הגשת חומרים

1. הבלוג הוא בלוג פרטי.  החומרים המוגשים אליו יתפרסמו אך ורק על פי שיקול דעתה של העורכת בעלת הבלוג.

2. הדעות המובעות בפוסטים המתפרסמים בבלוג הן של מחבריהן ובשום פנים ואופן אין לראותם כשופר לדעותיה של העורכת.

3. הבלוג מפרסם חומרים מקוריים בלבד, ואינו מפרסם חומרים שכבר פורסמו ברשת.

4. הסכמה לפרסום בבלוג של חומרים שכבר ראו אור בדפוס מותנית גם בשיקול דעתה של העורכת וגם בהסכמה בכתב של בעלי זכויות היוצרים על הפירסום הראשון.

5. הבלוג מצוי באינטרנט ועל כן הגשת חומרים לפירסום בבלוג היא הסכמה מיניה וביה לפירסומם באינטרנט.

6. סוגי קבצים: קבצי טקסט (פורמט doc בלבד), קבצי אודיו, ווידאו, תמונות, צילומים וציורים.

7. חובה לקיים את החוק בדבר שמירת זכויות יוצרים. אם נפלה שגגה בעניין זכויות יוצרים לרשומה כלשהי, והדבר הובא לידיעת העורכת, הרשומה שיש בה הפרה לכאורה של זכויות היוצרים תוסר מידית מהבלוג.

8. אתר זה הוא בלוג פרטי ללא כוונת רווח ואין בו פירסומות: לא למוצרים, לא לכנסים, לא לארועים, ולא לכל דבר אחר. 

9. הבלוג הפרטי שלי נעשה כולו בהתנדבות על ידי וללא עזרה כלשהי. אין לצַפות לתגמול כספי כלשהו על פרסום יצירות, גם לא לתמלוגים כלשהם לגוף כלשהו. במידה ויתברר שהפירסום חייב בתמלוגים על המחבר לשאת אותם בעצמו. 
 
 1  10. בקשת מחבר להסרת רשומתו תיענה מייד וכן בקשה להסרת רשומה מטעמי זכויות יוצרים, פגיעה חלילה בצנעת הפרט או מכל סיבה שהיא.  
    
  11. מסירת חומרים לפירסום בבלוג היא הסכמה מיניה וביה לכל הכתוב כאן ואישור מצד היוצרים שהם נותנים לבלוג שלי את הזכות לפרסם את דבריהם בו. אם חלילה תהיה תביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים היא תופנה ליוצרים, שהבלוג נתן בם את אמונו מלכתחילה.


12. הכתובת למשלוח הצעות חומרים לפירסום: דר‘ לאה מזור mazor.lea@gmail.com

                                               
                                             לדף הבית הקישו כאן