יום רביעי, 27 בפברואר 2013

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כב - תוכן העניינים

הופיע השנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כב, בעריכת ד"ר נילי ואזנה.
ֿהמכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשע"ג. 
תוכן העניינים
נילי ואזנה, דבר העורכת
אלן קופר, פרופ' מתתיהו צבת ז"ל
דבריאל בירנבאום, פרופ' מנחם צבי קדרי ז"ל
מקרא
רוני גולדשטיין, עוד על סיפור נחש במגילת שמואל מקומראן (4QSama) מגמתו ותפוצתו
 דוד פרנקל, דמותו של האלוהים בספר איוב
 שרה יפת, טקס קריאת התורה (נחמיה ח 1–12)
המזרח הקדום והמקרא
יורם כהן, הרשימות הלקסיקליות מן המזרח הקדום: חיבורים ללימוד קריאה, כתיבה
ופרשנות של כתב היתדות
דנאל קאהן, הרקע ההיסטורי לרשימה טופוגרפית מימי רעמסס ג'
 נגה איילי-דרשן, מסורות יער הארזים בסיפור המצרי 'שני האחים' ובבראשית ב–ג
תולדות הפרשנות
ערן ויזל, דעתו של רשב"ם בשאלת חלקו של משה בכתיבת התורה
מרים סקלרץ, התמודדות עם הפער בין הפשט לדרש – רמב"ן בעקבות ראב"ע
יחיאל צייטקין, יצחק די לאטשׂ – מחבר מיימוני פרובנסלי ופירושו לתורה (בכתב יד)
ביקורת ספרים
יהונתן יעקבס, פשוטם של מקראות [על: שרה יפת וערן ויזל (עורכים), 'ליישב פשוטו של מקרא': אסופת מחקרים בפרשנות המקרא
קתלין אברהם, הליך יישוב מחלוקות בבתי המשפט הבבליים במאות השביעית עד החמישית
לפסה"נ [על: Shalom E. Holtz, Neo-Babylonian Court Procedure (Cuneiform
Monographs 38), Leiden: Brill, 2009, xviii + 335 pp.]
חגי משגב, מתרבות סופרים ל'עם הספר' [על: אהרן דמסקי, ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה
(ספרית האנציקלופדיה המקראית כח), ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב, כג + xv עמ' +
16 עמ' לוחות]אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה