יום שני, 7 במרץ 2011

מדריך קצרצר וחלקי לשימוש בתוכנת אקורדנס - Accordance


ליאור גוטליב
ליאור גוטליבּ, האוניברסיטה העברית

מדריך אקורדנס

אין מדריך זה כולל אלא ראשי פרקים בלבד, ואף זאת רק לנושאים העיקריים בלבד לפי ראות עיני הכותב. לכן מומלץ לעיין במדריך המפורט (באנגלית) באתר הבית של התוכנה: www.accordancebible.com.

Accordance היא תוכנה לעיון ולחיפוש במקורות מקראיים ובתר-מקראיים הפועלת בסביבת Macintosh. התוכן הנכתב כאן מתיחס לגירסה 8 של התוכנה, כפי שמותקנת במחשבי האוניברסיטה העברית נכון למרץ 2011. היא מותקנת על מחשבי האוניברסיטה באמצעות תוכנת אמולציה בשם Basilisk II המדמה סביבת Macintosh במחשבי PC. לפתיחת Accordance יש לפתוח תחילה את תוכנת האמולציה משולחן העבודה של Windows. לאחר פתיחת שולחן עבודה חדש של Macintosh יש להקליק על האייקון של Accordance.


התקנת התוכנה במחשב זה כוללת את הטקסטים הבאים:
תחת הכותרת Dead Sea Scrolls:
DSSB-M: המגילות המקראיות מקומראן, עם ניתוח מורפולוגי, ממוינות לפי מספרי המערות.
QUMRAN: המגילות הלא-מקראיות ממדבר יהודה עם ניתוח מורפולוגי.
QUMENG: תרגום של המגילות הלא-מקראיות לאנגלית.
תחת הכותרת Hebrew Bible:
:BHS-W4 נוסח המסורה, מנוקד ומוטעם על פימהדורת BHS, עם ניתוח מורפולוגי.
DSSB-C: המגילות המקראיות מקומראן, עם ניתוח מורפולוגי, ממוינות לפי ספרי המקרא.
SAMAR-T: החומש השומרוני ע"פ מהדורת א' טל, עם ניתוח מורפולוגי.
SAMAR: החומש השומרוני ע"פ מהדורת א' טל ללא ניתוח מורפולוגי.
HMT-T: נוסח המסורה, מנוקד על פימהדורת BHS, עם ניתוח מורפולוגי.
HMT-C: נוסח המסורה, מנוקד ומוטעם על פימהדורת BHS, ללא ניתוח מורפולוגי.
(ברבות השנים, עם פיתוח חלקים שונים של התוכנה, נעשו שלושת הפריטים האחרונים מיותרים)
מודולות נוספות:
LXX1: תרגום השבעים על פימהדורת ראלפס עם ניתוח מורפולוגי.
LXX2: הקטעים המקבילים בתרגום השבעים על פי מהדורת ראלפס עם ניתוח מורפולוגי.
LXX-B: תרגומו האנגלי של ברנטון לתרגום השבעים.
Ben Sira-C: ספר בן סירא העברי, לפי חלוקה לפרקים. עם ניתוח מורפולוגי.
Ben Sira-M: ספר בן סירא העברי, לפי כתבי היד השונים. עם ניתוח מורפולוגי.
Ben Sira-E: ספר בן סירא בתרגום לאנגלית.
TAD-T: כתבי יב, עם ניתוח מורפולוגי, לפי מהדורת פורטן-ירדני.
JPS: תרגום JPS החדש למקרא.
TARG-T: תרגום ארמי לתורה (אונקלוס), לנביאים (יונתן) ולכתובים. עם ניתוח מורפולוגי.
TARG2-T: תרגום כת"י נאופיטי 1 לתורה (לא כולל גירסאות שוליים ובין השיטין), תרגום שני לאסתר, עם ניתוח מורפולוגי
TARG3-T: התרגום המיוחס ליונתן לתורה, עם ניתוח מורפולוגי.
TARGF-T: תרגום הקטעים לתורה, עם ניתוח מורפולוגי.
TARGG-T: קטעי תרגום מן הגניזה הקהירית, עם ניתוח מורפולוגי.
(החלוקה של כל המודולות הפותחות בTARG מאפשרת להעמידן פסוק מול פסוק)
INSCRIP: מבחר כתובות עבריות עתיקות, עם ניתוח מורפולוגי.
INSNWS: מבחר כתובות שמיות צפון-מערביות, עם ניתוח מורפולוגי.
INSCRENG: תרגום לאנגלית של הכתובות העבריות.
INSNWS-E: תרגום לאנגלית של הכתובות השמיות הצפון-מערביות.
PSEUD: תרגום לאנגלית של חלק מן הספרים הפסאודואפיגרפיים (לפי מהדורת צ'ארלס).
PSEUD2: טקסטים כנ"ל מקבילים.
PSEUD3: עוד טקסטים כנ"ל מקבילים.
KJV: תרגום המלך ג'יימס (אנגלית) למקרא ולניו טסטמנט.
KJVA: כנ"ל לספרי האפוקריפה.
ASV: תרגום לאנגלית למקרא ולניו טסטמנט.
MISHNA: ששה סדרי משנה על פי מהדורת אשכול ללא ניתוח מורפולוגי.

בתוכנה יש גם כלים לניתוח נוסף של הטקסטים. ההתקנה הנוכחית כוללת:
מילון BDB מקוצר, מילון LSJ מקוצר, מילון LEH, מדריך לתחביר עברי ולתחביר יווני.
MT/LXX  העמדת כל מילה בנוסח המסורה מול האקוויוולנט שלה בתרגום השבעים.

חלון החיפוש: חלון החיפוש מאפשר חיפוש לפי אחד משני פרמטרים: חיפוש לפי הפניות פסוקים (Search for Verses) וחיפוש לפי מילים (Search for Words). המשתמש בוחר בין שני סוגי החיפוש באמצעות שני כפתורים בחלק העליון של הצד השמאלי של חלון החיפוש. ברירת המחדל של התוכנה היא חיפוש לפי הפניות פסוקים.
בחיפוש לפי הפניות פסוקים יש להקליד את הפסוקים הרצויים לפי הסדר הבא: 
שם ספר (באנגלית, ואפשר בקיצור, למשל gen) מספר פרק:מספרי הפסוקים מופרדים על ידי מקף.
לדוגמה: חיפוש ”Ex 20:1-5” יציג את ספר שמות, פרק כ, פסוקים א-ה.

שם הטקסט הפעיל בחלון החיפוש מופיע בכפתור שבצד השמאלי העליון של החלון ושם ניתן לבחור טקסטים אחרים. ברירת המחדל היא נוסח המסורה עם ניתוח (BHS-W4).
אפשר לפתוח מספר טקסטים באותו חלון במקביל. למשל מי שמעיין בויקרא פרק ח יכול לראות גם את הגירסה השומרונית, תרגום השבעים ותרגום JPS לאותו פרק באמצעות פתיחת תת-חלון Add Pane ובחירת הטקסט הרצוי (כפתור בצד ימין של חלון החיפוש; אפשר לחזור על פעולה זו מספר פעמים לפי כמות הטקסטים הדרושה). הטקסטים השונים נגללים יחד במצב זה.

בחיפוש לפי מילים אפשר לחפש היקרויות של ערך מילוני או של צורה ספציפית:
ערך מילוני: כותבים את הערך הרצוי בשורת החיפוש או בוחרים אותו מתוך לקסיקון מובנה בתוכנה: Search/Enter Lexical Forms. שמות העצם מנוקדים, והפעלים כלולים תחת אותיות השורש (לא מנוקד). 

המילון מבחין בין ערכים עבריים וארמיים (ערך ארמי מופיע עם מקף והספרה "0") וכן בין ערכים בעלי אותיות זהות אך שונות במשמעות. כך למשל הערך "דּמה"  (ללא ניקוד, ומכאן שמדובר בשורש פעלי) מופיע ארבע פעמים במילון, כך:
דּמה-0 to be like, destroy, silent
דּמה-1 to be like, intend
דּמה-2 to cease, destroy
דּמה-3 to be ruined, cut off

הערך הראשון (בעל ספרה "0") הוא בארמית והשלושה הנוספים הם משמעויות שונות בעברית. כל אלה אינם כוללים צורות שמניות, גם כשאלו כתובות בכתיב זהה, למשל "דֻּמָה" המופיעה בפני עצמה. ניתן לבטל את ההתחשבות בניקוד ובמשמעויות השונות כגורמים מבחינים בין הערכים על ידי אי-סימון האופציה use exact lemma שבתיבת השיח, או על ידי כתיבת המילה בשורת החיפוש ללא סימן שויון. בדרך זו אפשר למצוא את כל מופעי השורש או השם "דמה" במקרא מבלי לסמוך על הפרשנות שבתוכנה ולקבל את כל הערכים המפורטים לעיל ללא הבחנה ביניהם.

צורה ספציפית: מבחין בין כל צורות הפעל השונות, כל צורות השם וכן כל סוגי המיליות. כך למשל ניתן להבחין בין "אָמַרְתְּ" לבין "אָמַרְתָּ". כותבים ומנקדים (מפתח המקלדת מופיע במדריך המלא) את הצורה המבוקשת בשורת החיפוש בתוך סימני מרכאות או בוחרים את הצורה הרצויה מתוך רשימת הצורות הנטויות: Search/Enter Inflected Forms. גם ברשימה זו, כמו בלקסיקון המתואר לעיל, אפשר לבטל את ההחתשבות  בניקוד כגורם מבחין על ידי אי-סימון האופציה use exact form שבתיבת השיח, או על ידי כתיבת המילה בשורת החיפוש ללא סימן שויון. כך יאתר החיפוש את כל הצורות השוות בסדר אותיותיהן לצורה המבוקשת, מבלי להתחשב בניקודן.

חיפוש מילים עוקבות תיעשה על ידי כתיבתן זו אחרי זו בשורת החיפוש עם רווח אחד ביניהן.
חשוב ביותר: Accordance מחשיבה כל תחילית (למשל מילות יחס, כגון בכל"מ) וכל סיומת כמילה בפני עצמה. לדוגמה "וברכתיך" = שלוש מילים (ו-ברכתי-ך). לכן אם ברצונך לחפש צורה כזאת יש להשאיר רווח בין שלושת הרכיבים של התיבה.

טווחי חיפוש: החיפוש לפי מילים עורך את החיפוש בכל הטקסט אלא אם כן הוגדר אחרת. המשתמש יכול להגדיר טווחים שונים בתוך הטקסט (למשל הגבלה  למספר ספרים, ספר אחד, פרקים אחדים, פסוקים וכדומה) בתפריט Search/Define Range או בכפתור שלימין כפתור בחירת הטקסט (שבו כתוב לפי ברירת המחדל [All Text]). יש ללחוץ על New בתיבת השיח הנפתחת. שם הטווח נועד לנוחות המשתמש ואפשר לרשום כל שם שרוצים. הגדרת הטווח חייבת להירשם בצורה מדויקת (כלומר ספר פרק: פסוקים). אפשר להגדיר כמה טווחים בבת אחת ולהחליף ביניהם בחלון החיפוש. במחשב זה אין אפשרות לשמור את הגדרות הטווחים אלא לישיבה אחת בלבד. לאחר כיבוי האמולטור תימחקנה כל ההגדרות.

פקודות חיפוש: קביעת היחס בין שתי מילים או יותר בשורת החיפוש נעשית באמצעות פקודות בולייניות שונות: Search/Enter Command. לדוגמה:
רִמוֹן AND תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעות שתי המילים הללו ביחד, כאשר לסדר הופעת המילים אין חשיבות.
רִמוֹן  OR תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעה אחת המילים הללו (או שתיהן).
רִמוֹן XOR תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעה אחת המילים הללו (אך לא שתיהן).
רִמוֹן NOT תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעה "רִמוֹן" אך לא מופיעה "תְּאֵנָה".
רִמוֹן FOLLOWED BY תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעות שתי המילים, כאשר "רִמוֹן" מקדימה את "תְּאֵנָה".
רִמוֹן PRECEDED BY תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעות שתי המילים, כאשר "רִמוֹן" באה אחרי "תְּאֵנָה".
רִמוֹן WITHIN 5 Words תְּאֵנָה – ימצא את כל הפסוקים שבהם מופיעות שתי המילים במרחק חמש מילים ביניהן (כמובן שאין המספר חמש אלא דוגמה וניתן להחליפו בכל מספר אחר).

Wildcards: ניתן להשתמש בשני סוגי Wildcards במסגרת חיפושי מילים. סימן השאלה ? מציין אות אחת כלשהי. כך למשל אפשר לחפש "פר?" ולמצוא את כל הערכים הפותחים ב"פר" ויש להם אות שלישית כלשהי. אפשר להוסיף סימני ניקוד לסימן הזה.
כוכבית * מציינת סדרת אותיות כלשהי (מאפס עד אין-סוף) בתוך מילה. שימוש בסימן זה בשורת החיפוש בלא הגבלה אחרת ימצא את כל המילים הכלולות בטקסט המוגדר.

Tags: הניתוח המורפולוגי הקיים בחלק מן הטקסטים מחלק את כל המילים לקבוצות לשוניות שונות: תארים, שמות עצם, מיליות, כינויים, סיומות ופעלים (בתוך רשימה זו נכללו גם סימני פרשה פתוחה וסתומה). כל קבוצה כזו מחולקת לפי תת-חלוקה פנימית גם כן. כך אפשר לחפש, דרך משל, את כל שמות העצם הכלליים ממין נקבה, רבים ובסמיכות. בשורת החיפוש תופיע הנוסחה:
[NOUN common plural construct]
כמו כן אפשר לחפש ערכים העונים לניתוח מסוים, על ידי כתיבת הערך ובחירת Search/Enter Tag, כאשר הסמן צמוד לאות האחרונה של הערך (בלי רווח), או לחילופין הוספת הסימן "@" בין סוף הערך ולתחילת הגדרת ה-Tags. למשל, אפשר למצוא את כל מופעי הפועל משורש "חלם" בבנין קל, אספקט אימפרפקט ('יקטל', המכונה בעברית מודרנית "עתיד"), גוף שלישי, רבים. בשורת החיפוש תופיע הנוסחה:
חלם@ [VERB qal imperfect third plural]
חשוב לזכור שכל הניתוחים נעשו בידי אדם ואין הם משקפים אלא את פרשנותם בלבד. במקרים שבהם יש מקום לפרשנויות נוספות אין התוכנה נותנת לכך ביטוי. מלבד זאת ישנם מקומות בודדים שנפלה טעות בניתוח.

תיבת פרטי המילה: אפשר לראות פרטים קצרים על כל מילה בטקסטים שיש להם ניתוח מורפולוגי בתיבה שבתחתית המסך (Instant Details Box). הניתוח כולל את המילה, תעתיק לאנגלית, שם הערך שבו כלולה המילה במילון של התוכנה, תעתיק של שם הערך, ניתוח מורפולוגי של אותה מילה, תרגום הערך לאנגלית.

ניתוח תוצאות החיפוש: לאחר מציאת התוצאות, אפשר לנתח ולבחון את התוצאות באמצעות מספר כלים המובנים בתוכנה. לחיצה על כפתור Details (בחלק הימני של חלון החיפוש) מאפשרת למנות את כל רכיבי התוצאות לפי מספר ההיקרויות (Analysis), להציג את הנתונים בגרפים שונים, או כטבלת שכיחות מספרית. 

קונקורדנציה: אפשר לבנות קונקורדציה המותאמת אישית לחיפוש ולטקסטים השונים. למשל אפשר להגדיר טווח חיפוש (ראו לעיל) כלשהו; לאתר את כל המילים בטווח החיפוש (על ידי חיפוש *, כדלעיל); לפתוח את אפשרויות הניתוח בכפתור Details; ללחוץ Concordance. התוצאה המתקבלת היא קונקורדנציה לכל דבר של טווח החיפוש המוגדר.

Construct Windows: מלבד ניסוח חיפושים מרובי-מילים בשורת החיפוש באופן מילולי, ניתן גם לתאר את היחס בין המילים באופן גראפי בתוך חלון Construct כך (File/New Construct/Hebrew). יש לוודא שחלון זה מקושר אל חלון החיפוש הרגיל (בשורת החיפוש של החלון הרגיל צריכה להופיע הנוסחה "LINK Hebrew Construct" או שם דומה). בחלון ה- Construct גוררים אלמנטים מתוך המגש שבצד ימין לתוך הטורים השונים שבתחתית החלון (כל טור מייצג מילה אחת) ומגדירים כל מילה בפני עצמה. מגדירים את היחס בין הטורים השונים באמצעות שלושת הכפתורים  בראש המגש שבצד ימין (Within, Inter, Agree). אם לא הוגדר אחרת, היחס בין הטורים הוא יחס של מרחק מילים כלשהו בתוך הפסוק. אפשר לתת הגדרות שליליות על ידי גרירת האלמנט Not למלבן שברצונך לשלול.


תגובה 1:

  1. נהדר! מאוד מועיל! תודה רבה ליאור

    השבמחק

תגובתך תפורסם אחרי אישורה. סבלנות, ותודה על התגובה.