יום שבת, 21 בדצמבר 2019

לבוש וערום במקרא - אסופת מאמרים

אסופת מאמרים חדשה על לבוש ועירום במקרא ובעולמו, 590 עמודים, 32 מאמרים על יצור בדים ובגדים, המשמעות החברתית והתרבותית של הבגדים ושל העירום, התפקידים הפולחניים של הלבוש ועוד, עם ניתוח של פרשיות נבחרות במקרא שבהן יש לבגדים תפקיד מרכזי. 

Bloomsbury Publishers

BERNER, Christoph, Manuel SCHÄFTER, Martin SCHOTT, Sarah SCHULZ and Martina WEINGÄRTNER (eds, 2019). Clothing and Nudity in the Hebrew Bible, London: T&T Clark, Bloomsbury Publishers

Table of contents

1.1 Methodological Perspectives

1 Between Regulation, Identification, and Representation: Clothing and Nudity from the Perspective of the Study of Religion, Anna-Katharina Höpflinger
2 Clothing and Nudity in the Ancient Near East from the Perspective of Gender Studies, Agnès Garcia-Ventura
3 Clothing and Nudity from the Perspective of Anthropological Studies, Lars Allolio-Näcke

1.2 The Ancient Near Eastern Context

4 Textile Production in the Iron Age Ancient Near East, Na׳um Ben-Yehuda
5 Clothing and Nudity in the Ancient Near East: Archaeological and Iconographic Aspects, Allison Thomason
6 Concepts and Contexts of Female and Male Nudity in the Iconography of the Southern Levant, Katharina Pyschny
7 Stripped Bare: Communicating Rank and Status in Old Kingdom Egypt, Dina Serova

1.3 Hebrew Bible

8 Fabrication, Functions, and Uses of Textiles in the Hebrew Bible, Wolfgang Zwickel
9 Nudity and Clothing in the Lexicon of the Hebrew Bible, Holger Gzella
10 Nudity and Clothing in the Hebrew Bible: Th eological and Anthropological Aspects, Jürgen van Oorschot

Part 2 Thematic Studies

2.1 The Divine

11 The Clothing of Cult Statues and Biblical Polemics against Iconic Worship, Sonja Ammann
12 The Garments of God: Iconographic Case Studies from Isaiah 6:1; 59:17;and 63:1-6, Joel M. LeMon and Richard A. Purcell
13 Robed in Majesty: Clothing as a Metaphor for the Classical Hebrew Semantic Domain of, Marilyn E. Burton

2.2 Customs and Ethics

14 Tearing One's Clothes and Rites of Mourning, Melanie Köhlmoos
15 Barefoot before God: Shoes and Sacred Space in the Hebrew Bible and Ancient Near East, Joachim J. Krause
16 “You Shall Not Wear Clothes Made of Wool and Linen Woven Together” (Deut. 22:11): Clothing in Biblical Law, Eckart Otto
17 “When You See the Naked, Cover Th em!” (Isa. 58:7): The Clothing of the Poor as an Act of Righteousness, Rainer Kessler
18 Clothing and Nudity in Second Temple Literature, Jessi Orpana

Part 3 Textual Studies

3.1 Pentateuch

19 Clothing and Nudity in the Paradise Story (Gen. 2–3), Friedhelm Hartenstein
20 Clothing and Nudity in the Noah Story (Gen. 9:18-29), Michaela Bauks
21 Th e Garment Motif in Gen. 37–39, Franziska Ede
22 Th e Symbolism of Vestimentary Acts in Gen. 27, Gen. 38, and 1 Sam. 17, Martina Weingärtner
23 “Mind the Step!” (Exod. 20:26), or, Even Better: “Wear Breeches!” (Exod. 28:42-43). The Issue of (Un-)Covering One's “Shame” in Cultic Legislation, Christoph Berner
24 The Priestly Vestments, Nathan MacDonald
25 Veiling Moses' Shining Face (Exod. 34:29-35), Wolfgang Oswald

3.2 Prophets

26 The Dancing David: Nudity and Cult in 2 Sam. 6, Sarah Schulz
27 Elijah's Hairy Robe and the Clothes of the Prophets, Martin Schott
28 Nudity and Captivity in Isa. 20 in Light of Iconographic Evidence, Andrea Beyer
29 Clothing, Nudity, and Shame in the Book of Ezekiel and Prophetic Oracles of Judgment, Anja Klein
30 Clean Garments for Joshua: Th e Purifi cation of the High Priest in Zech. 3, Martin Hallaschka

3.3 Wisdom Literature

31 Women's Dress Codes in the Book of Proverbs, Stefan Fischer
32 Clothing and Nudity in the Song of Songs, Meik Gerhards

Index of Subjects
Index of Biblical and Early Jewish Sources

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה