הגשת חומרים

1. הבלוג הוא בלוג פרטי. החומרים המוגשים אליו יתפרסמו אך ורק על פי שיקול דעתה של העורכת.

2. הדעות המובעות בפוסטים המתפרסמים בבלוג הן של מחבריהם ובשום פנים ואופן אין לראותם כשופר לדעותיה של העורכת.

3. הבלוג מפרסם חומרים מקוריים בלבד, ואינו מפרסם חומרים שכבר פורסמו ברשת.

4. הסכמה לפרסום בבלוג של חומרים שכבר ראו אור בדפוס מותנית גם בשיקול דעתה של העורכת וגם בהסכמת בעלי זכויות היוצרים על הפירסום בדפוס.

5. הבלוג מצוי באינטרנט ועל כן הגשת חומרים לפירסום בבלוג היא הסכמה מיניה וביה לפירסומם באינטרנט.

6. סוגי קבצים: קבצי טקסט (פורמט doc בלבד), קבצי אודיו, ווידאו, תמונות, צילומים וציורים.

7. חובה לקיים את החוק בדבר שמירת זכויות יוצרים. אם נפלה שגגה בעניין זכויות יוצרים לרשומה כלשהי, והדבר הובא לידיעת העורכת, הרשומה שיש בה הפרה לכאורה של זכויות היוצרים תוסר מידית מהבלוג.

8. אתר זה הוא בלוג פרטי ללא כוונת רווח ואין בו פירסומות. לפיכך אין לצַפות לתגמול כספי כלשהו על פרסום יצירות, גם לא לתמלוגים כלשהם.
 
   9. בקשת מחבר להסרת רשומתו תיענה מייד וכן בקשה להסרת רשומה מטעמי זכויות יוצרים או פגיעה חלילה בצנעת הפרט. 
    
      10. מסירת חומרים לפירסום היא הסכמה מיניה וביה לכל זה.

11. הכתובת למשלוח הצעות חומרים לפירסום: דר‘ לאה מזור mazor.lea@gmail.com

                                               
                                             לדף הבית הקישו כאן