יום חמישי, 20 באוקטובר 2022

הרהורים דידקטיים בהוראת מקרא: מיקוד הלמידה, כישורים ללמידה עצמית, פרשנות

משה אילן, איש מקרא, מחנך ומנהל האגף לתכניות לימודים (עד 2001)

מיקוד הלמידה
נפתח את דברינו במובאה מתוך מאמרו של משה גרינברג – "הוראת התנ"ך בבתיה"ס בישראל" המנסה לתאר את הנחות היסוד של תפיסת העולם המקראית:

"אופי המקרא הוא לתאר את תולדות ישראל ומוסדותיו כמעוצבים על ידי שילוב רצון האדם ברצון האלוהים. רצון האלוהים הוא הקובע את כללי ההוויה, והאדם מרצונו מקבל את הכללים האלה או מואס בהם. היחס המיוחד של אלוהים לישראל עומד על ברית מלך – הוא קנה אותם לו לעם בגואלו אותם מיד פרעה באותות, כרת להם ברית שבה נהיו לו לעם והוא היה להם לאלוהים. ציווה להם חוקים לדבוק בו לבדו, הביאם אל הארץ שייעד להם ונטעם שם בשלום. תפקידו של העם הוא להיות לו ממלכת כוהנים וגוי קדוש. תפקידו של היחיד הוא להגשים בחייו את דרך ה' – צדקה ומשפט – ולדאוג שהציבור שבו הוא יושב ישאף להגשימה אף הוא. בעשיית רצון האלוהים כרוכה הברכה ליחיד ולציבור. בהפרת רצונו כרוכים הקללה והחורבן... התפיסה המקראית היא אפוא מסכת הארוגה ממושגי הברית והתורה, חובות היחיד והרבים וגורל לאומי התלוי באלה". (פתחים ד' עמ' 40, 1977)

יום רביעי, 19 באוקטובר 2022

פירושו של שמואל אחיטוב לספר הושע בסדרה ׳מקרא לישראל׳

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העבריתהושע עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב (מקרא לישראל), הוצאת ספרים עם עובד בע״מ, תל אביב תשפ״ב 2022, 313 עמודים

יום שבת, 15 באוקטובר 2022

תנ״ך ופוליטיקה בספרו של יאיר לפיד על מנהיגים תנ״כיים

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית


יאיר לפיד, הגיבורים שלי: ארבע הרצאות תנ״כיות, ידיעות אחרונות * ספרי חמד, תל אביב 2008, 127 עמודים

הספר, ״הגיבורים שלי: ארבע הרצאות תנ״כיות״, הוא ספרו התשיעי של יאיר לפיד. יש בו ארבע מהרצאותיו הפופולריות על התנ״ך, ״הספר הכי טוב שנכתב אי פעם״, כלשונו של לפיד, ואלו הן: ״האדם הפוחד״ (אברהם), ״חייו הכפולים של יעקב אבינו״, ״עונשו של משה״ ו״שאול ושמואל: המלחמה על המלוכה״.

יאיר לפיד, אתם שואלים, קורא בתנ״ך? איך? קריאה מעמיקה? מחדשת? פוליטית? את זה תשפטו בעצמכם. אבל לגבי השאלה ׳פוליטית?׳ אשיב מייד למי שלא מסוגל להתאפק - ברור שכן! 

ואזהרת מסע למי שכבר גמרו אומר בליבם לקרוא את סקירתי (טעות, רבותי, טעות! אתם עוד יכולים לחזור בכם...) - אם תמצאו כאן הקבלות ראי מה שקרה וקורה בפוליטיקה הישראלית של היום (תשפ״ב-תשפ״ג) זה על אחריותכם הבלעדית. ראו הוזהרתם!

יום שלישי, 11 באוקטובר 2022

מדרש בראשית רבה - מהדורתו של חננאל מאק

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית

הוצאת כרמל

חננאל מאק, מראשית לבראשית רבה, א-ב, מהדורה שנייה, הוצאת כרמל, ירושלים תשפ״ב (2022), 847 עמודים

ספרו של חננאל מאק (פרופסור אמריטוס מהמחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר אילן), ׳מראשית לבראשית רבה׳, הוא מהדורה שנייה, מורחבת ומתוקנת של המהדורה הראשונה שיצאה לאור בשנת תש״ע (2010) תחת הכותרת ׳מראשית לבראשית רבה׳. המהדורה הראשונה כללה 14 פרקים שהוקדשו כולם למדרש רבה על פרק א של ספר בראשית. בשנת תשע״ו (2016) הופיע חלקה השני של המהדורה ובה 17 פרקים על בראשית ב-יא. המהדורה הנוכחית מתייחסת אל כל מדרש בראשית רבה, מראשית את אחרית, אם כי לא כל קטעי המדרש נדונו והתפרשו בספר. הוא מתמקד רק בחלקים שבעיני מאק נחשבים לטעונים עיון ודיון מיוחדים.

יום שני, 10 באוקטובר 2022

יורד־ים בשליחות האהבה

אלי יונה, משורר


הַדַּחַף הַגַּבְרִי

לְהַבְקִיעַ דֶּרֶךְ לְעִתִּים צוֹלֵחַ

וּלְעִתִּים לֹא

יום ראשון, 9 באוקטובר 2022

הזמנה למחשבה מקראית בעקבות ספרם של קבאנאס ואילוז, ׳שלטון האושר: איך מדע האושר שולט בחיינו׳

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית בירושלים

אדגר קבאנאס ואווה אילוז, שלטון האושר: איך מדע האושר שולט בחיינו, מאנגלית: יוסי מילא, בן שמן 2022, 216 עמודים


הספר החדש המונח לפנינו, ׳שלטון האושר׳, עוסק בסוגיה שקשה להגזים בחשיבותה - האושר - והוא בוחן אותה בחברה המערבית המודרנית מכיוון סוציולוגי ופסיכולוגי. מילות מפתח בספר הן:
אושר, מדע האושר, רגשות, חשיבה חיובית, אינדיווידואליות, בחירות אישיות, עצמיות מאושרת, הנורמלי, הסדר הפוליטי והכלכלי, אינטרסים של חברות וממשלות, קפיטליזם, מיתוג ומיסחור.

מה לספר כזה ולמקרא? הרי מדובר לא בשתי גלקסיות נפרדות אלא בשני יקומים שלמים השונים מהותית זה מזה מבחינה רעיונית ותרבותית. המקרא מייצג עולם עתיק על אמונותיו, ערכיו וסדריו, והספר שלפנינו את העולם הקפיטליסטי המודרני בן זמננו. יחד עם זאת, הקורא המודרני במקרא, שהוא בן העולם הקפיטליסטי המערבי נושא עימו בהכרח  את ערכיו ודרכיו, והם משמשים לו עדשות סמויות דרכן הוא רואה את הפסוקים הקדמוניים. וגם אם ינסה בכל כוחו לאיין את השפעתם, איון מוחלט לא יימצא לו. 

יום חמישי, 6 באוקטובר 2022

פירושם של רימון כשר ואליהו עסיס לספר חגי בסדרה ׳מקרא לישראל׳

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית


רימון כשר ואליהו עסיס, חגי עם מבוא ופירוש (מקרא לישראל), הוצאת ספרים עם עובד בע״מ, תל אביב תשפ״ב 2002, 133 עמודים

חגי הוא הנביא הראשון שניבא ליהודה לאחר שיבת ציון. שם הנביא, חַגַּי, הוא צורה מוארכת של חַגִּי (החג שלי). תקופת פעילותו היתה קצרצרה - פחות מארבעה חודשים, שהיו בשנת שתיים לדריוש הראשון (521/520 לפנה״ס). חגי היה בן דורו של זכריה.

ספר חגי מקיף שני פרקים בלבד הכוללים נבואות תוכחה ונחמה והן מסודרות בסדר כרונולוגי, כפי שניתן ללמוד מהתאריכים שבראשן. כשר ועסיס מחלקים את הספר לארבע יחידות:

יום רביעי, 5 באוקטובר 2022

פירושם של עסיס וכשר לספר מלאכי בסדרה ׳מקרא לישראל׳

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העבריתאליהו עסיס ורימון כשר, מלאכי עם מבוא ופירוש (מקרא לישראל), הוצאת ספרים עם עובד בע״מ, תל אביב תשפ״ב 2022, 164 עמודים

הפירוש שלפנינו הוא פרי איחוד מוחות, תובנות וכוחות של שני חוקרים חשובים מהמחלקה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילן: פרופ׳ אליהו עסיס ופרופ׳ אמריטוס רימון כשר. לכשר אין זה הפירוש הראשון ב׳מקרא לישראל׳. בשנת תשס״ד הוא כבר פירסם בסידרה את פירושו  לספר יחזקאל (שני חלקים).

יום ראשון, 2 באוקטובר 2022

ולחנה יתן מנה אחת אפים

אסתי קושמרו אברהם, משוררת

מנה אחת אפיים

וּלְחַנָּ֕ה יִתֵּ֛ן מָנָ֥ה אַחַ֖ת אַפָּ֑יִם כִּ֤י אֶת־חַנָּה֙ אָהֵ֔ב (שמואל א, א:ה)


אֶלְקָנָה אִישִׁי הָאוֹהֵב,
רוֹאָה אֶת הָאַהֲבָה הַמִּשְׁתַּקֶּפֶת בְּעֵינֶיךָ,
שׁוֹמַעַת אֶת מִלּוֹתֶיךָ הָאוֹהֲבוֹת אֵלַי
"ֲהלוֹא אנֹכִי טוֹב לָךְ מעֲשָׂרָה בָּנים"
חָשָׁה בְּיַחַסְךָ הַמַּעֲדִיף
כְּשֶׁבְּכָל פַּעַם אַתָּה מְחַלֵּק לִי מָנָה כְּפוּלָה...
אַךְ כָּל מֶחְווֹת הָאַהֲבָה
וְכָל הַמִּלִּים הַחַמּוֹת
לֹא מְמַלְּאִים אֶת הַחֶסֶר ...
מִתְפַּלֶּלֶת מֵעֹמֶק לִבִּי וּמְיַחֶלֶת
לְיֶלֶד-
פְּרִי אַהֲבָתֵנוּ.