יום שלישי, 3 במרץ 2020

׳עדת קומראן ופירושיה למקרא בראי הפשרים במגילת ברית דמשק׳ מאת ליאורה גולדמן

ליאורה גולדמן, 'המחזיקים במצוות אל' – עדת קומראן ופירושיה למקרא בראי הפשרים במגילת ברית דמשק, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"ט


הספר מציע פירוש לקטעים נרחבים מתוך חיבור יהודי קדום שנתגלה במערות קומראן ונקרא "ברית דמשק". "ברית דמשק" הוא מן החיבורים החשובים שבמגילות מדבר יהודה, והוא מתאר את קורותיה של קבוצה, שלפי תפיסתה היא נבחרת מכלל ישראל, ואשר האל כורת עמה ברית חדשה בארץ דמשק. "ברית דמשק" מציג את אמונותיה ותפיסותיה של העדה בנוגע ליום הדין ואחרית הימים, ואת פולמוסיה של הקבוצה עם מתנגדיה.
ליאורה גולדמן מציעה בספרה פירוש טקסטואלי וניתוח שיטות פירוש המקרא ועיבודו, המשוקעים בנאומי "ברית דמשק". הספר מנתח באופן שיטתי ארבעה נאומים, וחושף את האופן בו פירשה עדת המגילות את דברי הנביאים.  הפירוש חושף הן את עיקרי הפולמוס בין עדת קומראן למתנגדיה והן את טכניקת פירוש המקרא הנקוטה על ידם.
שיטת פירוש המקרא העיקרית הנקוטה בנאומי "ברית דמשק" נחשפת על ידי ליאורה גולדמן היא שיטת הפשר. הפשר הוא פירוש כיתתי ייחודי לדברי הנביאים שבמקרא, ומוכר בכמה מגילות מקומראן, כמו "פשר חבקוק", "פשר נחום" ו"פשר ישעיהו". ליאורה גולדמן מראה שבברית דמשק פותחה ושוכללה טכניקת הפשר ובאה לידי ביטוי במעשה פרשנות מתוחכם, השוזר תחת הנאום ההיסטוריה שיטות מגוונות של פשר: פשר מפורש ופשר מרומז, פשרים הדומים לאלה הבאים במגילות הפשרים הרצופים ופשרים המאורגנים סביב נושא (פשרים תמטים). בניתוח מדוקדק פורשת ליאורה גולדמן את מגוון שיטת הפירוש והמקרא הנקוטות בארבעת הנאומים שנבדקים בספר. מתוך כך היא מציעה שיש לראות בנאומי ברית דמשק מערך סדור של עשרה פשרים תמטים, הערוכים סביב הפולמוסים של העדה עם מתנגדיה על הברית עם האל ועל פירוש חוקי הברית. כך עשרת הנאומים משמשים הקדמה פולמוסית לחוקי ברית דמשק, הבאים לאחר הנאומים שבחיבור. 
ארבעה הנאומים המפורשים בספר שופכים אור על סוגיות היסטוריות מרכזיות בקורות העדה: הקמת העדה, קבלת הפירוש הייחודי של העדה לתורה והמחלוקת שגרמה לבריחת העדה לגלות בדמשק. כל אחד מן הנאומים  זוכה לפירוש, הכתוב כנרטיב, ומאפשר גם לקורא סקרן להבין את הכתוב במגילה ולחדור לעולם הדעות והאמונות של עדת קומראן. לצד הפירוש השוטף בכל נאום ישנו חלק המיועד לחוקרים וסטודנטים ומציע ניתוח מפורט של פירוש המקרא בכל נאום, תוך קביעת הגדרות חדשות למגוון שיטת הפשר הנקוטת בחיבור. 
הספר הינו מענה לחסרונו של פירוש שיטתי ומקיף בעברית ל"ברית דמשק", ומציע פירוש לתיאורים ההיסטוריים בהקשרם הטקסטואלי. בנוסף  הספר פותח פתח להבנה חדשה של מושג "הפשר" ושיטות פירוש המקרא במגילות מדבר יהודה. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה