יום רביעי, 2 בינואר 2019

התאנים הטובות, גלות יהויכין ומורשתה: ספר חדש של פרופ׳ יאיר הופמן

יאיר הופמן, התאנים הטובות, גלות יהויכין ומורשתה, ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב תשע״ט 2018, 617 עמודים
                                                  
ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב

                                                       תוכן העניינים
דברי פתיחה 9
הקדמה 13

חלק ראשון ✦ גלות יהויכין: מקורות חוץ־מקראיים ראשוניים וההיסטוריוגרפיה המקראית  31
פרק ראשון ✦ מקורות חוץ־מקראיים ראשוניים מתקופת גלות יהויכין 35
פרק שני ✦ ההיסטוריוגרפיה המקראית 44
פרק שלישי ✦ מעמדם של גולי יהודה בבבל על פי מקורות חוץ־מקראיים ראשוניים מלאחר החורבן 79
פרק רביעי ✦ מקורות היסטוריוגרפיים בתר־מקראיים: יוספוס 95
סיכום 98


חלק שני ✦ עולמה ומורשתה של גלות יהויכין — ספר ירמיה      103
פרק ראשון ✦ יהויכין באסופת הנבואות על מלכי יהודה, ירמיה כב 1‑30 109
פרק שני ✦ חזון דודאי התאנים, ירמיה כד 137
פרק שלישי ✦ "עול מלך בבל" וגלות יהויכין, ירמיה כז–כח 162
פרק רביעי ✦ בין ירושלים לבבל, ירמיה כט 172
פרק חמישי ✦ נבואות בודדות 193
סיכום  202

חלק שלישי ✦ גלות יהויכין בספר יחזקאל 221
פרק ראשון ✦ הארגון הפנימי של קהילת תל־אביב 230
פרק שני ✦ קשרים עם קהילות ירושלים ובבל 258
פרק שלישי ✦ קהילה ללא מקדש 266
פרק רביעי ✦ גולה ומולדת — המשכיות וניתוק 286
פרק חמישי ✦ תקוות לגאולה לאומית 296
פרק שישי ✦ מערכת אמונות ודעות 305
פרק שביעי ✦ ארון הספרים של גולי תל־אביב 318
סיכום 325

חלק רביעי ✦ גלות יהויכין בכתובים המיוחסים במקרא לתקופות מוקדמות יותר 333
פרק ראשון ✦ כתובי גלות בתורה 337
פרק שני ✦ כתובי גלות יהויכין בקובץ נביאים ראשונים 369
פרק שלישי ✦ גלות יהויכין בספר מיכה 400
פרק רביעי ✦ גלות יהויכין בספרות הקינות והמזמורים 425

חלק חמישי ✦ סיכום ומסקנות 455
פרק ראשון ✦ הרקע להגליה, מהלכיה, ממדיה ויצירת התפוצה במסופוטמיה 459
פרק שני ✦ קהילות הגולים בבבל ובתל־אביב 466
פרק שלישי ✦ באין מקדש 477
פרק רביעי ✦ בין הגולה לירושלים 488
פרק חמישי ✦ תקוות גאולה 496
פרק שישי ✦ הפעילות הספרותית וארון הספרים של גולי יהויכין 503
סוף דבר: התאנים הטובות 510

קיצורים וביבליוגרפיה 517
א. לוח קיצורים 517
ב. ספרי פירוש 519
ג. ספרי עיון ומאמרים 525
מפתחות 566

אין תגובות:

פרסום תגובה