יום חמישי, 19 בינואר 2017

בית מקרא, כרך סא (תשע״ו), חוברת ב - תוכן העניינים


יעל שמש, מאמר ביקורת על ספרה של נילי שופק, ‘אין אדם שנולד חכם׳: חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא, ספריית האנציקלופדיה המקראית, מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ו, 360 עמודים 

C O N T E N T S
Shemer  Arieli, On the Identity of the Horses, Spirits, and Eyes in  the Prophecies of Zechariah   
Hava Shalom-Guy,    The Crossing of the Jordan by Elijah and Elisha (2  Kings 2:1-18) in Light of the Crossing of the Reed Sea and the Jordan                       
Hezi Yizhaq, Daniel Vainstub, Uzi Avner,   "Sun, stand still over Gibeon; and Moon, in the  Valley of Aijalon" – Annular solar eclipse on   30 October,  1207 BCE? 
Noam Mizrahi , "For None Is Like You" (Jer 10:6-7): A Hymnal  Prayer and Its Place in Biblical Literature
David Shapira , Porch of pillars or throne room? New Reading of 1 kings 7:6-7 

Book  Review
Yael  Shemesh,   A Review article of Nili Shupak, 'No Man is Born  Wise': Ancient Egyptian Wisdom Literature and      Its Contact with Biblical Literature, The Biblical Encyclopaedia Library XXXII, The Bialik Institute, Jerusalem 2016,  360 pages
                                            

                           

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה