יום חמישי, 17 ביולי 2014

האדם הוא המילה והמילה היא האדם

פרופ' יהושע גתי, אוניברסיטת קייפ טאון, המכללה האקדמאית בית ברל ואוניברסיטת תל אביב

פרשת  מטות: במדבר ל 2 - לב 42
הפרשה פותחת בעניין הנדרים ואני אפתח בדברי קהלת: "אל תבהל על פיך  ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים... טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם" (ה' 1, 4). בקיצור, אם נדרת אז תממש. אבל, קהלת מייעץ, מוטב שלא תידור, ולכן אל תמהר בדבריך, אל תהיה פזיז בלשונך.

יש משהו חיובי בנדר. למשל, אדם מעשן והוא נודר נדר שיפסיק, ומחייב את עצמו. כלומר, יש כאן נקודת מוצא שאומרת שאם אדם מרגיש בפגם מסוים או בבעיה הקשורה בו, והוא רוצה להימנע ממנה ולתקן את עצמו, הוא יכול לנדור נדר. כלומר, הנדר הוא יותר מהבטחה, הוא חיוב עצמי. 
יש מקרים שהנדר הוא לאלוהים. האדם נודר: אם תעשה לי כך וכך אז אגמול לך. מקרה מפורסם הוא הנדר של יעקב עת נמלט מעשיו אחיו אחרי שלקח במרמה את הבכורה. ואז במצב הקשה בו נמצא, בחוסר הביטחון מה יהיה ובעתיד מעורפל, הוא נודר נדר לה': "אם יהיה אלוהים  עמדי ושמרני בדרך הזה... והיה ה' לי לאלהים" (בראשית כ"ח 20-21).  מילת המפתח היא "אם". כלומר יש כאן התניה. אם אתה אלוהים תעשה מה שאני מבקש ממך, אז אקבל אותך.
זאת לא גישה רצויה ביותר. יש גם מקרים שבהם אדם נתפס בנדר וקורה אסון. כמו נדר יפתח: אם ה' יסייע בידו במלחמה הוא יקריב כתודה את בתו (הוא ידע שבתו תהיה הראשונה שתצא לקראתו מדלתי ביתו), ואכן התרחשה טרגדיה גדולה (שופטים יא).
ההבדל בין הנדר הדתי לשאינו דתי הוא שבשאינו דתי זה אתה הנודר ומצפונך עמך. בנדר הדתי זהו כבר עניין של יראת אלוהים.
שימו לב ללשון של הפרשה שלנו: "לא יחל דברו. ככל היצא מפיו יעשה" (ל 3 ). את המילה "יחל" יש לקרוא יחלל, כלומר, יהפוך  לדבר ריקני, חלל הוא דבר שאין בו תוכן, חלול, ולכן אנו מדברים על ההיפך מקודש שהוא חול.
מכל מקום, הנדר מצביע על מצוקה שאדם מבקש לצאת ממנה. כך אני מציע לראות זאת, מנקודת ראות פסיכולוגית. אבל לא למהר כי מהרגע שנודרים נדר, כבר אי אפשר להשתחרר מההתחייבות.
 מעניין לראות כמה פסוקים מוקדשים לנדר ובאילו מצבים. ומעניינת ההדגשה על האישה. נדריה מחייבים אותה, ולא פוטרים אותה מפני שהיא אשה...
כלומר, למילה משמעות כבירה, מכריעה. זה לא משחק, מילה היא אמת. זאת תפיסה שהיום יש המזלזלים בה, המילה חלולה. המקרא מציג תרבות אחרת: 

האדם הוא המילה והמילה היא האדם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה