יום ראשון, 10 בפברואר 2019

מיכה רואי, מסע בין סיפורים: קריאה ז׳אנרית בסיפורי מסע במקרא

מיכה רואי, מסע בין סיפורים: קריאה ז׳אנרית בסיפורי מסע במקרא, הוצאת כרמל, ירושלים תשע״ט 2018

הוצאת כרמל

ספרו של ד״ר מיכה רואי ממכללת אורנים מציע על ׳קריאה ז’אנרית׳ במקרא, שהיא  קריאה סטרוקטורלית אינטר-טקסטואלית, שנקודת המוצא שלה היא ההכרה שכל יצירה ספרותית נשענת על מערכת מסועפת של כללים וקונבנציות (הז'אנר), שקודמת ליצירה ומכריחה את היוצר לקיים שיח עִמה. תוצרי השיח משתקפים ביחס שבין הרכיבים הקונבנציונליים שהיצירה מאמצת ובין הרכיבים החד-פעמיים הקיימים בה. עיקרו של ספר זה הוא בזיהוי החריגות מהדפוס ובהבנת המרכיבים החד-פעמיים, הקיימים בכל אחד מהסיפורים בפני עצמו.
במוקד הדפוס עומד המפגש בין הדמות ובין אלוהיה. הדמות מבקשת שה׳ ינחה אותה  בדרך ישרה, להובלתה ליעדה, לשמירתה מאויב ומפגע, להצלחתה בדרכה ולהשבתה בשלום לביתה. הרכיבים הללו מקבילים למרכיביה של "תפילת הדרך", המנוסחת בתלמוד הבבלי על ידי רבי יעקב בשם רב חסדא:
יהי רצון מלפניך ה' אלהי: שתוליכני לשלום; ותצעידני לשלום; ותסמכני לשלום; ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך; ותשלח ברכה במעשי ידי; ותתנני לחן, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ברוך אתה ה' שומע תפילה. (בבלי ברכות  כ״ט ע״ב). 

ד״ר מיכה רואי
ואלה פרקי הספר:
מבוא המסע הראשון - גירוש האדם מגן עדן (בר’ ג, כב-כד)
פרק ראשון: גירוש קין מעל פני האדמה (בר’ ד)
פרק שני: מסעות הגר - בין בריחה (בר’ טז) לגירוש (בר’ כא, א-כא)
פרק שלישי: בין לוט ואשתו ושתי בנותיו (בר’ יט) לאלימלך ואשתו ושני בניו (רות א-ד)
פרק רביעי: מסעות יעקב - מיציאה לארץ מוצאם של אבותיו לנסיעה לארץ ִסבלותם של בניו
פרק חמישי: מסעות הבריחה של דוד - מחרב שאול אבי אשתו ומיד אבשלום בנו
פרק שישי: בריחת אבשלום גשורה ושיבתו ירושלימה (שמ”ב יג, לד – יד, לג)
פרק שביעי: סיפורי בריחתם של אדוניהו ויואב (מל”א א, מט-נג; ב, כח-לד)
פרק שמיני: מסעו הכפול של אליהו חורבה (מל”א יט, א-כא)(
פרק תשיעי: ארבעה סיפורי מסע בספר יונה
פרק עשירי: סיפורי מסע שבטיים ולאומיים
אחרית דבר: המסע האחרון - עלייתם של עזרא ובני הגולה מבבל לירושלים (עז׳ ח)

הוצאת כרמל
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה