יום שני, 17 בדצמבר 2018

פרס ביאליק לחכמת ישראל 2018 הוענק לפרופ׳ נילי שופק


נימוקי השופטים:
הפרופ׳ נילי שופק היא מן החוקרים החשובים בעולם בחקר כתבי מצרים העתיקה וזיקתם למקרא. בספר ״ ׳אין אדם שנולד חכם׳ חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא״, העניקה לקורא העברי מבחר מקיף מחיבורי ספרות החכמה המצרית העתיקה. הספר מתורגם לעברית, מלווה בפירושים מאירי עיניים ובמבוא מקיף על סוגה ספרותית זו, מקומה בתרבות המצרית העתיקה וקשריה ההדוקים והשפעתה העמוקה על ספרות החכמה שבמקרא. הערותיה של המחברת לטקסטים המתורגמים מביאות לקורא מגוון רחב של ידע, תובנות וזיקות לספרות המצרית, לספרי המקרא ולספרות הקדומה בכללה. הכרך מציע קובץ מיוחד במינו בספרות המחקר בעברית, פותח צוהר לעולמה של מצרים העתיקה ומאיר בכך פינה שלא זכתה עד עתה למחקר מדוקדק בעברית. בזאת הוא מציע שירות רב ערך לחוקר, לסטודנט ולקורא המשכיל. הטקסטים תורגמו לעברית מן הלשון המצרית העתיקה, הכתובה בכתב חרטומים (הירוגליפים) על פפירוסים ושברי חרסים (אוסטרקאות). פרופ׳ שופק ליוותה את דברי החכמה המצריים באיורים, שנלקחו מן המקור, ובתוך כך הרחיבה את דעתו של הקורא גם צורנית וגם אסתטית. 
על הישגיה בחקר ספרות החכמה המצרית ועל תרומתה רבת הערך להבנת עולמו של המקרא וזיקותיו לספרות המצרית החליטה ועדת השופטים להעניק לפרופ׳ נילי שופק את פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תשע״ח - 2018. 

השופטים:
פרופ׳ חננאל מאק (יו״ר)
פרופ׳ דבורה דימנט
פרופ׳ שרה יפת
ד״ר מעוז כהנא
פרופ׳ יונתן מאיר

על הספר ראו:  
סקירה מפורטת
וביקורת של ד״ר שלמה בכר

אין תגובות:

פרסום תגובה