יום ראשון, 19 באפריל 2015

מנחם הרן, האסופה המקראית - חלק ד, תוכן העניינים

מנחם הרן, האסופה המקראית - חלק ד. תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי
מוסד ביאליק
הצורה עד מוצאי ימי הביניים, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ד

חלק ד של המפעל המונומנטלי של פרופ' מנחם הרן, האסופה המקראית, רואה אור בימים אלה. כרך זה עומד כיחידה בפני עצמה. הוא דן אמנם באופן כללי בקאנוניזציה של המקרא בהתגלמותה ההיסטורית, אך הדגש הוא על ספר עזרא-ונחמיה. 
מבחינה קאנוית וגם לפי המסורה נחשבים עזרא ונחמיה לספר אחד, והמחבר גם רואה אותם כצירוף אחד, אם כי בפועל הם נחלקים לשנים. ספר עזרא ונחמיה נמנה בין כ"ד ספרי המקרא מן המניין שהגיעו למעמד הקאנוני והוא מן הספרים המאורחים ביותר שהגיעו למעמד זה. 
הכרך מכיל ארבעה פרקים:

פרק א: עזרא־ונחמיה, דברי הימים והמקור הכוהני בקישוריהם הסטרוקטורליים והלשוניים רושמו של המקור הכוהני בדה"י ובעו"נ • עזרא־ונחמיה כספר אחד ויחסו לדברי הימים • דה"י ועו"נ: הפרדה הכרחית ושיתופי לשון בין השניים• תשתית סיפורית והתערבות כרוניסטית בספר עזרא • הגוש הארמי והתערבות כרוניסטית בספר עזרא־ונחמיה • הקצה האחד: אין קשר בין דה"י לעו"נ? • הקצה האחר: ספר עו"נ ופרקי עזרא – יצירה כרוניסטית?
פרק ב: כריתת האמנה וגירוש הנשים הנוכריות
נחמ' ח–י: מיסמך רצוף שעזרא הוא גיבורו • נחמ' ח–י: מיסמך רצוף שעזרא הוא גיבורו • בין עז' ז–י לנחמ' ח–י • כריתת האמנה כאירוע היסטורי
פרק ג: השלכות מאוחרות ורמיזות פסבדו-היסטוריות על ס"כ, חג הסוכות ומעמדו של עזרא  
התפיסות הסינכרונית והקאנונית ושימושן בספר עזרא-ונחמיה • הרטרואקטיביות של העדויות בעו"נ  ונוכחותו של  ס"כ •  חיפוש הלויים לשיירה של עזרא כסימן למגע  ס"כ  • קרבן האשם של כוהנים שנשאו נשים נוכריות כסימן למגע ס"כ  • 'וימצאו כתוב בתורה' להביא חמישה מינים לסוכות בחג  • 'וימצאו כתוב בתורה' את חובת הישיבה בסוכות בחג • עזרא הסופר כמפרסם התורה
פרק ד: הקומפוזיציה של עזרא ונחמיה וקווים להסברתם
הכרוניסט הרכיב את ספרי עזרא ונחמיה מקטעים ששרדו • רשימת העולים עם זרובבל, עניינה וזמנה • הקטעים המרכיבים את ספר עזרא • נחמיה כפחה וכמשקה למלך והפרק היהודי בחייו • כושרו הגופני של נחמיה • סיפור עזרא בנחמ' ח–י ונוסחי רשימת העולים עם זרובבל כהקדמות • רשימת העולים עם זרובבל כמיסמך של חשיבות ומשפטי חיבור כרוניסטיים • נחמ' פרק יא • נחמ' יב, א־כו: יחידה ספרותית ממדרגה שנייה • היחס בין רשימות השמות ותוצאות חוסר הסדירות ב'ארכיון' • רשימות כוהנים 

הכרך כולל גם שני מפתחות גדולים: מפתח עניינים ואישים ומפתח מקורות. כמו כן נכללת בו ביבליוגרפיה מעודכנת ורחבת היקף. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה