יום שני, 2 בדצמבר 2019

יאיר זקוביץ, התנ״ך: מהפכת אלוהים


יאיר זקוביץ, התנ״ך: מהפכת אלוהים, הוצאת מאגנס, ספריית מורטון ל. מנדל לספרים משני עולם, ירושלים תש״ף 2019, 283 עמודים

הוצאת מאגנס

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית 

׳התנ״ך הוא אבן הפינה של תרבות ישראל, תשתית לדתות המונותאיסטות האחרות - הנצרות והאיסלאם - ואחד היסודות האיתנים שעליו מושתתת תרבות המערב. השפעתו מוקרנת אף מעבר לאלה […] ראשיתו של ספר התנ״ך, ובעצם של הספרייה המרכיבה אותו, בקרב עם קטן היושב בארץ קטנה, מוקף על ידי עמים ותרבויות גדולים ועצומים ממנו. את הכוח המניע לראשית הכתיבה, להעלאת המסורות שבעל פה על הכתב, יש לבקש במהפכה המונותאיסטית, בבעיטה המהדהדת בעולם האלילי ובהמרתו באמונה באל אחד ויחיד, בורא עולם ושליטו, שבחר בעם ישראל לעובדו ולשמור את מצוותיו׳. דברים אלה באים ב׳ראש הדבר׳ של ספרו החדש של יאיר זקוביץ,  פרופסור אמריטוס בקתדרה על שם האב טקצ׳י אוצוקי בחוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, המונח עתה לפנינו.

׳התנ״ך: מהפכת אלוהים׳ הוא ספר על ספר הספרים של עם ישראל, והוא מורכב מט״ז פרקים שכל אחד מהם עוסק במהפכה אחרת שהביא התנ״ך לעולם, בתחום האמוני, החברתי והספרותי:
א. מהפכת האמונה - מריבוי אלילים לאל יחיד
האל האחד הוא בורא עולם, והוא בחר בעם אחד, להיות עמו. לשם כך נתבע ישראל להתנתק מן הדתות הפוליתאיסטיות. 
ב. מהפכה ספרותית - יצירת הסיפור
תולדות ישראל לובשות צורה של סיפורת המיועדת לגבש את הזכרון הקיבוצי של עם ישראל. 
ג. מהפכה דידקטית - ספר התורה והשילוב בין חוק להיסטוריוגרפיה
החוקים משובצים בספר התולדות והם נועדו להכשיר את העם לחיו העתידיים בארץ המובטחת. הם נמסרו לעם על ידי משה, מנהיגו הראשון של עם ישראל.
ד. מהפכה משפטית - חוק אלוהי ולאומי
חיי העם צריכים להיות מבוססים על צדק ומשפט. 
ה. מהפכה חברתית - יום השבת
הדאגה לרווחת הכלל באה לידי ביטוי ביום השבת המחייב הענקת מנוחה לכל. 
ו. מהפכה היסטוריוגרפית - תולדות הגמול האלוהי
הגמול האלוהי מסביר מדוע, למרות יחסו המיוחד של אלהים לעמו, העם גלה מארצו. החורבן והגלות הם עונש על הדבקות באלילים. 
ז. מהפכה שקטה - אופוזיציה למוסד המלוכה
המלוכה היתה צורת השלטון הרווחת במרחב התרבותי שבו חי עם ישראל. מלכתחילה היתה התנגדות אלוהית למלוכה, שהרי האל הוא הריבון אבל העם רצה מלך ככל הגויים. המלוכה היתה זו שבסופו של דבר המיטה בחטאיה את אסון החורבן והגלות. 
ח. מהפכת ירושלים - עיר קודש יחידה
ט. מהפכת הנבואה - ביקורת מוסרית
הנבואה הקלאסית העמידה במרכזה את חשיבות המוסר, והעדיפה אותו על הפולחן. הנביאים הם המטיפים בשער. 
י. מהפכה אוניברסליסטית - ירושלים, בית תפילה לכל העמים
הנבואה יוצאת נגד התפיסה הבדלנית המאפיינת את ההסטוריוגרפיה המקראית ותומכת בתפיסה אוניברסליסטית. מכאן הציפיה לנהירת כל הגויים לירושלים ולהפיכת מקדשה לבית תפילה לכל העמים. 
יא. ספר תהלים - דמוקרטיזציה של התפילה
ספר תהלים משמיע את קולו של העם, של היחיד ושל הציבור כאחד, הפונה בתפילה לאלוהיו בעת יגון ובעת שמחה ומוצא באמונה בטחון ותקווה. 
יב. מעבר לעתיד - המהפך האופטימי
יג. מהפך - מספרות חול לספרות קודש
יד. המהפכה המדרשית
המדרש נובע מהיסוד האינטרטקסטואלי המאפיין את ספרות המקרא. דרכי המדרש הפנים-מקראי אינן שונות באופן עקרוני מדרכי המדרש הבתר-מקראי. 
טו. מהפכת הקאנון - מספרייה לספר
טז. מהפכת התפוצה

התנ״ך הוא ׳המניפסט של המהפכה המונותאיסטית׳ (עמ׳ 271). ׳הוא מבטא יותר מכל את כמיהת העם לארצו ולעצמאותו, ובזכותו ובזכות הספרות שינקה ממנו, ׳קמה התנועה הציונית שהובילה לייסודה של מדינת ישראל ולקביעת בירתה בירושלים׳ (עמ׳ 277). 

׳התנ״ך: מהפכת אלוהים׳ הוא סוג מיוחד של מבוא לאמונות והדעות שבמקרא. הוא מביא לקהל המשכיל ותאב הדעת, ולא רק לציבור החוקרים, את הקווים הגדולים של ספרות המקרא. לא תמצאו בספר מונחים מחקריים בשלל שפות, הערות שוליים ומפתחות מפותחים. זה ספר בהיר וזורם הכתוב בחן הזקוביצי המהולל, וכל כולו רצוף אהבה למקרא, לציונות ולעם ישראל. 

2 תגובות: