יום שלישי, 10 באפריל 2018

מכתב 'אמונה פצועה' של אלי ויזל

ד"ר יואל רפל, מיסד ארכיון אלי ויזל, אוניברסיטת בוסטון, ואוצר התערוכה ׳מורשתו של אלי ויזל׳ באוניברסיטה העברית

אלי ויזל

השואה כהר סיני של חושך? 


יותר מכל מזוהה אלי ויזל עם נושא זיכרון השואה שהיה מוקד פעילותו במשך שבעים השנים מאז תום מלחמת העולם השנייה. חותמה של השואה היה מכריע גם בעיצוב אמונתו הדתית של ויזל. מכתב אחד, נדיר בייחודו שמסר אלי ויזל בידיו הנאמנות של הד"ר יואל רפל, יש בו להאיר את עולמו הרוחני של ניצול השואה, שהשבוע מקיימת האוניברסיטה העברית אירוע לזכרו - ׳אלי ויזל: האיש ויצירתו׳ (6.12.2016). 
"היו בנו שהשואה נראתה להם כהר סיני חדש - הר סיני של חושך, אשר מי יודע איזו בשורה סתומה הוא מגלה... אסכולה זו של מחשבה ואני שייך אליה, מייחסת לשואה מימד מיסטי שלמעלה מכוח הלשון והדמיון"(ויזל,קיום יהודי, 64). מבחינתו של אלי ויזל השואה היא  'הר סיני' חדש,ראשיתו המחודשת של הסיפור היהודי. על פי תפישתו כל יהודי חייב לראות את עצמו כאילו היה שם, בחושך הגדול של הלילה. יהודי אינו יכול להיות יהודי אם אינו כולל את השואה בתודעתו ההיסטורית.הנער אלי ויזל נכנס תמים ומאמין אל מערבולת עולם החושך. עבורו הצדק האלוהי הוא מוחלט, ההשגחה האלוהית קיימת בכל עת, החסד האלוהי שולט בארץ והכמיהה לגאולה אלוהית היא המטביעה את חותמה על חייו של כל אדם.
עולמו של הנער התמים והמאמין מתנפץ לרסיסים כאשר הוא רואה מול עיניו את השמד, הרצח והחורבן של העם שלו. האמון ב'נצח ישראל לא ישקר' מתערער לחלוטין והוא שואל וחוזר ושואל 'מיהו האלוהים? היכן הוא האלוהים? כיצד הוא מאפשר את הזוועות הנעשות בבניו-מאמיניו. בספרו 'הלילה' הוא כותב על יום הכיפורים של שנת 1944. " 'ברכו את ה' המבורך'! קורא החזן. נדמה לי כי שומע אני את קול הרוח. 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד'.אלפי פיות חזרו על מילות התפילה, נעים ושחים כאילנות ברוח. יהי שם ה' מבורך! מדוע, מדוע עלי לברך את שמו? התקומם כל תא בגופי, משום ששרף אלפי ילדים בקברותיו? משום שהפעיל שש משרפות יומם ולילה, גם ביום השבת וביום החג? משום שבנה את אוושויץ, בירקנאו, בונה ושאר בתי חרושת למוות?...
"האם עלינו לצום? שאלה זו עוררה מחלוקת חריפה. היו שאמרו צום פירושו מוות בטוח ומהיר. כאן צמים כל השנה. כל השנה היא יום כיפורים ממושך מאד ועל כן אנו פטורים מצום. אחרים טענו כי יש לצום אך ורק משום שכרוכה בכך סכנה. חובה עלינו להוכיח לאלוהים כי אפילו כאן, בלב הגיהנום, נכונים אנו לעבוד אותו באמונה" (הלילה, ת"א 2005, עמ' 75-73).
אלי ויזל יוצא ממחנות המוות-אוושויץ, בירקנאו, בונה ובוכנוולד עם 'אמונה פצועה' ביטוי שיחזור עליו פעמים רבות בכתביו ובהרצאותיו בכל רחבי העולם. הוא איננו יכול לחזור ולהיות המאמין שהיה אך אינו יכול להיפרד מאמונתו בה' ובאדם. הם חזקים ממנו ומכתיבים את מעשיו.
את המכתב המצורף מסר לי אלי ויזל. הנמען למכתב הוא המורה משה שואן, שהיה מורו של אלי ויזל בעיר הולדתו, סיגט'.המכתב נכתב כחצי שנה אחרי סיום המלחמה. ארבע מאות ילדים יהודים הוחזקו בבוכנוולד בצריף מיוחד. עם שחרור המחנה ב-11 באפריל  1945 נלקחו הילדים ברכבת מיוחדת, על פי אישור של הגנרל דה-גול לצרפת ושוכנו בבתי הבראה שהפך ארגון OSE לבתי ילדים. למשה שואן שניצל גם כן מהתופת מגיעות שמועות כי בעקבות ההשמדה ההמונית שראה בעיניו  אלי ויזל במחנות ההשמדה הוא נטש  את דרך האמונה והמעשה הדתי. ויזל ממהר ושולח למורו מכתב הבהרה בשאלת האמונה הדתית על פי השקפתו הדתית באותה עת:
..............................................................................................................
ב"ה, ד' נח תש"ו פאריז
לכבוד החכם המושלם המדריך משה שואן נ"י
התוכחתי: אכתוב או לא אכתוב? עד שגמרתי בלבי לכתוב. מה אכתוב לכם?                                 אתן לכם תודה בעבור טרחותיכם במידותי. כאשר תקראו את השורות הזאת בוודאי תחשב (סליחה אינני יודע לכתוב בשם לכם בעברית) כי אני רוגז עליך... אל תחשוב זאת כי ה' עדי את הרגשתי אליכם... רק שערי התבונה מעולים ומשובחים מאד מאד. אדם נברא את חבורו כי באופן זה מאשר את חבורו. ולעת זה אין איש אשר הוא מאושר כי הכל הבל. וזאת אי אפשר לצוה: "הבן אותי" רק אתה בעצמך צריך להבין אותו. ההבנת אותי? אולי אתה מכיר אותי... אבל אתה אינך מבין אותי...  ומה אומר ע"ז (על זה - י.ר.) שלבי  דואג בעד זה... או... אני שמח בעד זה... איני יודע אולי שניהם. – הזוכר אתה את הלילה ההוא? כאשר עמדתי אצל חלוני  והייתי עמוק במחשבותי - ואתה הפרעת אותי... הזוכר אתה עוד? אולי ברגע ההוא הייתי עם לב כבד בעדך, כי הפרעתני אבל עכשיו אתן לך תודה ע"ז (על זה). איני יודע אם מצא חן בעיניך דרכי ומנהגי, אם לא? בוודאי לא. אבל מדוע אינך מבין. שהייתי בהכרח לצעד אל אופן אחר (לא לצד אחר..) ומה ארשה שיהיה. לבי באופן אחר - ואנוכי באופן אחר? אז חיי אינם חיים. אבל עכשיו תאמין לי שאני עושה הכל ברצינות. ואני מאמין ואאמין. ואעשה את האחרים שיאמינו. ר"ל (רוצה לומר) שאחזק בהם את יסוד האמונה אי"ה (אם ירצה השם). כי אינו דומה לאמונה, לאמונה שלמה... הקראת את מכתבי למרגליות. האמן לי שאיני יודע עכשיו מה שכתבתי לו כי לא קראתי עוד פעם אחרי כתיבתי. אתמול למדנו בפעם הראשונה. ואקוה לה' שיהיה לי תכליתי - מה נשמע שמה? בחן להבין את החברים. 
אחכה לתשובתך המהירה ומאד אשמח לבי בקריאתי את איגרתך. תן דרישת שלום לכל הילדים וחברים. להנהלה. ולבד למשה קאניץ. 
ברגשי אהבה וחברות להתראות! תלמידך
אליעזר וויזעל                                                                  

תגובה 1:

  1. לאה תודה על העלאת המאמר האדיר הזה של ד״ר יואל רפאל. שמעתי לפני מס׳ שנים ראיון עם אלי ויסל , המאריין״ שאל האם אתה סולח לנצים״ אלי וייזל ענה ״מי אני שאסלח שילכו לאלוהים או שילכו לקורבנות שלהם ויבקשו מהם סליחה״
    Never Again

    השבמחק