יום ראשון, 24 בדצמבר 2017

בית מקרא סב,ב תשע״ז: תוכן העניינים


בית מקרא סב,ב תשע״ז: תוכן העניינים

ת ו כ ן  ה ע נ י י נ י ם
מאיר בר- אילןבן סורר ומורה והתפתחות הילדות בעת העתיקה  
עודד ליפשיץ, מסורות אברהם בין ממרא לירושלים  
עומר מינקה, הרקע המשפטי לנישואי הנותרים משבט בנימין עם השורדות מיבש גלעד (שופ' כא 25-12)                             
משה פינצ'וק, מלחמת דוד וגלית לאור סוגי דו-קרב בין יחידים במלחמות יוון
                            
ב י ק ו ר ת  ס פ ר י ם
יאירה אמית, תגובה לספרו של יגאל בן-נון, קיצור תולדות יהוה: האם היה פסל של יהוה בבית המקדש?  
דוד גלעד, יעקב חיים טיגאי, ספר דברים עם מבוא ופירוש, "מקרא לישראל", שני כרכים                   
ספרים וכתבי עת שנתקבלו במערכת 
תקצירי המאמרים בעברית
תקצירי המאמרים באנגלית

Contents    
Meir Bar-Ilan,  The Rebellious Son and the Development of   Childhood in Antiquity                      
Oded Lipschits,  Abraham between Mamre and Jerusalem  
Omer Minka, The Story of Benjaminites' Marriage with the Surviving Daughters of Jabesh Gilead (Jud 21) In Light of Its Legal Background                               
Moshe Pinchuk,  David and Goliath's Combat in the Light of Single-Combat Narratives in the Iliad and other Greek Sources 
Book Review      
Yairah  Amit,  A Response to the Book of Yigal Bin-Nun A short Story of Yahweh: A Statue of  Yahweh in the Jerusalem Temple?   
David Gilad,  Jeffrey H. Tigay, DEUTERONOMY - Introduction and Commentary     
                               
Books and Journals Received  
Hebrew Abstracts
English Abstracts                                           
                 אין תגובות:

פרסום תגובה