יום שלישי, 14 בפברואר 2017

אמבריולוגיה במקורות מזרח תיכוניים עתיקים ויהודיים: קורות כרך כג

שמואל קוטק (עורך), אמבריולוגיה במקורות מזרח תיכוניים עתיקים ויהודיים. קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע כג (תשע״ו), הוצאת מאגנס, ירושלים תשע״ז, עברית ואנגלית 464 עמודים

הוצאת מאגנס

תוכן העניינים, קט עמודים
יעקב קליין - עוברים ותינוקות בספרות המסופוטמית 

גד פרוידנטל - ד"ר מרי גורדון: סיפורה של רופאה, חלוצה וקצינה בשירות מדינת ישראל 

יצחק נתנאל גת - לילה יחיד עם ונוס – חיים שלמים עם מֶרְקורי (כספית): על מלך פולין, רופא יהודי וכסף-חי 

צפורה שחורי-רובין - ד"ר צפורה פניה לבובה: רופאה חלוצה בשירות קופת חולים הכללית בהתיישבות העובדת, 1935-1922

קורות מן העבר
מנחם בלונדהיים וש.ה. בלונדהיים - קשיי לידה וקשיי תרגום: אבחנה רפואית שנתעלמה בשל שיבוש בתרגומי המקרא

ביקורת ספרים
נירה ברטל :
לצדך בדרך: פרקי היסטוריה של הסיעוד הישראלי 1936-2012

גם התקבל 
מיכל מן :
סטטוסקופ ומחרשה: בנתיב המרפאה בקיבוצים. התפתחות שירותי הבריאות בקיבוצים בשנים 1910-1948

מרים עופר :
חלוק לבן בגטו : מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת השואה

CONTENTS, 336 pages

EDITORIAL

Embryology in Je
wish and Ancient Middle Eastern Sources
Chaim Cohen, The Ancient Critical Misunderstanding of Exodus 21:22–25 and its Implications for the Current Debate on Abortion 

Joseph Fleishman, Legal Meaning of Child Maintenance in Ancient Near Eastern Sources

M. Erica Couto-Ferreira, In the Womb: Embryological Ideas in Mesopotamian Cuneiform Texts

Pieter W. van der Horst, Seven Months’ Children in Ancient Jewish and Christian Literature

Samuel Kottek and Helena Paavilainen, Embryology in the Works of Philo

Medicine in the Holocaust
Miriam Offer, The Study of Jewish Medicine During the Holocaust: Trends and Characteristics of its Development 

Hannah L. van den Ende, “Remember You are a Doctor”: Jewish Physicians in the Netherlands 1940–1945

Rebecca Schwoch, The Situation and Ethical Dilemmas of Krankenbehandler (Sick Treaters), 1938–1945: The Example of Hamburg

Varia
William C. McDonald, “A Certain Sedechias, a Jew by Religion and a Physician by Profession”: On the Long Life of an Anti-Jewish Myth

Michael Nevins and Jeffrey Levine, A Face in the Crowd: Vesalius’ Jewish Friend

Ephraim Nissan, A Supposed Snake-Lizard Hybrid, and the Motif of its Dying after Biting R. Ḥanina ben Dosa

Helena Paavilainen, Isaac Israeli’s Diagnosis of Consumptive Fever

BOOK REVIEWS
Gerrit Bos (ed., trans. and annot.): Maimonides: Medical Aphorisms, Treatises 16–21, 2015.

Wolfgang Uwe Eckart: Medizin und Krieg: Deutschland 1914–1924, 2014.

Caris-Petra Heidel (ed.): Die Frau im Judentum: Jüdische Frauen in der Medizin, 2014. 

Alan Jotkowitz and Shifra Shvarts (eds.): Autonomy, Altruism and Authority in Medical Ethics: Essays in Honor of Professor Shimon Glick, 2015.

Samuel Lurie: The History of Cesarean Section, 2014.

David Reifler: Days of Ticho: Empire, Mandate, Medicine and Art in the Holy Land, 2015.

Volker Roelke, Sascha Topp, and Etienne Lepicard (eds.): Silence, Scapegoats, Self-Reflection: The Shadow of Nazi Medical Crimes on Medicine and Bioethics, 2014.

Ariel Toledano: La medicine du Talmud: Au commencement des sciences modernes, 2014.

Eberhard Wolff: Medizin und Ärzte im deutschen Judentum der Reformära: Die Architektur einer modernen jüdischen Identität, 2014. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה