah, A Suitable For Feminist Treatment", in: "Feminist Companion to Judges", Edited by Athalia Brenner, Bloomsbury Publishing, 1999

Caroline Blyth, "Reimagining Delilah’s Afterlives as Femme Fatale: The Lost Seduction", Bloomsbury Publishing, 2017

Carolyn Sharp, "Irony and Meaning in the Hebrew Bible", Indiana University Press, 2009

Catharine MacKinnon, "Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law", Harvard University Press, 1987

Catharine MacKinnon, "Toward a Feminist Theory of the State", Harvard University Press, 1989, Preface, Xiii

Catharine MacKinnon, "Women's Lives, Men's Laws", Harvard University Press, 2007

Cheryl Anderson, "Women, Ideology, and Violence: Critical Theory and the Construction of Gender in the Book of the Covenant and the Deuteronomic Law", T& T Clark International, 2004

Claudia Camp, "Wise, Strange and Holy: The Strange Woman and the Making of the Bible",  Bloomsbury Publishing, 2000

Clinton McCann, "Judges", Westminster John Knox Press, 2011

Colette Chiland, "Transsexualism: Illusion and Reality", Wesleyan University Press, 2003

Cornelis Houtman, "Who Cut Samson's Hair?", in: "Samson: Hero or Fool?: The Many Faces of Samson", Edited by  Erik Eynikel & Tobias Nicklas, Brill, 2014

Cynthia Edenburg, "Dismembering the Whole: Composition and Purpose of Judges 19-21", SBL Press, 2016

Dan Jacobson, "The Rape of Tamar",  House of Stratus, 2001

Dane Cunningham, "Take a Look Within", XulonPress,  2002

Dario Castiglione, Catriona McKinnon, (Editors) "Toleration, Neutrality and Democracy", Springer Science & Business Media, 2003

Deborah Cameron and Thomas Markus, "The Words Between the Spaces: Buildings and Language (Architext) 1st Edition", Routledge, 2002

Deborah Levine Gera, "Judith , Commentaries on Early Jewish Literature", De Gruyter, 2013

Deborah Sawyer, "Dressing up/dressing down: Power, Performance and Identity in the Book of Judith", in: "Theology and Sexuality", 15,  2001

Diana Vreeland, "The Darker Side of Samuel, Saul and David", Xulon Press, 2008

Dolores Jones, "Sex Is Sacred: Spirituality Vs. Religion",  Dorrance Publishing, 2012

Douglas Wilson, "'Reformed' is Not Enough", Canon Press & Book Service, 2002

Elizabeth Anne Clements, "Mothers on the Margin? The Significance of the Women in Matthew's Genealogy",   Wipf and Stock, 2014

Elizabeth Boase & Christopher Frechette, "Bible through the Lens of Trauma",  SBL Press, 2016

Elizabeth Philpot, "Judith and Holofernes: Changing Images in the History of Art",  in: "Translating Religious Texts: Translation, Transgression and Interpretation", Edited by David Jasper, Macmillan 1993

Ellen van Wolde, "Does Inna Denote Rape? A Semantic Analysis of a Controversial Word", in: "Vetus Testamentum 52", no. 4 , 2002

Elma Cornelius, "An interpretation of the rhetorical power of the dual power of the character of Judith", in: "Theologia Viatorum: Journal for Theology and Religion in Africa", 33, Number 3, 2009

Esther Buff, "Counseling Sexually Exploited Children", in: "Healing for Hurting Hearts: A Handbook for Counseling Children and Youth in Crisis", Edited by Phyllis Kilbourn,  CLC Publications, 2013

Esther Fuchs, "Sexual Politics in the Biblical Narrative: Reading the Hebrew Bible as a Woman", Sheffield Press, 2003

Esther Marie Menn, "Judah and Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis: Studies in Literary Form and Hermeneutics", Brill, 1997

Francis Brown, Samuel Rolles Driver & Charles Augustus Briggs, "Brown-Driver-Briggs (BDB) A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the Biblical Aramaic", based on the Hebrew lexicon of Wilhelm Gesenius as translated by Edward Robinson, Oxford, Clarendon Press, 1906

Geiza Xeravits, "A Pious Seductress : studies in the Book of Judith", Deuterocanonical and cognate literature studies, Volume 14, De Gruyter, 2012

George Nickelsburg, "Jewish literature between the Bible and the Mishnah: A historical and literary introduction", Fortress Press, 1981

George Rideout, "The Rape of Tamar," in: "Rhetorical Criticism: Essays in Honor of James Muilenburg", Edited by Jared Jackson & Martin Kessle, The Pickwick Press, 1974

Gerson Moreno-Riaño, (Editor) "Tolerance in the Twenty first Century: Prospects and Challenges", Lexington Books, 2006

Gregory Wong, "Compositional strategy of the book of Judges : an inductive, rhetorical study",  Brill, 2006

Hans Lichtenstein, "Die Fastenrolle", Hebrew Union College Annual, Volumes 8,9, 1931-2

Harold Washington, “Violence and the Construction of Gender in the Hebrew Bible: A New Historicist Approach", in: "Biblical Interpretation", Volume 5, Issue 4, 1997

Heerak Christian Kim, "Jewish Law and Identity: Academic Essays", Chapter 19, The Hermit Kingdom Press, 2005

Helen Efthimiadis-Keith, "Judith, feminist ethics and feminist biblical/Old Testament interpretation", in: "Journal of  Theology for Southern Africa", 138, 2010


Hemchand Gossai, "Power and Marginality in the Abraham Narrative - Second Edition",  Wipf and Stock Publishers, 2010

Hennie Marsman, "Women in Ugarit and Israel: Their Social and Religious Position in the Context of the Ancient Near East", Brill, 2003

Iris Marion Young, "Gender as Seriality: thinking about Women as a Social Collective", in: "Social Postmodernism: Beyond Identity Politics", Linda Nicholson and Steven Seidman (editors) , Cambridge University Press, 1995

Ishay Rosen–Zvi, "Bilhah the Temptress: 'The Testament of and 'The Birth of Sexuality", in: "The Jewish Quarterly Review", Volume 96, No. 1, 2006

Jacoby Adeshei Carter, Leonard Harris, (Editors) "Philosophic Values and World Citizenship: Locke to Obama and Beyond", Lexington Books, 2010

Jan Fokkelman, "Narrative art and poetry in the books of Samuel : a full interpretation based on stylistic and structural analysis",   Van Gorcum, 1981

J'annine Jobling, "Feminist Biblical Interpretation in Theological Context: Restless Readings",  Ashgate, 2002

James Ford, "When a Man Loves a Woman: Pursuing Her Heart",   Moody, 2004

James Vanderkam, "An Introduction to Early Judaism",  Eerdmans, 2000


Jo Cheryl Exum, "Lethal Women", in: "Borders, Boundaries and the Bible", Edited by Martin O'Kane, Sheffield Academic Press, 2002

Joel Dobin, "Kabbalistic Astrology: The Sacred Tradition of the Hebrew Sages", Inner Traditions / Bear & Co, 1997

Johanna Stiebert,"Fathers and Daughters in the Hebrew Bible",   Oxford University Press, 2013


John Boone Trotti, "Beauty in the Old Testament", Yale University, 1983

John Fullerton MacArthur, "The MacArthur Bible Commentary", Thomas Nelson, 2005


John Sullivan, James Piereson, George Marcus, "Political Tolerance and American Democracy", University of Chicago Press

John Shawcross, "The Uncertain World of Samson Agonistes", DS Brewer, 2001

John Thompson, "Writing the Wrongs: Women of the Old Testament among Biblical Commentators", Oxford University Press, 2001
Joseph Eddy Fontenrose, "Python: A Study of Delphic Myth and Its Origins",  University of California Press, 1980

Joseph Leurquin, "Sexual Integrity by the Book",    West Bow Press, 2011

Jörg Wettlaufer, "The jus primae noctis as a male power display: A review of historic sources with evolutionary interpretation", in: "Evolution and Human Behavior", Volume 21: 2, 2000

Josephus Flavius, "The Works of Flavius Josephus In Three Volumes",  Translated by William Whiston, Oxford, Printed by D.A. Talboys, 1839

Josephus Flavius, "Flavius Josephus: Judean Antiquities, Books 5-7", Brill, 2001


Josephus Flavius,  "Judean Antiquities", Volume 4,  Edited by: Steve Mason, Brill, 2005Judith Still, "Derrida and Hospitality",  Edinburgh University Press, 2010


Judith Lorber, "Believing is Seeing: Biology as Ideology", In: "Gender and Society", Vol. 7, No. 4, Sage Publications , 1993

Julia Epstein, Kristina Straub,  "Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity", Routledge, 1991

Julia Kristeva, "The Severed Head: Capital Visions", Columbia University Press, 2012

Julia Kristeva,  "Probleme de la structrution du texte", In: "Theorie d’Ensemble", Edition du Seuil, 1968

Kay Bussey, Albert Bandura, "Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation", in: "Psychological Review 106 (4), 1999

Kathy Manis Findley, "The Survivor's Voice: Healing the Invisible Wounds of Violence and Abuse", Smyth & Helwys, 1999

Karel van der Toorn, "From Her Cradle to Her Grave: The Role of Religion in The Life of The Israelite and The Babylonian Woman", Sheffield, 1994

Karla Bohmbach, "’With Her Hands on the Threshold’: Daughters and Space in the Hebrew Bible", Duke University, 1996

Keith Bodner, "Power Play: A Primer on the Second Book of Samuel",   Clements Publishing, 2004

Keith Bodner, "The Rebellion of Absalom", Routledge, 2014

Ken Stone, "Gender and Homosexuality in Judges 19:  Subject- Honor, Object- Shame?", Journal for the Study of the old Testament  67, 1995

Kenneth Sullivan, "Rules of Engagement",  New Book Publishing, 2012

Kevin Brine, Elena Ciletti & Henrike Lähnemann, "The sword of Judith : Judith studies across the disciplines",  Open Book Publishers, 2010

Lari Rowlett, "Violent Femmes", in: "Queer Commentary and the Hebrew Bible", Edited by Ken Stone, Sheffield Academic Press, 2001

Laura Duhan Kaplan, "The Parable of the Levite's Concubine", in: "From the Eye of the Storm: Regional Conflicts and the Philosophy of Peace", Edited by Laurence Bove & Laura Duhan Kaplan, Rodopi, 1995

Laura Sjoberg and Caron Gentry, "Reduced to Bad Sex: Narratives of Violent Women from the Bible to the War on Terror", In: "International Relations", Volume 22, No. 1, 2008

Laurie Davidson, Laura K. Gordon, Laura Kramer, Geoffrey Huck, Holly Heim, "The Sociology of Gender", Rand McNally College, 1979

Laurie Malliett, "Tamar's Closet: A Journey of Healing",  West Bow Press, 2013

Lawrence Wills, "The Jewish Novel in the Ancient World", Wipf and Stock Publishers, 2015

Leon James Wood, "The Distressing Days of the Judges", Wipf and Stock, 1975

Leon James Wood, "A Shorter Commentary on Genesis", Wipf and Stock, 1998

Leon Kass, "Regarding Daughters and Sisters: The Rape of Dinah", in: "Commentary 93", no. 4, 1992

Leslie Abend Callahan, "Ambiguity and Appropriation: The Story of Judith in Medieval Narrative and Iconographic Traditions", in: "Telling Tales: Medieval Narratives and the Folk Tradition", Edited by Francesca Canade, St. Matins Press, 1998

Leslie Hoppe, "New Light from Old Stories: The Hebrew Scriptures for Today's World",  Paulist Press, 1989

Lillian Klein, "The Triumph of Irony in the Book of Judges",   A&C Black, 1989

Luce Irigaray, "The Way Out of The Cave", Speculum of the Other Woman, Cornell University Press, Ithaca, 1988

Luis Alonso Schökel & Wilhelm Wuellner, "Narrative structures in the book of Judith : protocol of the eleventh colloquy",  Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture, 1975

Lyn Bechtel, "What if Dinah is Not Raped?", in: "Journal for the Study of the Old Testament", Volume 19, Issue 62, 1994

Marcia Welles, "Persephone's girdle : narratives of rape in seventeenth-century Spanish literature",  Vanderbilt University Press, 1999

Margarita Stocker, "Judith: Sexual warrior: Women and power in western culture", Yale University Press, 1998

Mary Anna Bader, "Sexual violation in the Hebrew Bible : a multi-methodological study of Genesis 34 and 2 Samuel 13",  Peter Lang, 2006

Marjorie Mogonye, "Judah's Shepherd King: The Incredible Story of David",  Tate, 2009

Martha Roth, "Age at Marriage and the Household: A Study of Neo-Babylonian and Neo-Assyrian Forms", in: "Comparative Studies in Society and History", Volume 29, Issue 4, 1987

Margaret Andersen , "Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender", Allyn & Bacon, 1997

Mark Masterson, Nancy Sorkin Rabinowitz, James Robson, "Sex in Antiquity, Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World", Routledge, 2015

Markus Thiel, (Editor) "The 'Militant Democracy' Principle in Modern Democracies", Routledge, 2016

Martine Aliana Rothblatt, "The Apartheid of Sex: A Manifesto on the Freedom of Gender", Crown Publishers, 1995

Martin Sicker, "The Second Book of Samuel: A Study in Prophetic History",   Author House, 2013

Marty Alan Michelson, "Reconciling Violence and Kingship: A Study of Judges and 1 Samuel", Wipf and Stock Publishers, 2011

Matthew Schwartz & Kalman Kaplan, "The Fruit of Her Hands: A Psychology of Biblical Woman",  Wm. B. Eerdmans, 2007

Meir Sternberg, "The Poetics of Biblical Narrative: Ideological, Literature and the Drama of Reading",  Indiana University Press, 1985

Michael Gilbert, "A Sometime Woman: Gender Choice and Cross-Socialization.", in: "Unseen genders : beyond the binaries", Felicity Haynes and Tarquam McKenna (editors), Peter Lang, 2001

Michael Riffaterre, "Text Production" ,Columbia University Press, 1983

Michele Montrelay, “Inquiry into Femininity”, in: "French Feminist Thought: A Reader", Edited by Toril Moi, Blackwell, 1987

Mieke Bal, "Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of Judges", University of Chicago Press, 1998

Mishael Caspi & Sascha Benjamin Cohen, "Still waters run deep: five women of the Bible speak", University Press of America, 1999

Michel Foucault, "Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writing, 1972–1977",  Collin  Gordon (Editor), 1980

Michèle Lamont, Graziella Moraes Silva, Jessica Welburn, Joshua Guetzkow, Nissim Mizrachi, Hanna Herzog, Elisa Reis, "Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil & Israel", Princeton University Press, 2016

Mira Morgenstern, "Conceiving a Nation: The Development of Political Discourse in the Hebrew Bible", Chapter 5, Pennsylvania State University  Press, 2009

Mordechai Friedman, "Tamar, a Symbol of Life: The "Killer Wife" Superstition in the Bible and Jewish Tradition", in: AJS Review, Volume 15, No. 1, 1990

Morton Scott Enslin, "The Book of Judith: Greek Text with an English Translation",   Brill, 1975

Nahum Sarna, "The JPS Torah Commentary: Genesis", 1989

Ora Brison, "A Pious Widow Turned Femme Fatal, Or More?" in: "A Feminist Companion to Tobit and Judith" , Edited by: Athalya Brenner-Idan & Helen Efthimiadis-Keith, Bloomsbury Publishing,  2015

Pamela Cooper-White, "The Cry of Tamar: Violence Against Women and the Church's Response", Fortress Press, 1995

Pamela Milne, "What Shall We Do with Judith? A Feminist Reassessment of a Biblical 'Heroine'",  in: "Semeia", 62, 1993

Patricia García, "Space and the Postmodern Fantastic in Contemporary Literature: The Architectural Void", Routledge, 2015

Patricia Montley, "Judith in the Fine Arts: The Appeal of the Archetypal Androgyne", Anima, 4, 1978

Paul Wright, "Joshua, Judges", B&H Publishing Group, 1998

Peggy Curri, "Representing the Biblical Judith in Literature and Art: An Intertextual Cultural Critique", University of  Massachusetts, 1994

Philip Esler, "'By the Hand of a Woman' : Culture, Story and Theology in the Book of Judith", in: "Social Scientific Models for Interpreting the Bible: Essays by the Context Group in Honor of Bruce Malina", Volume 53, Edited by John Pilch, Brill, 2001

Philip Esler, "Sex, Wives, and Warriors: Reading Old Testament Narrative with Its Ancient Audience", Casemate, 2012

Phyllis Trible, "Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives", Fortress Press, 1994

Pnina Galpaz-Feller, "Samson: The Hero and the Man : the Story of Samson Judges 13-16", Peter Lang, 2006

Raphael Cohen-Almagor, "The Scope of Tolerance: Studies on the Costs of Free Expression and Freedom of the Press", Routledge, 2006

Reva Siegel, “Why Equal Protection No Longer Protects: The Evolving Forms of Status-Enforcing State Action", Stanford Law Review 49, 1997

Richard  Docter, "Transvestites and Transsexuals, Toward a Theory of Cross-Gender Behavior", Plenum Press, 1988

Richard Marsden, "The Cambridge Old English Reader", Cambridge University Press, 2004

Richard Donald Nelson, "The Historical Books: Interpreting Biblical Texts Series", Abingdon Press, 1998

Richard Smith, "The Fate of Justice and Righteousness during David's Reign, Narrative Ethics and Rereading the Court History according to 2 Samuel 8:15-20:26",  T&T Clark, 2010

Robert Alter, "The David Story: A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel", W. W. Norton & Company, 1999

Robert Gagnon, "The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics", Abingdon Press, 2001

Robert Hodge, "Literature as Discourse: Textual Strategies in English and History", Johns Hopkins University Press, 1990

Robert Kaske, "Sapientia et Fortitudo in the Old English Judith", The Wisdom of Poetry: Essays in Early English Literature in Honor of Morton Bloomfield, Edited by Larry Benson, Western Michigan University, 1982

Robert Pinsky, "The Life of David",  Knopf Doubleday Publishing, 2005

Roger Hutchinson, "The Second Book of Samuel",  Cambridge University Press, 1911

Ronald Barthes, "The Death of the Author", in: "Image-Music-Text", Stephen Heath (Editor), Farrar, Straus and Giroux, 1978

Ruth Halperin-Kaddari, "Women in Israel: A State of Their Own", University of Pennsylvania Press, 2004

Sandra Beth Berg, "The Book of Esther", Scholars Press, 1979

Serge Frolov, "Judges",  Wm. B. Eerdmans Publishing, 2013

Shimon Bar-Efrat, "Narrative Art in the Bible", Chapter 6,   T&T Clark, 2010

Sidnie Ann White, "Esther: A Feminine Model for Jewish Diaspora", in: "Gender and Difference in Ancient Israel", Edited by Peggy Day, Fortress, 1989

Sidnie White Crawford, "In the Steps of Jael and Deborah: Judith as Heroine" in: "'No One Spoke Ill of Her': Essays on Judith" , Edited by James VanderKam, Scholars Press, 1992

Sigmund Freud, "The Taboo of  Virginity", Collected Papers, Translated by Joan Riviere, Hogarth, 1918

Sigmund Freud, "Three Essays on Sexuality", in:"The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud", The Hogarth Press, 1960

Skip Heitzig, "Homeland Security", Bridge Logos Foundation, 2010

Susan Ackerman, "When Heroes Love: The Ambiguity of Eros in the Stories of Gilgamesh and David", Columbia University Press, 2005

Susan Bordo, "Unbearable Weight", Feminism, Western Culture, and the Body", University of California Press, 2003

Susan Brownmiller, "Against Our Will", Simon and Schuster, 1975

Sandra Gilbert and Susan Gubar, "The Madwoman in the Attic, The Woman Writer and the Nineteenth–Century Literary Imagination", Yale University Press, 1984

Susan Moller Okin, "Justice Gender and the Family", Chapter 2,  Basic Books, 1989

Susan Moller Okin, "Is Multiculturalism Bad for Women?", Princeton University Press, 1999

Ted Cabal, "The Apologetics Study Bible",  B&H Publishing, 2007

Timothy Beneke ,"Men on Rape", St. Martin's Press, 1982

Tikva Frymer-Kensky, "Reading the Women of the Bible", Schocken Books, 2002

Tina Wray, "Good Girls, Bad Girls: The Enduring Lessons of Twelve Women of the Old Testament",  Rowman & Littlefield Publishers, 2008

Toni Craven, "Artistry and Faith in the Book of Judith", Scholars Press, 1983

Udi Aloni, "What Does a Jew Want? On Binationalism and Other Specters", Columbia University Press, 2011

Victor Matthews, "Judges and Ruth", Chapter 19, Cambridge University Press, 2004

Virginia Woolf, "Women and Writing",  Edited by  Michèle Barrett, Harcourt, Brace and Jovanovich, 1979

Walter Brueggemann , "First and Second Samuel, Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching",  John Knox Press, 1990

Walter C. Parker, (Editor) "Education for Democracy: Contexts, Curricula, Assessments", University of Washington, 2002

Yael Shemesh, "Rape is Rape: The Story of Dinah and Shechem (Genesis 34)", in: "Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft", Edited by Jürgen van Oorschot, Jan Christian Gertz, Sebastian Grätz, Uwe Becker, Volume 119, Issue 1, 2007

Yaira Amit,  "The Book of the Judges: The Art of Editing",  Brill, 1999

Yaira Amit, "Reading Biblical Narratives: Literary Criticism and the Hebrew Bible", Fortress Press, 2001

Yasir Suleiman, "A War of Words: Language and Conflict in the Middle East", Cambridge University Press, 2004

Yossi Leshem, "She Painted Her Eyes with Kohl and Dressed Her Hair, 2 Kings 9:30", in: "Hebrew Union College Annual, Vol. 76", 2005

Zakiyyah Hill, "Descendants of Tamar",  Xulon Press, 2007

Zonia Narito, "The book of Judith", in: "Women of courage: Asian women reading the Bible", Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology, Sa Dang Publishing House, 1992אין תגובות:

פרסום תגובה