יום ראשון, 15 בפברואר 2015

צהר לתיבתו של נח - בדופן או בגג? צהר-סהר-סהרה-סאהר - דיון אטימולוגי

יצחק מאיר, הוגה דעות, משורר וסופר

Noah's Ark on Mount Ararat by Simon de Myle

 "צֹ֣הַר תַּעֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה וְאֶל־אַמָּה֙ תְּכַלֶּ֣נָּה מִלְמַ֔עְלָה וּפֶ֥תַח הַתֵּבָ֖ה בְּצִדָּ֣הּ תָּשִׂ֑ים" (בראשית ו',ט"ז). רוב המפרשים סבורים כי הצוהר היה בדופן התבה וגובהו תם אמה מתחת לגגה כפי שמסכם  בעל תורה תמימה הרב ברוך הלוי עפשטיין : "כסוי משופע ועולה עד שיתקצר ויעמוד על אמה כדי שיקלחו המים מלמעלה למטה". אך פשוטו של מקרא נראה כאומר כי הצוהר היה על  גגה של התבה אמה אחת רחוקה מן הדופן, וְאֶל־אַמָּה֙ תְּכַלֶּ֣נָּה מִלְמַ֔עְלָה. 

אביא שלש דוגמאות מתרגומי בראשית לשפות אירופאיות.
"Thou shalt make a window in the ship, and thou shalt end the highness thereof in a cubit (and the distance from the top of it to the roof shall be one cubit) Wycliffe Bible.
...."un espace de cinquante centimètres[a] entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. La Bible Du Semeur

Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß  Luther
נראה אפוא כי לותר מתרגם כי הצוהר, החלון, היה פתח בגג עצמו ואילו הפתחים, הדלתות בלבד, היו בדופן. התרגום הצרפתי נקרא כאילו הצוהר הקיף את גג התבה כולה ונקבע בין הגג לדפנות. התרגום האנגלי שהבאתי הוא פשוט כדברי רוב המפרשים העבריים.
יש מקום לשער כי עיקרה של ההוראה הארכיטקטונית "צֹ֣הַר תַּעֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה" נבעה מן הדאגה לתאורה בתוך התבה שהייתה אטומה מפני אימת מי המבול שלמעלה ושלמטה והייתה זקוקה למקור אור. הסהר הוא מקור אור  ועל כן הוא גם "לבנה". אותו מקור אור נתן את השם לצוהר, חלון, לא לשם אוורור אלא לשם אור. בתבה החלון היה אטום, וקרוב לוודאי כי אכן היה בגג כדי לקלוט האור ביום. חז"ל תמהו מה האיר  בעצם, כשהעולם המבולי היה קודר ואפלתו הייתה כנראה מרוכזת  וסמיכה, ואורות השמים לא חדרו אותה ואמרו במדרש נאה: "אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות" (סנהדרין דף קח/ב). באה אפוא האגדה והסדירה בחוכמתה את התאורה ביום ובלילה ואיש בתבה לא גישש את דרכו באפלה כל ימיה הארוכים של הפלגת ההצלה שבזכותה אנו כאן נהנים כל ימינו מזיו חמת הצהריים ומקסם אור הזהר בלילה.

אין תגובות:

פרסום תגובה