יום רביעי, 30 בינואר 2013

הספד לאביגדור (ויקטור) הורוויץ

21 בינואר 2013 (י' בשבט תשע"ג)
מפי פרופ' שלום מ' פאול, האוניברסיטה העברית

ויקטור, ידידי היקר, צער גדול נפל על כולנו, "ונָהָה נְהִי נִהְיָה" (מיכה ב, ד). המומים אנו, אבֵדה קשה, ואספד עליך "הוי אחי" (מל"א יג, ל). הלכת לעולמך טרם זמנך, בלוא עת.
בהזמנה שנשלחה לקראת יום שמחתך, שהפכה ליום אֵבֶל, הייתי אמור לשאת דברים לכבודך, והכותרת הייתה "מִשְׁוַלְיָה (כך צריכים לבטא ולא 'שׁוּלְיָה') לשָכֵן לעמית", ולחוט המשולש שמעולם לא במהרה יינתק, ועל-פי התבנית הספרותית "שלוש-ארבע", אוסיף גם את החשוב מכולם – "חבר".

ראשון ראשון: "שְׁוַלְיָה" – בשנה הראשונה שלי בהוראה באוניברסיטה העברית, מֵעַל לארבעה עשורים, נעזרתי בכשרונותיך הרבים והמגוונים כעוזר הוראה. וכפי שכתוב בשפה האהובה עליך, השפה האכדית שבה נהגנו לדבר איש אל רעֵהו, kabtu mali bēli imaṣṣi, "אדם חשוב ישתווה לאדונו", ו-šamallu (המילה הארמית שְׁוַלְיָה שאולה מאכדית) ummân imaṣṣi, "שְׁוַלְיָה ישתווה לחוקר". כמה פתגם זה הולם אותך והתעלֵיתָ עליו: מעוזר הוראה התרוממתָ והתגדלתָ לאחד החוקרים הדגולים בתחומי המקרא והמזרח הקדום.
"עמית" – ויקטור, אתה בוֹר סיד המשאיר בור עמוק בחוגים שלנו. אתה אינך "המועט המחזיק את המרובה", אלא המרובה המחזיק את המרובה. חוקר פורה ומפרה, המעשיר את כולנו בתובנות משׂכילות ובמחקרים נפלאים ומחכימים. עושר ידיעותיך במכמני העבר זורם כנחל איתן המרענן והמרנין.
אתה לא פסקתָ למשוך בשבט סופר, או אולי יותר ראוי לומר, בחרט הסופר. ואפשר לייחס לך את מה שנאמר על המלך האשורי אשורבניפל: ša nēmeqi Ea… kullat ṭupšarrūti iḫrusu karassu, "ראשו מבין חכמת אֵאָ (אל החכמה), תורת הסופר בשלֵמותהּ". אתה עתיר היֶדע, מעמיק ומחדש, חוקר פיקח, המפקח את עיני כולנו.
כמה הרשמתָ את כולנו בתמונתך, בה אתה מחזיק בגאווה מוצדקת את שני הכרכים של פירושך העברי לספר משלי, שזה עתה ראה אור, והכתרתָ את התמונה ב"זה היום קיוונוהו: “Father and Twins”. ואוסיף, כמו שכתוב באכדית: tū’imi tulīd, "תאומים יָלַדתך" (כי לשון "ילד" במקרא מתייחסת גם לאב). מצירֵי הלֵידה הממושכים (המוכרים להרבה מאיתנו הנמצאים כאן) גוחו שני ולָדות, תאומֵי צְבִיָּה. וזה לכולכם לדעת, ויקטור הוא בוגר מצטיין מ"אוניברסיטת מיסופוטמיה". בכתביך עולם המקרא והעולם המיסופוטמי – חד הם. או לפי מטבע הלשון היחידאי שאתה חידשתָ, אתה cuneobiblicist למופת, וריח הפְּרת והחידקל מהול בניחוח המקרא מְבַשֵׂם את כל מחקריך.
"שכן וחבר", אנקדוטות: קודם אקרא משיר שחיברתָ, המעיד על שנינותך השובבה:

Sumerian Sirens, Babylonian Beauties
The summer Rencontre had come to an end
And assyriologists all had drunk a fine blend
Of Enkidu Beer [1] and karān-šikaru [2]
And their minds filled with visions of sinniš-zikaru
They couldn’t decide on a closing event,
So back to the lecture hall all of them went 
And convened in emergency ukkin [3] and puḫru [4]
And decided by ḫe.am [5] the one thing to do
Wilfred and Sasson and Andrew and Van [Soldt] [6]
Were appointed the envy of every fine man
They were chosen to judge the “Kuzbītu [7] Four”
Pamela, Chessie, Eva and Eleanor [8]
Who would stroll down the catwalk in melammu [9] so bright
Wearing nothing much else on that glorious night
But it was not for their beauty they’d win an agû [10]
But for the eme [11] they spoke and what each of them knew
And their talent to wow every young or old scholar
Who had chosen a field where one can’t make a dollar
So ask them some questions, and give each a chance
To speak in Akkadian or in Sumerian dance
Ask them of society, astronomy, history
And check out which one has cuneiform literacy
And at the end of the pageant, the one still in situ
Will be granted the title of this year’s Kuzbītu!

נהגנו להתכתב או לשוחח שיחת חוּלין טלפונית כמעט יום ביומו.  וברצוני לקרוא לידידיך הנוכחים כאן מאחת השיחות המטובלות במילתא דבדיחותא: כשפירושי באנגלית לישעיהו מ–סו התפרסם, כתבתָ:

– I replied, “Thank you so much. The book just arrived.” 
– You answered, “Then I won’t disturb you.” 
– “No disturbance,” I said. “How can I read over 700 (!) pages all at once? I’ll save you a copy when the others arrive.” 
– You wrote back, “Thanks. I look forward to it. In the meantime, I’m swamped with work, as usual. I still await final page proofs of Proverbs, and even as I wait I have six lectures scheduled for May–July. One will be given tomorrow in absentia in Japan.” 
– “Only six? Are you slowing down, my friend?” I wrote. 
– You replied, “Oops. Miscounted. I meant nine. Must have stood the digit on its head.”

זאת ועוד: הזכרתָ לי בהתכתבות לאחרונה במעשה ששכחתי. כשהייתָ bēl miṣri, בר מֵיצְרָא שלי בירושלים, עמדתָ לנסוע לשדה התעופה טעון מזוודה. בהתחשב במצב בריאותך ובעובדה שאתה התגוררתָ בקומה השלישית של הבניין מולי וכבוּדתך עייפה מנשׂוא, הִצעתי לך שאני אשמח לסחוב אותה בשבילך. אתה כתבתָ לי שחשבתָ שאמרתָ לי "תודה". ייתכן, אולם אני מתאר לעצמי שכן אמרת. וכנגד, כשאתה הכנתָ והכשרתָ את בנִי לטקס הבר-מצווה והטעמתָ לו את טעמי המקרא, אני חושב שאני אמרתי לך "תודה". ייתכן, אולם אני מתאר לעצמי שכן אמרתי.
נעזרתי בך, ויקטור, כקטנות כגדולות: כקטנות, בסימנים הדיאַקריטיים שבפְעלים האכדיים, וכגדולות, בחומר הביבליוגרפי הגדוש והצָפוּן בראשך.
תלמיד בקי אתה בחדרֵי התורה ובקריאת התורה. וכמו שכתוב בבבלי עירובין (לב ע"א) ופסחים (ט ע"א): "חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן". אנו נמשיך ונתמיד ליזון מדבריך המתוקנים. וארשה לעצמי לעוות קמעא את הפסוק האחרון בספר ירמיהו (נב, לד): חכמתך חכמת תמיד, ניתנה לנו דבר יום ביומו כל ימי חייך עד יום מותך.
ואחרון אחרון חביב כמתַת פרידה: תדע שכיום יש בידינו חמישים ושלושה מאמרים הכוללים יותר מתשע מאות וחמישים עמודים הכתובים על ידי גדולי חוקרי המקרא והמזרח הקדום. הם עתידים להתפרסם בספר היובל שלך, שלצערנו ולעוגמת נפשנו יהיה ספר הזיכרון לך. אתה תחסר לנו מאוד.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים ותהא נשמתך עדן.

-----------------------------------------------------------------------
1 A beer brewed specially for the Helsinki Rencontre, 2001.
2 Akkadian, wine, beer.
3 Akkadian, female, male.
4 Sumerian, assembly.
5 Akkadian, assembly.
6 Sumerian, “so be it.”
7 Four prominent Assyriologists, leaders of the International Association for Assyriology.
8 Akkadian, sexually appealing.
9 Four stunning (and brilliant) Assyriologists.
10 Akkadian, divine radiance.
11 Akkadian, crown.
12 Sumerian tongue, language.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה