הגשת חומרים


גולשות וגולשים יקרים,
אני שמחה שבחרת להכנס לבלוג שלי ולהנות מתכניו. כל הכתוב בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהפך.
אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש בבלוג ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הכלולים במסמך זה. אם אינכם מסכימים לכולם או לחלקם, הנכם נקראים שלא לעשות בבלוג שימוש כלשהו. 

1. הנכם רשאים להשתמש בטקסטים שבבלוג אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד ומחקר. אין לעשות בבלוג ובתכניו שימוש מסחרי כלשהו. השימוש בתכנים ובדימויים החזותיים שמופיעים בבלוג כפוף לחוק זכויות היוצרים. 

2. כל ציטוט מהתכנים שבבלוג חייב לשאת את הפרטים הביבליוגרפיים המלאים שלו: שם מחבר הרשומה, שם הרשומה, שם הבלוג וכתובתו האלקטרונית. 

3. בבלוג מתפרסמים תכנים שנכתבו על ידי אנשים שונים. הבלוג אינו נושא בשום אחריות לתכנים אלו. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם - חלה על מי שמסר אותם לפרסום בבלוג. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, הבלוג יסירם לאלתר.

4. הבלוג רשאי למחוק על פי שיקול דעתו כל פוסט שמצוי בו, ללא שום הודעה למחברים. 

5. הבלוג הוא בלוג פרטי.  החומרים המוגשים אליו יתפרסמו אך ורק על פי שיקול דעתה של העורכת בעלת הבלוג.

6. הדעות המובעות בפוסטים המתפרסמים בבלוג הן של מחבריהן ובשום פנים ואופן אין לראותם כשופר לדעותיה של העורכת.

7. הבלוג מפרסם חומרים מקוריים בלבד, ואינו מפרסם חומרים שכבר פורסמו ברשת.

8. הסכמה לפרסום בבלוג של חומרים שכבר ראו אור בדפוס מותנית גם בשיקול דעתה של העורכת וגם בהסכמה בכתב של בעלי זכויות היוצרים על הפירסום הראשון.

9. הבלוג מצוי באינטרנט ועל כן הגשת חומרים לפירסום בבלוג היא הסכמה מיניה וביה לפירסומם באינטרנט.

10. חובה לקיים את החוק בדבר שמירת זכויות יוצרים. אם נפלה שגגה בעניין זכויות יוצרים לרשומה כלשהי, והדבר הובא לידיעת העורכת, הרשומה שיש בה הפרה לכאורה של זכויות היוצרים תוסר מידית מהבלוג.

11. אתר זה הוא בלוג פרטי ללא כוונת רווח ואין בו פירסומות: לא למוצרים, לא לכנסים, לא לארועים, ולא לכל דבר אחר. 

12. הבלוג הפרטי שלי נעשה כולו בהתנדבות על ידי וללא עזרה כלשהי. אין לצַפות לתגמול כספי כלשהו על פרסום יצירות, גם לא לתמלוגים כלשהם לגוף כלשהו. במידה ויתברר שהפירסום חייב בתמלוגים על המחבר לשאת אותם בעצמו. 
 
 1 13. בקשת מחבר להסרת רשומתו תיענה מייד וכן בקשה להסרת רשומה מטעמי זכויות יוצרים, פגיעה חלילה בצנעת הפרט או מכל סיבה שהיא.  
    
144. מסירת חומרים לפירסום בבלוג היא הסכמה מיניה וביה לכל הכתוב כאן ואישור מצד היוצרים שהם נותנים לבלוג שלי את הזכות לפרסם את דבריהם בו. אם חלילה תהיה תביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים היא תופנה ליוצרים, שהבלוג נתן בם את אמונו מלכתחילה.

15. הכתובת למשלוח הצעות חומרים לפירסום: דר‘ לאה מזור mazor.lea@gmail.com

                                               
                                             לדף הבית הקישו כאן