יום ראשון, 22 באפריל 2018

בריתות מדיניות במזרח הקדום מאת אמנון אלטמן

ד״ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית


הוצאת מוסד ביאליק
אמנון אלטמן, בריתות מדיניות במזרח הקדום, הוצאת מוסד ביאליק, ספריית האנציקלופדיה המקראית, ירושלים 2018, 656 עמודים.* 


פרופ' אמנון אלטמן (1935-2016) היה ממייסדי ועמיתי המכון לאשורולוגיה ע"ש ש"נ קרמר באוניברסיטת בר-אילן וחוקר ומרצה במחלקות לתולדות-ישראל והיסטוריה כללית. תחומי המחקר שלו היו ההיסטוריה של 'ארץ-אמורו' ו'ממלכת-אמורו' (Amurru) בין השנים 1500-1200 לפנה”ס; ההיסטוריה המדינית של סוריה; חוזים בינלאומיים במזרח הקדום; ומשפט במזרח הקדום. 
כתב מאמרים על תולדות ממלכת אמורו ומייסדה עבדי-אשרתה, על הגיאוגרפיה ההיסטורית של הממלכה, על יחסיה עם שכנותיה ומחקרים על נתיבי המסחר בתקופת אל-עמארנה. 
ספרו עב הכרס (573 עמודים)  The Historical Prologue of the Hittite Vassal Treaties: An Inquiry into the Concepts of Hittite Interstate Law, Bar Ilan University Press, 2004  הוקדש לחקר המבואות ההיסטוריים של עשרים חוזי הגרורים (=הואסלים) , שנערכו בין המלכים החתיים לשליטי ערי-הממלכה המקומיים. אלטמן טען בו שהמבואות ההיסטוריים של החוזים הם חלק בלתי נפרד מהם שהעניק להם חוקיות ובסס את זכויות הריבון לכפות התחייבויות על גרוריו. הוא הראה שהמבואות היו מקור חשוב להבנת מונחים משפטיים הקשורים לחוק הבינלאומי של תקופתם.
 ספרו Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law: The Ancient Near East (2500-330 BCE), Brill, 2012 המקיף 250 עמודים, עסק ביחסים הבינלאומיים בכל המזרח הקדום, במשך אלפיים שנות היסטוריה. מתקופת שומר ועד לתקופה הפרסית.
פרופ׳ אלטמן הלך לעולמו בתשרי תשע״ז (2016) ולא זכה לראות את ספרו ׳בריתות מדיניות במזרח הקדום׳ יוצא לאור.  
ספרו החשוב הזה מביא לראשונה בפני הקורא דובר העברית, תרגום מדעי לחוזים בינלאומיים מהמזרח-הקדום. המחבר כתב בהקדמתו: ׳חיבור זה מציע לקורא תרגום עברי למרבית הבריתות המדיניות מן המזרח הקדום הידועות לנו כיום ואשר נשתמרו בצורה המאפשרת לכל הפחות תרגום משמעותי רציף… זאת בצירוף מבוא כללי לתורת הבריתות במזרח הקדום וסידרה של מבואות לבריתות השונות…׳. מדובר בכל החוזים המדיניים של המזרח הקדום, בין השנים 2900 ל-330 לפנה״ס. נוסף לכך מבוא כללי לתורת הבריתות במזרח הקדום וסִדרה של מבואות לַבּריתות השונות. הבריתות נכתבו במקורן בשפות שונות: שומרית, אֶבּלאית, עילמית קדומה, אכדית לניביה השונים, חתית, מצרית, אוגריתית וארמית. כל החוזים שנכתבו באכדית תורגמו מהמקור בידי המחבר, ואלה שחוברו בשפות האחרות - על ידי קבוצה של חוקרים ישראלים אחרים.
השער הראשון לספר קרוי ׳מבואות׳. הפרק הראשון בו הוא מבוא הסוקר את  המרחב גיאוגרפי, ההרכב האתני-לשוני, מצב התיעוד ותולדות המחקר. הפרק השני עוסק בבריתות ובתעודות משפטיות קרובות במזרח הקדום. הפרק השלישי הוא ׳המסורות השונות של ניסוח בריתות במזרח הקדום בהשתלשלותן ההיסטורית׳. הפרק הרביעי הוא ׳הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת (1200-1600 לפנה״ס)׳, הפרק החמישי: ׳הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיותן׳. הפרק השישי: ׳הברית המקראית לאור בריתות המזרח הקדום׳. פרק זה סוקר את המחקרים המוקדמים, את המחקר מאז 1954, את הבריתות ומסמכי ׳ההוראות׳ החתיים בראייה מחודשת, ודן דיון מחודש בהשוואה בין הטקסטים המקראיים לבין החומר החיתי. 
השער השני של הספר קרוי ׳בריתות׳. והוא מביא בריתות מהמאות כ״ה-כ״ג לפנה״ס; בריתות מהמאות י״ט-י״ז לפנה״ס; בריתות מהמאות י״ד-י״ג לפנה״ס; ובריתות מהמאות ט׳-ז׳ לפנה״ס. 
בסוף הספר ישנה רשימה ביבליוגרפית עשירה, מפתחות (מקורות, שמות ומקומות) ותוכן עניינים ותקציר באנגלית. 
הספר הוא אוצר בלום. מופת למחקר שיטתי איכותי.  

611 עמודי טקסט בתוספת 35 עמודים בתחילת הספר הממוספרים באותיות עבריות: א-לה והם כוללים את דבר העורך, רשימה מאת יעקב קליין על אלטמן, רשימת הפירסומים של אלטמן, תוכן העניינים, רשית הקיצורים, רשימת התעודות ועוד. כמו כן עוד 10 עמודים של הצד האנגלי של הספר. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה