יום שני, 23 בספטמבר 2019

ספרו של שמואל פסברג על תחביר לשון המקרא

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית

מוסד ביאליק

שמואל פסברג, מבוא לתחביר לשון המקרא, ספריית האנציקלופדיה המקראית, מוסד ביאליק, ירושלים תשע״ט, 286 עמודים

יש לברך על הופעת ספרו החשוב של פרופ׳ שמואל פסברג על תחביר לשון המקרא. תחביר (סינטקס) הוא התחום המתמקד בשימושי המלים ובדרך חיבורן למשפט. 
הספר המרכזי על תחביר לשון המקרא ששימש את קוראי העברית במשך עשרות שנים היה החוברת הצנומה, ׳תחביר לשון המקרא׳, שיצאה לאור בשנת תשכ״ו בהוצאת אקדמון. היא התבססה על הרצאותיו של פרופ׳ חיים רבין באוניברסיטה העברית בירושלים ונערכה על ידי תלמידו שמואל שקולניקוב (לימים פרופ׳ לפילוסופיה). מאז התרחב חקר תחביר לשון המקרא ונוספו לו תובנות רבות ונדרש ספר חדש שיביא אותן לקורא העברי. לשמחתנו הוא מונח עתה לפנינו.
 הספר מציין את הבדלי התחביר הקשורים לתקופות השונות של לשון המקרא: עברית מקראית קדומה/ארכאית, שנשתמרה בשירים הקדומים במקרא כמו ברכת יעקב, שירת הים, משלי בלעם, שירת האזינו או ברכת משה, עברית מקראית קלאסית, שהיא לשון תקופת בית ראשון המתועדת ברוב ספרי המקרא (מערכת הזמנים בה היא עם וי״ו ההיפוך), ועברית מקראית מאוחרת, שהיא לשון בית שני שבה ניכרת השפעה גוברת של תחביר הארמית. לשון זו מתועדת בספרי עזרא, נחמיה, דניאל, אסתר, קהלת ודברי-הימים. תופעות שכיחות המאפיינות את לשון המקרא המאוחרת מצויות פה ושם גם בספרים הקלסיים ולכן יש קבוצה קטנה של חוקרי לשון השוללים את העקרון שאפשר להבחין בין לשון מוקדמת למאוחרת. לגישתם הסיפור המקראי נתחבר כולו בתקופה מאוחרת, בסוף התקופה הפרסית או התקופה ההלניסטית. לדעתם ההבדלים הלשוניים בין הטקסטים נובעים לא מהבדלי תקופה אלא מהבדלי סוגה. פסברג אינו מקבל את גישתם בגלל העדויות מהחומר האפיגרפי המורות על כך, שלשון הכתובות מתקופת בית ראשון שונה במובהק מלשון הכתובות של בית שני.
המקורות לידיעת תחביר המקרא הם בעיקר המקרא עצמו שהידיעות הקדומות ביותר על לשונו הן פפירוש נאש המכיל את עשרת הדברות וקריאת שמע, שני הקמעות עם ברכת כהנים מכתף הינום, ובעיקר - מגילות מדבר יהודה. לקראת סוף האלף הראשון לספירה מופיעים כתבי היד המנוקדים דוגמת כתר ארם צובא וכ״י לנינגרד. סימני הפיסוק והטעמים לא תמיד משקפים נאמנה את התחביר העולה מהטקסט הלא-מנוקד והלא-מוטעם. מקורות נוספים לידיעת תחביר לשון המקרא הם הכתובות החוץ מקראיות וספר בן סירא. 
הספר משתמש במינוח המחקרי העברי הרווח בתחום יחד עם מקבילותיו הלועזיים.
הספר מורכב משישה פרקים שאחריהם יש רשימה ביבליוגרפית ומפתחות (מפתח המקורות ומפתח הנושאים). הביבליוגרפיה העשירה כוללת הן את המחקרים הקלאסיים בתחום והן את המחקרים החדישים ביותר המשקפים את מצב המחקר העכשווי.
ואלה ששת פרקי הספר:
א. מבוא: תחביר מהו? העיסוק בתחביר לפני העת החדשה ובעת החדשה, תחביר ותקופות לשון המקרא, המקורות לידיעת תחביר לשון המקרא, תחביר וסוגה: פרוזה לעומת שירה וסיפורת לעומת דיבור, תולדות המחקר של תחביר לשון המקרא בעת החדשה, פיסוק, חלקי דיבור וחלקי משפט. 
ב. תחביר הכינוי: כינוי פרוד, כינוי קניין, כינוי מושא, כינוי רמז, כינוי זיקה, כינוי הדדי, כינוי חוזר, כינוי חלוקה, כינוי זהות, כינוי שאלה, כינוי סתמי, התאם בין הכינוי לחלקים אחרים של המשפט. 
ג. תחביר השם: מין דקדוקי, מספר, יחסות, סמיכות, תמורה, יידוע ואי-יידוע, שם תואר, ערך היתרון וההפלגה, שם מספר, צמדי שמות עצם. 
ד. תחביר הפועל: זמן, הבט ומודליות, צורות הפועל, ציווי, בינוני, מקור, זמנים מורכבים, מערכת הפועל בשירה, מערכת הבניינים, הצרכות הפועל.
ה. תחביר המליות: תוארי הפועל, מילות שלילה, מלות יחס, מלות חיבור, מילת ׳את׳, חזרה ואי-חזרה על מליות. 
ו. תחביר המשפט לסוגיו. Steven E. Fassberg
AN INTRODUCTION TO THE SYNTAX OF BIBLICAL HEBREW

CONTENTS   

CHAPTER 1
 Introduction                                                                                                     1-22                                                                                                            
 1. What is syntax?   1
 2. Treatment of syntax before the modern period   2
 3. Treatment of syntax in the modern period   3
 4. Syntax and the periods of Biblical Hebrew   4
 5. Sources for Biblical Hebrew syntax   6
 1. Hebrew Bible   6; b. inscriptions   7;  c. Dead Sea Scrolls   7; d. Book of Ben Sira   7
 1. Syntax and genre: prose vs. poetry and narrative vs. speech   8
 2. Modern history of research into Biblical Hebrew syntax  8
 3. Punctuation   10
 1. Division into sense units 10; b. Spaces and verses   11; c. Accents in the prose (כ”א) books   11; d. Accents in the poetic (אמ"ת) books   16; e. Masoretic syntax   16; f. Syntactic difference between vocalization and accents   17; g. Non-Tiberian accents   17; h. Pausal forms at end of syntactic units    17; i. Chiasmus marking end of syntactic units   18; j. Acrostics marking end of syntactic units   18; k. Vocative marking end of syntactic units   19
 1. Parts of speech vs. syntactic functions   20
CHAPTER 2
 Pronominal Syntax                                                                                                23-40                                                                                                                
 1. Independent pronoun   23
 2. Pronominal suffix   26
 3. Object suffix   28
 4. Demonstrative pronoun   32
 5. Relative pronoun   34
 6. Reciprocal pronoun   34
 7. Reflexive pronoun   35
 8. Distributive pronoun   36
 9. Identity pronoun   36
 10. Interrogative pronoun   36
 11. Indefinite pronoun   38
 12. Agreement of pronoun with other parts of the sentence
CHAPTER 3
 Nominal Syntax                                                                                                                      41-70                                                                                                                                                 
 1. Grammatical gender   41
 2. Number   43
 3. Cases    48
a. Remnants of case endings   48; b. Subject   49; c. Object   49; d. Genitive   50
4. Construct   50
5. Apposition   55
6. Determination and lack of determination   57
7. Adjective   61
8. Comparative and Superlative 82
9. Numeral
a. Cardinal numerals   63; b. Ordinal numerals   67; c. Dates   67; d. Hebrew 
inscriptions   67; e. Fractions   68; f. Multiplicatives   69
 1. Word pairs   70
CHAPTER 4
 Verbal Syntax                                                                                                     71-116                                                                                                                                   
 1. Tense, aspect, and modality    71
 2. יִקְטֹל (prefix verbs) 73
a. Regular יִקְטֹל   73; b. Shortened יִקְטֹל   76; c. Lengthened יִקְטֹל  77;
 1. קָטַל (suffix verbs)   79
 2. וַיִּקְטֹל, וְקָטַל (verbs with waw consecutive)   81
 3. Divergence from sequence of verbs joined by waw consecutive   84
 4. קְטֹל (regular imperative)   86
 5. קָטְלָה (lengthened imperative)   88
 6. קֹטֵל (active participle)   89
 7. קָטוּל (passive participle)   91
 8. קְטֹל (infinitive construct)   91
 9. קָטוֹל (infinitive absolute)   94
 10. Fluctuation of infinitive construct and infinitive absolute    97
 11. Compound verbs 98
 12. Verbal system in poetry   99
 13. System of stems (בניינים) 101
 1. קַל  101; b. נִפְעַל  103; c. פֻעַל (internal passive of קַל)  104; d. פִּעֵל   105; e. פֻּעַל   107; f. הִפְעִיל   107; g. הֻפְעַל  109; h. הִתְפַּעֵל   109
 1. Verbal government 111
CHAPTER 5
 Syntax of Particles                                                                                       117-136                                                                                                                                     
 1. Adverbs   117
 2. Negators   123
 1. לֹא 123; b. אַל   125; c. אֵין   126; d. Negating of modal infinitive construct   126; e. בִּלְתִּי   126; f. אֶפֶס  127; g. בַּל  127; h. בְּלִי   127; i. וְלֹא   127; j. מה 128
 1. Prepositions   128
 2. Conjunctions   131
 3. אֵת   133
 4. Repetition and non-repetition of particles   134
CHAPTER 6 
Clausal Syntax                                                                                                      137-190                                                                                                                                  
 1. Independent clause vs. dependent clause   137
 2. Minor clause   138
 3. Elliptical clause   138
 4. Subjectless clause   139
 5. Impersonal clause   141
 6. Nominal clause   141
 7. Copula and tripartite clause   142
 8. Verbal clause   144 
 9. Coordinate sentence   148
 10. Compound sentence   148
 11. Agreement between subject and predicate   149
 12. Casus pendens   151
 13. Relative clause   152
 14. Temporal clause   157
 1. Beginning with waw consecutive or waw conjunctive   157; b. Beginning with subordinating particle   158; c. Beginning with prepositional phrase containing infinitive construct   159
 1. Circumstantial clause   161
 2. Purpose clause
 1. לִקְטֹל (ל- + infinitive construct)   162; b. Modal verb + waw consecutive + modal verb   163; c. Subordinating particle + regular יִקְטֹל   163
 1. Result clause   166
 2. Causal clause   167
 3. Content clause   168
 4. Conditional clause   169
 5. Oath clause   173
 6. Cleft clause   175
 7. Exceptive clause   176
 8. Interrogative clause   176
 9. Optative clause   180
 10. Asseverative clause   181
 11. Exclamatory clause   184
 12. Concessive clause   186
 13. Comparative clause   186
 14. Disjunctive clause   187
 15. Appositional clause   188
 16. Existential clause    189
 17. Vocative clause   189

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה