יום חמישי, 16 במאי 2013

אלה תולדות גדעון: תוכן העניינים

חוה שלום-גיא, גדעון במקרא: מחזור סיפורים מקראי בראי מקבילותיו, הוצאת רסלינג, תל אביב 2013, 284 עמודים
Hava Shalom-Guy, The Gideon Cycle through the Mirror of Its Literary Parallels, Biblical Studies Series, Resling, Tel Aviv 2013, 284 pages
פתח דבר 
מבוא
פרק א: מקבילות ספרותיות פנימיות במחזור הסיפורים על גדעון
מינוי גדעון למושיע (שופטים ו 11–24) – מאבקו של גדעון בעבודת הבעל (שופטים ו 25–32) 
תוכחת 'איש נביא' (שופטים ו 7–10) – מינוי גדעון למושיע (שופטים ו 11–24) 
העימות עם בני אפרים (שופטים ז 24–ח 3) – העימות עם אנשי סוכות ופנואל (שופטים ח 4–21) 
סיפורי גדעון (שופטים ו–ח) – פרשת אבימלך (שופטים ט 1–57) 
המלחמה במגדל שכם (שופטים ט 46–49) – המלחמה בתבץ (שופטים ט 50–55)
פרק ב: מקבילות בין סיפורי גדעון לבין מסורות בספר שופטים
תוכחת 'איש נביא' (שופטים ו 7–10) – תוכחת מלאך ה' בבוכים (שופטים ב 1–5)
תוכחת 'איש נביא' (שופטים ו 7–10) – תוכחת האל (שופטים י 10–16) 
מינוי גדעון למושיע (שופטים ו 11–24) – סיפור לידתו של שמשון (שופטים יג 1–24א) 
מאבקו של גדעון בעבודת הבעל (שופטים ו 25–32) – סיפור פילגש בגבעה (שופטים יט) – סיפור סדום (בראשית יט) 
העימות בין גדעון לבין בני אפרים (שופטים ח 1–3) – מלחמת יפתח בבני אפרים (שופטים יב 1–6) 
פרק ג: מקבילות בין סיפורי גדעון לבין מסורות בספרי מקרא אחרים
תוכחת 'איש נביא' (שופטים ו 7–10) – סיפור הברית בשכם (יהושע כד 1–28, 31) 
תוכחת 'איש נביא' (שופטים ו 7–10) – תוכחת שמואל במצפה (שמואל א' י 18–19א) 
תוכחת 'איש נביא' (שופטים ו 7–10) – נאום הפרֵדה של שמואל (שמואל א' יב) 
מינוי גדעון למושיע (שופטים ו 11–24) – הקדשת משה (שמות ג 1–15) 
מינוי גדעון למושיע (שופטים ו 11–24) – הבשורה על לידת יצחק (בראשית יח 1–15) 
מאבקו של גדעון בעבודת הבעל (שופטים ו 25–32) – מבחן האש בכרמל (מלכים א' יח 17–40) 
מעשה האפוד (שופטים ח 24–27) – מעשה העגל (שמות לב) 
מלחמת גדעון במדיין (שופטים ו–ח) – מלחמת שאול בפלשתים במכמש (שמואל א' יג 1–יד 46) 
מות אבימלך בתבץ (שופטים ט 50–55) – פרשת דוד ובת שבע (שמואל ב' יא) 
מות אבימלך בתבץ (שופטים ט 50–55) – לכידתו של שבע בן בכרי באבל בית מעכה (שמואל ב' כ 14–22) 
מות אבימלך בתבץ (שופטים ט 50–55) – מות שאול על הגלבוע (שמואל א' לא 1–6; שמואל ב' א 1–16) 
אחרית דבר
רשימת קיצורים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה