יום שישי, 1 באפריל 2016

שרה יפת, פירוש ר׳ שמואל בן מאיר (רשב״ם) לשיר השירים: פתח דבר

שרה יפת, פירוש ר׳ שמואל בן מאיר (רשב״ם) לשיר השירים, מקורות לחקר תרבות ישראל, 12, האיגוד העולמי למדעי היהדותמפיץ: מאגנס, ירושלים תשס״ח 2008 

פתח דבר
פירוש רשב"ם לשיר השירים הוא חיבור חשוב ביותר התורם תרומה רבת משמעות לכמה וכמה תחומים: לפירוש הטקסט המקראי, להכרת דמותו ופועלו של רשב"ם ­ מגדולי פרשני המקרא בכל הדורות, להבנה מעמיקה יותר ומדויקת יותר של תולדות הפרשנות היהודית למקרא ובעיקר של אסכולת הפשט, ולהכרת תולדות ישראל ותרבות ישראל בצרפת ובאשכנז במאות השתים עשרה והשלוש עשרה.

הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשב"ם הועמד בספק. המהדורה הלקויה שבה התפרסם בוודאי לא היטיבה עמו, והוא לא השאיר כמעט כל רושם על מחקר המקרא בעת החדשה. החיבור הנוכחי הוא מהדורה מדעית מתוקנת של הפירוש, המבוססת על כל עדי הנוסח הידועים כיום: שלושה כתבי יד שלמים, שני קטעים בכתבי יד אחרים ועדות כתובה מכתב יד נוסף שאינו בידינו. את מהדורת הפירוש מקדים מבוא מקיף הדן בקשת רחבה של נושאים: זיהוי מחבר הפירוש, זיקתו לחיבוריו האחרים של רשב"ם, מקורות הפירוש, דמותו ודרכיו של הפירוש, ההיבטים הספרותיים של הפירוש, הפירוש האלגורי לשיר השירים והמסר שלו על רקע תקופתו, ענייני לשון שבפירוש והקדמה למהדורה. 
פרסומו של פירוש רשב"ם לשיר השירים הוא השלב השלישי במשימה שלקחתי על עצמי לפני שנים, להוציא לאור את מפעלו הפרשני של רשב"ם ­- גדול פרשני הפשט בימי הביניים -­ והוא מצטרף אל שתי המהדורות המדעיות שפרסמתי בעבר: פירוש רשב"ם לקהלת (בשיתוף עם רוברט בי סולטרס, בעברית ובאנגלית, 1985), ופירוש רשב"ם לאיוב (2000). ראיתי במפעל זה לא רק מלאכת מחקר מעניינת ומעשירה, אלא שליחות של ממש: לגאול את חיבוריו של רשב"ם מן הנשייה ולהעמידם לרשות הציבור של לומדי המקרא. כפי שכתבתי בעבר 'הרוח החופשית המפעמת בחיבוריו והאומץ הלמדני, כמעט אפשר לומר, המדעי, שהוא מגלה בעבודתו, מחברים אותו באחוות חוקרים אל כל הפועלים בשדה חקר המקרא בדורנו. רשב"ם הוא בבחינת גשר המחבר רחוקים, ויש בעבודתו כדי לקשור זה לזה לומדי מקרא מעולמות שונים'. עם זאת, חשיבותו של הפירוש אינה מתמצה בתרומתו לחקר המקרא ופרשנותו. רשב"ם, כמו כל איש רוח, היה בן תקופתו, וחיבוריו משקפים בחרות מרשימה את המציאות ההיסטורית, האינטלקטואלית והתרבותית שבה פעל ומעידים עליה.
עם השלמת המשימה אני שמחה להודות לכל מי שהיה שותף לדרכי ולעבודתי, בחומר וברוח. תודה לספריית המדינה והאוניברסיטה בהמבורג, שנתנה לי את הרשות להוציא לאור אח כתב היד של הפירוש, וליתר הספריות שבכתבי היד שלהן נעזרתי להפקתה של מהדורה זו. תודה לעובדי המכון לתצלומי כתבי היד העבריים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי על עזרתם החשובה לאורך השנים. תודה לפרופ' אוריאל סימון, שקרא את כתב היד של החיבור והעיר הערות חשובות. ותודה לתלמידיי בשיעורים ובסמינריונים על פרשנות המקרא היהודית, באוניברסיטה העברית ובמוסדות אחרים, שעליהם ניתן לומר 'ומתלמידי יותר
מכולם'.
ההיכרות שלי עם פירוש רשב"ם לשיר השירים היא רבת שנים, אבל את הצעדים המשמעותיים הראשונים להוצאתו לאור של החיבור עשיתי בשנת תשס"ב (2002­-2001) במרכז למדעי היהדות באוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה. אני מודה לאנשי המרכז ובראשם למנהלו, פרופ' דוד רודרמן, על ההזמנה להשתתף בקבוצת המחקר שהוקדשה לפרשנות למקרא בהקשרה ההיסטורי והתרבותי הרחב, לעובדי המרכז על עזרתם ונדיבותם, ולחברי קבוצת המחקר על שיתוף הפעולה האינטלקטואלי מרחיב הדעת. תודה לקרן הרב דוד משה ועמליה רוזן ולנשיאה, פרופ' מנחם בן­-ששון, שקיבלו את הספר לפרסום במסגרת סדרת 'מקורות לחקר תרבות ישראל', וליוו אותו בכל שלבי הפקתו. תודה מקרב לב לגב' דפנה לביא, שהתקינה את הספר
לדפוס והכינה את המפתחות בדייקנות ובקפדנות. ותודה לדפוס גרפית, למנהלו מר שמעון חן ולחבר עובדיו, על ההפקה הנאה של הספר ועל שיתוף הפעולה
הנעים.
יעמדו כולם על הברכה.

אין תגובות:

פרסום תגובה