יום ראשון, 19 בדצמבר 2021

תרומת ביקורת הנוסח לביקורת הספרותית: הדגמה מהספרים יהושע ושופטים - הרצאה בכנס לכבוד פרופ׳ עמנואל טוב בהגיעו לגבורותתגובה 1: